Article image
Expedition Framåt – tillväxtprogram som också är viktigt affärsnätverk i Göteborgsregionen

Expedition Framåt – Göteborgsregionens bästa affärsnätverk?

Tusentals företag har deltagit i Expedition Framåt genom åren. Men den verkliga magin uppstår när företagsledarna träffar varandra. Därför satsar Business Region Göteborg på nätverksträffar som bjuder på allt från ren inspiration till skräddarsydda workshops.

Main content

I ett företagsklimat där allt mer handlar om relationer gäller det att lägga sin tid på att bygga nätverk. Men samtidigt är tiden knapp för entreprenörer i tillväxtfas och det är lätt att prioritera bort inspirationsföreläsningar, mingelfrukostar eller olika kunskapsutbyten eftersom kalendern är full av sådant som känns mer affärskritiskt att ta tag i. Då är det desto viktigare att välja relevanta evenemang med ”rätt” personer och ”rätt” ämne.

– Som deltagare i Expedition Framåt får du ta del av en nätverksvärld som består av flera hundra företag från 13 kommuner och alla möjliga branscher som har det gemensamt att de alla har viljan att utvecklas. Det är människor med driv som vill att det ska hända saker med deras företag och med dem själva, som vill starta eller fortsätta en tillväxtresa, säger Charlotta Johansson, företagsrådgivare på Expedition Framåt.

Image
Charlotta Johansson, företagsrådgivare på tillväxtprogrammet Expedition Framåt hos Business Region Göteborg

Brett utbud av aktiviteter

Alla aktiviteter passar förstås inte för alla, men med tanke på att Expedition Framåt anordnar ungefär 35 olika evenemang under ett år, lär alla hitta något som kan ge nya erfarenheter, insikter, kontakter och affärsmöjligheter på bara några timmar – en ganska bra ROI med andra ord. Nätverksträffarna kan vara lustfyllda ledarseminarier – inspirationsföreläsningar med pauser för samtal och mingel – till ämnesspecifika, anpassade workshops. Ämnena är många, men rör sig alla kring utveckling i affärssammanhang. Vissa av nätverksträffarna ingår i programavgiften, andra köper man till efter behov och intresse. En av de mest populära företeelserna är ledarskapsseminarierna med plats för runt 100 deltagare per gång.

– De är utmärkta tillfällen att få inspiration av en föreläsare och samtidigt lära känna andra företagare. Ämnena bestäms på lite längre sikt och berör sådant som är ständigt aktuellt för dig som företagare. Jag har massor av exempel på hur ledarseminarierna påverkat organisationer, säger Charlotta Johansson och berättar om företaget som på ett seminarium fick inspiration att förändra sin personalenkät och på det sättet involverade hela företaget i att identifiera sin allra viktigaste medarbetare – något som på sikt ändrade hur man arbetade med sin personal.

Svar direkt på konkreta frågor

Ytterligare ett exempel på nätverksträffar som ingår i medlemskapet är Svar Direkt. En halvdagsträff som ger vad den heter: omedelbara svar på frågor inom ett väl avgränsat, konkret och aktuellt ämne.

– Då bjuder vi in en expert som talar om ett ämne som vi vet att företagen har många frågor om. Det kan vara GDPR, skattelagstiftning eller tullregler. Vi är då i Business Region Göteborgs lokaler och håller deltagarantalet runt 20-25. Här är det kanske inte alltid en vd eller chef som deltar utan den på företaget som är bäst lämpad och jobbar med just de här frågorna, säger företagsrådgivare Ywonne Genberg.

Image
Ywonne Genberg, företagsrådgivare på tillväxtprogrammet Expedition Framåt hos Business region Göteborg

När hon och de andra företagsrådgivarna är ute och besöker företagen märker de tydligt att suget efter kunskap är stort men att tiden inte alltid räcker till. Därför jobbar Expedition Framåt med många olika nätverksformat, både för att fler ska kunna komma och för att testa vad som fungerar.

