Article image
Cathrine Dellborg, ordförande Företagarna Göteborg

Företagarnas engagemang i det näringslivsstrategiska programmet

Vi hoppas på bättre kommunikation mellan staden och näringslivet och en större förståelse för varandras synpunkter och åsikter.  Så säger Företagarna som är en av sju referensorganisationer som ska stärka upp arbetet med det näringslivsstrategiska programmet. 

Main content

Cathrine Dellborg, du är ordförande i Företagarna. Vad innebär det för er att vara referensorganisation till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program? 

- Det innebär framförallt en möjlighet att kunna påverka företagsklimatet i Göteborg och att vi får göra våra röster hörda som företagare.  

Hur involverar ni era medlemmar i programmet?

- Till att börja med så bidrar vi med att 18 av våra medlemsföretag kommer att vara med på stormötet den 31 januari. Allt ifrån soloföretag till företag med flera anställa kommer att delta på rundabordssamtalen där vi bidrar med frågor som engagerar och som kommer direkt från våra medlemmar. 

Vad är styrkan med programmet? 

- Att vi alla som är referensorganisationer får möjlighet att vara delaktiga och påverka på ett helt annat sätt än tidigare. Tillsammans utgör referensorganisationerna en viktig kommunikationskanal där vi kan bidrar med våra tankar och idéer till programmets framdrift. 

Vad ser du för utmaningar?

Att handlingsprogrammet verkligen genomförs och att det som framkommer under stormötets rundabordssamtal verkligen kan tas tillvara på för att förbättra företagsklimatet. 

Vad hoppas du få se för effekt av det här arbetet och samarbetet? 

- Självklart ett bättre företagsklimat i Göteborg. Jag hoppas att kommunikationen blir bättre mellan staden och näringslivet och att vi kommer att ha större förståelse för varandras synpunkter och åsikter.   

 

Färgbox

Referensorganisationerna bidrar till arbetet med Göteborgs Stads
näringslivsstrategiska program.
Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content