Article image
Naoual Loiazizi

Ett genombrott för cirkulär- och delningsekonomi

Eftermiddagens tema på Smart City-seminarierna var cirkulär- och delningsekonomi och deras roller i en hållbar framtid. Seminarierna startades av Ulf Kamne, Göteborgs vice ordförande kommunstyrelsen , som lovade att Göteborg kommer att vara världsledande inom delningsekonomi och avslöjade att staden själva har minskat sina inköp, erbjuder en service för återvinning av möbler samt har ett väl fungerande system för att låna ut musikinstrument, för att bara nämna några initiativ. 

Main content

- Vi vill sticka ut och vara världens mest progressiva stad när det gäller miljöfrågor, sa han. 

Sveriges närings- och innovationsminister, Mikael Damberg, applåderade detta eftersom han noterade att han hade besökt Göteborg mer än tjugo gånger redan i år, då det händer så mycket på de olika testbäddarna och i laboratorierna. 

- Sverige kommer att bli det första fossilfria landet. Det är ett mycket ambitiöst mål, men det kommer att driva innovation och investeringar. Svaret på klimatutmaningen ligger i våra framtida städer - städer som är uppkopplade, drivs på grön energi och byggs på ett smart och hållbart sätt med smarta och hållbara transportsystem, säger Mikael Damberg. 

Den nederländska staden Dordrecht är en av åtta städer i Holland som fokuserar på övergång till en cirkulär ekonomi och de har redan kommit långt. Naoual Loiazizi, politisk rådgivare, talade om hur en cirkulär ekonomi inte är ett mål, utan snarare ett sätt att nå FN:s hållbarhetsmål. 

- En cirkulär ekonomi framtidssäkrar städerna. Det stimulerar ekonomin och innovation. Det är en policy-driven förändring kopplad till möjligheter och sysselsätter en tvärvetenskaplig strategi, sa hon. 

På tur därefter var Kristina Jonäng, miljöutskottets ordförande, Västra Götalandsregionen, som nämnde flera sätt att tänka cirkulärt på regional nivå, t.ex. genom att stödja industrier som avser att bli hållbarare, finansiera akademisk forskning och science parks samt stödja olika initiativ inom återvinning av textil och möbler. 

Biträdande professor Leonardo Rosado från Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers universitet erbjöd ett akademiskt perspektiv på den cirkulära ekonomin. 

- Vi kallar det urban metabolism - vad går in i en stad och vad kommer ut? Vi kartlägger för närvarande 1000 produkter för att se vart de tar vägen - offentliga, industriella eller privata - och hur vi kan förlänga deras livscykler genom att återvinna eller dela. 

Anders Berger, generaldirektör på Volvo Group, noterade att Volvo - liksom övriga Sverige - behöver förbättra sitt utnyttjande av tillgångar fem gånger, vilket i Volvos fall innebär att stödja kunderna genom att lasta bussar och lastbilar fulla, förlänga den aktiva livslängden på produkter och sträva efter mer standardiserade offentliga upphandlingar. Han nämnde också ett projekt som de precis påbörjat dagen innan, där använda bussbatterier återställs för användning som energilagring i bostadshus 

 Ett av dagens viktigaste ämnen var sökande efter affärsmodeller, en fråga som Pieter van de Glind från Sharing Cities Alliance har många exempel på. Han delade ett antal idéer från olika städer, allt baserat på digitala sätt att ansluta ”tillgångar” och ”behov”. Bilpool, matlagning på begäran, uthyrningsverktyg, 3D-utskrivning ... 

-Ringar på vattnet av delningsekonomins entreprenörskap förändrar företag, byggnader och städer, sade han. 

Sharing Cities Alliance bygger en databas över fallstudier, data, idéer och information så att städer kan lära av varandra. 

Fyra svenska städer deltar i initiativet Sharing Cities med målet att bidra till de globala hållbarhetsmålen. 

- Vi gör det med testbäddar som interagerar, och delar innovationer och misstag. Vi måste testa och utvärdera våra teorier och skapa den framtid vi vill ha, säger Kes McCormick, Head of Sharing Cities Sweden

Göteborg, som är en av de fyra städerna i Sharing Cities, har profilerat sig med ett antal gräsrotsinitiativ, som Smart Map, som samlar mer än 100 sätt att hyra, dela, låna eller byta online, en idé som nu kommer att göras till öppen källkod och därmed tillgänglig för alla städer. Emma Öhrwall, medgrundare av organisationen Collaborative Economy Göteborg, förklarar: 

- 70 procent av svenskarna säger att de litar på varandra, och det är en grund för ett bra land och en sund ekonomi. Vi bygger förtroende när vi möter varandra, säger hon. 

Martin Savén är Ubers Public Policy Manager och var inbjuden för att prata om hur Uber utvecklar sina affärsmodeller utifrån uppgifter som samlats in från fyra miljarder resor under 2017, data som hjälper dem att förstå passagerarnas och förarnas beteenden och att komma fram till smarta sätt att förhålla sig till transporter. En annan representant från transportbranschen var Kerstin Enochsson från Volvo Cars strategi- och projektavdelning. Företaget har som mål att bidra till en mer hållbar framtid genom att produktionen av elbilar ska motsvara 50 procent av årsproduktionen år 2025. 

- Vi utvecklar också nya digitala tjänster - bilen är inte den mest centrala saken i våra liv, det är telefonen med tjänster och appar för allt. 

Anna-Karin S Öjerskog som modererade paneldiskussionerna, liksom diskussionerna under morgonens session, kom fram till att gemensamma lagar och förordningar är avgörande för utvecklingen av olika delningslösningar, eller åtminstone gemensamma för Europa. Och det samarbetet är nyckeln till framgång, även om det är lättare sagt än gjort. 

- Tid, resurser, förtroende och dialog behövs. Men jag känner att i Sverige, är de redan på spår, avslutade Kes McCormick. 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content