Article image
Almedalen

Fordonsindustrins kompetensomställning - vems ansvar?

Den viktigaste anledningen till att Göteborgsregionen får hit etableringar är tillgången på kompetens och nätverk. Vi har världsledande kompetens inom en rad områden – fordon och Life science för att bara nämna några. Det och kopplingen till ett antal världsledande företag är en av våra stora styrkor. Men samtidigt hör vi att det är en jätteutmaning med kompetensbrist och kompetensomställning inom många branschen. Hur går den ekvationen ihop?

Main content

Vi har samlad kompetens i regionen genom akademin och många framgångsrika företag som bedriver forskning och utveckling på toppnivå. Regionen måste skapa förutsättningar för att dessa kan fortsätta utvecklas här och attrahera kompetens. Detta är alltid aktuellt och en utmaning. Vad som händer nu är att många branscher är inne i och kommer möta ett unikt teknikskifte genom digitalisering, AI, elektrifiering mm. Och att det går så himla snabbt. Vi pratar inte om att det behövs sedvanlig kompetensutveckling av medarbetare utan om en kompetensomställning och som omfattar många yrkesgrupper, inte minst akademiker, säger Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg och ansvarig för frågor rörande kompetensförsörjning på Business Region Göteborg.

Du har varit i Almedalen och modererat ett samtal om hur detta påverkar fordonsindustrin. Kan du berätta lite om det?

– Vi ville ge en bild av den stora omfattningen kring kompetensomställningen inom fordonsbranschen – hur många människor som faktiskt påverkas av det här. Vi pratade om hur branschen och det offentliga kan hjälpas åt, inte minst vad gäller finansiering av en sådan här stor insats som krävs. Vidare diskuterades utbildningssystemet, om det tillmötesgår företagens önskemål och om det är tillräckligt flexibelt för att möjliggöra det livslånga lärandet. Akademin måste få förändrad finansiering för att kunna anordna kortare utbildningar för att möta näringslivets snabba behov. En annan kugge är lärarbristen.

Hur påverkas fordonsbranschen?

– Elektrifiering, självkörande fordon och AI kräver helt nya kompetenser i hela värdekedjan för att bibehålla forskning, konkurrenskraft och sysselsättning i branschen och i Sverige. Att utveckla medarbetare och anställa personer med rätt kompetens blir avgörande. Inledningsvis handlar det om mellan 30 000 och 40 000 ingenjörer, chefer, utvecklare och specialister som kommer att påverkas i olika omfattning de närmaste fem åren. Bara den kostnaden uppgår till mellan fyra och fem miljarder kronor enligt våra beräkningar. 

Hur kan Business Region Göteborg vara med och bidra?

– Det är ju en bransch som är väldigt viktig för oss i Västsverige och i hela landet. Vi har blivit uppvaktade av branschen som har frågat om det finns någon möjlighet för det offentliga att bidra här på något sätt i denna stora omställning. Då har vi genom den goda samverkan som finns kunnat komma till snabb action. Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborg Stad har tittat på olika insatser och finansieringsmöjligheter tillsammans med bland andra Volvo Cars. Det har lett till att vi dels bedriver en förstudie som ska kartlägga behovet, dels att vi genomför pilotutbildningar. Vi har kopplat in fler företag – Volvo Group, teknikkonsulter och Fordonskomponentgruppen för att vi ska få en bredd. Planen är att utifrån de lärdomar vi drar från pilotutbildningarna och resultatet av förstudien, ska söka EU-finansiering för att skala upp det här till en större satsning med nationell prägel. Vi hoppas komma igång med det vid årsskiftet. 

Vad hoppas du ska hända efter Almedalen? 

– Jag hoppas att seminariet och det efterföljande rundabordssamtalet bidrar till ökad lyskraft på den här utmaningen. Vi måste få ledande politiker på nationell nivå att förstå att detta är akut. Vad skulle hända om fordonsindustrin inte löser sin kompetensomställning?
 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content