– Vi planerar bland annat att arrangera fler expertfrukostar där våra och övriga Business Region Göteborgs experter delar med sig. Här finns också en chans för de deltagare som är intresserade av att ge tillbaka till nätverket och faktiskt vara den som delar med sig av erfarenheter. Vi har ju många otroligt intressanta deltagande företag som har saker att berätta och är duktiga på det, menar Charlotta Johansson.

Hon har alltid känselspröten ute i mötet med företagare för att snappa upp såväl tillgångar som behov.

– Upptäcker jag människor som kan ha nytta av varandra ser jag gärna till att de träffas. Lite matchmaking på företagsnivå helt enkelt, säger hon.

Uppskattade nätverk för ledare

Inom Expedition Framåt finns också några mer specifika nätverk. Bland annat ett för vd:ar respektive ett för gruppledare.

– De anmäler man sig till och ingår inte i årsavgiften. Deltagarna är aldrig konkurrenter i samma branscher utan tanken är att man ska kunna utbyta erfarenheter med andra för att upptäcka att man inte är själv i sina funderingar och lära sig av hur andra har gjort i sitt ledarskap, säger Charlotta Johansson.

Expedition Framåt organiserar den första av dessa vd- och gruppledarträffarna, kommande träffar ses man ute hos ett av de deltagande företagen med ett par av Expedition Framåts företagskonsulter som moderatorer inom ett tydligt definierat ramverk. För vd:ar rör sig samtliga träffar kring att leda sig själv, leda andra och leda affären, och för gruppledare om att leda sig själv, leda andra och leda uppåt.

– Just att vara gruppchef kan vara en särskilt utsatt position där man kan hamna i kläm mellan medarbetare och ledning och behöver hjälp att hantera det av någon utifrån, säger Ywonne Genberg.

Skräddarsydda workshops hos företag

Något som företagsrådgivarna ser en ökad efterfrågan på är workshops. Och där har pendeln svängt de senaste åren, vilket gjort att man breddat utbudet. Dels håller Expedition Framåt ämnesspecifika workshopserier som handlar om till exempel säljledning, ledarskap eller affärsmannaskap på en generell nivå, riktade till de flesta företag. Dels allt fler företagsspecifika workshops.

– Ibland kommer det fem–sex medarbetare från ett och samma företag på en workshop. Det kan skapa en viss obalans i diskussionerna, och då är det idé att göra en anpassningsbar och skräddarsydd workshop i stället, gärna hos sig själv. Vi genomförde nyligen en sådan med ett renodlat säljbolag med tolv anställda för att bygga affärsmannaskapet. En sådan anpassad utbildning skapar en samsyn som kan vara otroligt effektiv i tillväxt, säger företagsrådgivare Johan Eckebrant.

Image
Johan Eckebrant, företagsrådgivare på tillväxtprogrammet Expedition Framåt hos Business Region Göteborg

– Ja, det får också mycket större genomslag om alla deltar än bara en eller några. Och är effektivt rent tidsmässigt. Vi gör väldigt många sådana här workshops numera om allt möjligt: värderingar, kärnvärden, ekonomi, roadmap – men kanske särskilt om ledningsgruppsarbete, förklarar Ywonne Genberg.

Magi i mötet

Men företagsrådgivarna är alla överens om att det är i mötet som magin och möjligheterna uppstår, och ju fler kontakter man kan passa på att bygga med andra inom Expedition Framåt, desto bättre.

 – Tanken är ju att man ska gå ifrån en nätverksträff och känna sig inspirerad och upplyft. Och jag skulle nog vilja säga att det inte finns någon motsvarighet till Expedition Framåts bredd och omfattning. Styrkan är hela programmet och att det är sammansatt så att du som företagare ska känna dig bekväm och som hemma. Jag upplever att våra deltagare har hittat ett forum som passar just dem väldigt bra, menar Johan Eckebrant.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content