Article image
Göteborg

Fakta & Statistik 2019: En region i positiv förändring

Göteborgsregionen växer snabbare än vad någon kunnat förutspå. Visste du till exempel att det runt 2030 är troligt att Trollhättan och Borås kommer att tillhöra Göteborgs arbetsmarknadsregion? Vi botaniserar i 2019 års utgåva av Business Region Göteborgs rapport Fakta & Statistik. 

Main content

Tillväxtstrategi – att stärka Göteborgs kärna och arbetsmarknad

Det satsas stort på infrastruktur och stadsutveckling i regionen vilket gjort att pendlingen och inflyttningen ökat kraftigt. Runt 2030 är det troligt att Trollhättan och Borås kommer att tillhöra Göteborgs arbetsmarknadsregion. Därför har Göteborgsregionens politiker antagit en ny, offensiv tillväxtstrategi (Hållbar Tillväxt)

En lokal arbetsmarknadsregion är en indelning av Sverige som baseras på pendlingsmönster. När pendlingen mellan kommuner blir tillräckligt stor anses de vara så beroende av varandra att en arbetsmarknadsregion bildas.

Följande kommuner ingår i Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion:

Ale, Alingsås, Bollebygd, Falkenberg, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Varberg, Vårgårda och Öckerö.

Tillväxt i svenska storstadsregioner

Storstadsregionerna driver tillväxten i Sverige. Bland storstadsregionerna har arbetsmarknadsregionen i Göteborg den starkaste sysselsättningstillväxten. Den starka jobbtillväxten i Göteborgs arbetsmarknadsregion drivs till stor del av det höga förädlingsvärdet som skapas i regionens varor och tjänster. Även när det gäller lönesumma har Göteborgs arbetsmarknadsregion starkast tillväxt. Störst ökning i förädlingsvärde (bruttoregionalprodukt) står Göteborgs och Stockholms arbetsmarknader för. De tre storstadsregionernas arbetsmarknadsregioner växer klart bättre än Sverige i stort.

Detta är ett utdrag ur rapporten Fakta & Statistik 2019. Ladda ner hela rapporten här:

Fakta & Statistik 2019
Print this page:

Tip a friend

Bottom content