Article image
Living Labet Hoppet gav fördjupat  samarbete kring ny testbädd

Fördjupat samarbete kring ny testbädd för fossilfria lösningar

I maj träffades 150 personer från hela världen i Göteborg på Living Labet Hoppet för att presentera lösningar, nätverka och hitta samarbetsmöjligheter för fossilfritt byggande. En av talarna var Paula de Hollanda från Castellum som nu söker samarbetspartners till spännande utveckling kring fossilfria lösningar på testbädd Säve flygplats.

Main content

Göteborgs Stad har som mål att vara en klimatneutral stad år 2050. Som ett led i detta bygger man nu Sveriges första fossilfria förskola, Hoppet. Målet är att utveckla produkter som möjliggör, och sätter en ny standard för, fossilfritt byggande. För att lyckas behöver Göteborgs Stad hjälp och input från andra aktörer som arbetar med att utveckla fossilfria lösningar för byggbranschen.

Med hjälp av EU-projektet Northern Connection bjöds 27 leverantörer och innovatörer från fem länder i norra Europa till Göteborg för att på Living Labbet Hoppet i maj presentera sig och nätverka med det gemensamma målet att bygga fossilfritt.

– Vi ville skapa en arena där man både kan inspirera och låta sig inspireras och där det går att få fram vad det finns att tillgå från leverantörsleden. Men där vi också kan se var ambitionsnivån ligger hos olika typer av byggherrar, säger Lars Bern från Business Region Göteborg, en av parterna i Northern Connection och som bjudit in till Living Labet Hoppet.

En av de medverkande var Paula de Hollanda från Castellum i Göteborg. Hon berättade om deras projekt Domstolsverket i Malmö, en av tre piloter i Sverige för att utveckla ett nytt certifieringssystem, ”NollCO2”. Målet är ett nettonollutsläpp under byggnadens hela livscykel och inkluderar därmed inte bara byggandet utan också förvaltning av den färdiga fastigheten.

– Vi har höga ambitioner när det gäller fossilfritt byggande. Då måste vi ha örat mot marken och ha koll på vad som händer. Här är erfarenheterna från förskolan Hoppet viktig, men också från de olika stadsutvecklingsprojekt som presenterades på Living Labet Hoppet. En fortsatt samverkan och fördjupat samarbete med andra aktörer tar vi med oss när vi nu utvecklar testbädden Säve flygplats, säger Paula de Hollanda, projektutvecklare på Castellum Region Väst.

En testbädd för fossilfria lösningar inom energi, fordon och transporter
Castellums ambition med Säve gamla flygplats, som ligger några kilometer från centrala Göteborg, är att det ska bli framtidens logistiknav och en testbädd för fossilfria lösningar inom energi, fordon och transporter. Målet är att området ska vara självförsörjande på lokalt producerad förnybar energi.

– För att klara det måste vi jobba med innovativa lösningar i samverkan med andra och också kunna testa vad som fungerar i praktiken. Tanken är att hela området ska vara en miljö där bolag och andra aktörer ska kunna utveckla och i praktiken testa sina ideér. Vi vet att exempelvis transportsektorn söker hållbara lösningar för framtidens transporter, säger Paula de Hollanda.

– Det finns ett stort gemensamt intresse för elektrifiering av fordon från såväl näringsliv, akademi som samhälle. Här spelar testbäddarna en viktig roll. Syftet är ju att du fortare ska kunna gå från idé till marknad. Du kan testa på alla nivåer, motorn i ett lab, fordonets funktionalitet på banorna och sedan kan produkten testas i verkligheten i ett living lab. Vi såg att Castellum i sin vision för Säve flygplats hade liknande ambitioner och det löser inte en fastighetsaktör själv. Man måste involvera fler, ha en bredare ansats och här kan vi bidra, säger Lars Bern.

Castellum söker nu efter hyresgäster till området och andra aktörer som vill vara med i och en del av utvecklingen av fossilfria lösningar. Här kan Business Region Göteborgs breda kontaktnät och erfarenheter från testbäddar hjälpa till. Business Region Göteborg har bland annat bjudit in tänkbara intressenter från sina nätverk och kontakter till träffar för att få information om planerna för Säve flygplats.

Tanken är att attrahera företag, men också forskare och myndigheter, som kan ha nytta av varandra genom erfarenhetsutbyte men också via smarta samutnyttjande av resurser på plats. På området finns till exempel redan Sveriges största solcellspark som drivs av Göteborg Energi, ett bolag som utvecklar ett eldrivet passagerarflygplan och ett annat som testar och utvecklar autonoma drönare.

– Vårt mål är att Göteborgs näringsliv ska utvecklas och må bra. Att vi nu kan fördjupa samarbetet med Castellum och dela med oss av kontakter, kunskapsutbyte och erfarenheter från andra testbäddar är jätteroligt. Vi ser stora möjligheter med testbädd Säve flygplats, säger Lars Bern.

Och det finns gott om erfarenheter att ösa ur. Göteborgsregionen har flest testbäddar i landet, och flera av dem har fokus på hållbar utveckling.

– Säve flygplats ska vara en community som ger tillgång till spännande utveckling och innovationer och att det är stället man vill vara på om man utvecklar hållbara lösningar. Vårt mål är att det ska vara en vara en stor fördel för aktörernas affärsnytta och varumärke att vara en del av det som händer på Säve flygplats, säger Paula de Hollanda.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content