Article image
Utmärkelsen 2019

Företagen och skolorna som samverkar

Närmare 35 000 besökte årets Gymnasiedagarna och Future Skills för få information om olika gymnasieskolor och för att botanisera bland 50-talet utställande företag, organisationer och branschrepresentanter. För fjärde året i rad utsågs vinnarna av Utmärkelsen 2019, Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och näringsliv. Priserna delades ut i samband med mässan och det var många i publiken när Helene Odenjung avslöjade 2019 års vinnare.

Main content

I år utsågs Hogia i Stenungsund och Plåtslagarna i Ale till årets företag för deras kontinuerligt nära samarbete med skolan. Vi ställde några frågor för att få reda på lite mer kring detta vilket förhoppningsvis får andra företag att inspireras till att också börja samverka med skolan. 

Mathias Mattsson är vd på Plåtslagarna i Ale. numera Pogab. 

Hur ser ert samarbete med skolan ut? 

-Vi jobbar aktivt med Lärlingsgymnasiet i Ale där eleverna ges möjlighet att träna sina praktiska färdigheter under en lärlingsansvarig handledare. Varje termin tar vi emot elever från grundskolor i Ale när de är ute på praktik. Samverkan med SYV (studie- och yrkesvägledare) förekommer också där vi varit på föräldramöten och informerat om branschen och vårt yrke.

Varför samverkar ni med skolan? 

-Vår bransch har jättestora problem med rekrytering då det inte är många som väljer hantverksutbildningar. Vårt arbete med skolan säkerställer våra behov inför framtiden och vi har jobbat så sedan 2005 vilket har gjort att vi har ett ständigt pågående lärlingssystem som gör att vi kan växa i lagom takt.

Vad har du för tips till företag som vill börja samarbeta med skolan men inte riktigt vet hur de ska komma igång?

Man måste se det som en investering att jobba med praktikanter och lärlingar. Finns det möjlighet så avsätt ett litet utrymme där man kan prova på olika metoder och lära sig utan krav. Man skall inte använda lärlingar och praktikanter i produktionen utan att ge dem tid att lära sig.

Varför ska man som företagare anmäla sig till Utmärkelsen?

-Syns man inte stå finns man inte. Vi anmälde oss inte själva utan det gjorde vår näringslivschef Daniela Ölmunger i Ale.

Image
Årets företag Utmärkelsen 2019

Barbro Lien Rönn ansvarig för HR Talent Management på Hogia Service AB.

Hur ser ert samarbete med skolan ut?

- Vi gör många aktiviteter från grundskola till universitet. Vi erbjuder praoplatser, deltar på framtids-, och yrkesambassadörsdagar, erbjuder studiebesök, gästföreläsningar och tävlingar på Universeum. Vi har egna utbildningar på Yrkeshögskolan i Mölnlycke, samverkar med andra yrkeshögskolor, deltar ledningsgrupper för utbildningar, genomför gästföreläsningar, deltar på arbetsmarknadsdagar och tar emot LIA-praktikanter.

- Vidare samverkar vi med universitet och högskolor och bidrar med gästföreläsare och examensarbeten. Under 2018-2019 har vi skapat ett fjärde gymnasieår med utgång Mjukvarudesign tillsammans med TeknikCollege Nösnäsgymnasiet och tar emot ett stort antal praktikanter under deras APL-tid. Vi har också skapat en utbildning i programmering som alla matematiklärare i årskurs 7-9 i Stenungsunds kommun går just nu. 

Varför samverkar ni med skolan? 

- I skolan går framtidens medarbetare och kunder och eftersom vi vill möta dem som ska skapa våra system framöver eller använda dessa så är det där vi ska vara. Vi samverkar också med skolan i ett bredare perspektiv, då för hela IT sektorns skull. Vi ser som alla andra att sektorn blir allt större då alla människor är användare av IT idag. Därför behövs både en bredare allmänbildning för alla och fler som specialiserar sig. Om vi kan bidra genom att sprida den kunskap som finns hos våra medarbetare till att inspirera fler barn, ungdomar och vuxna att specialisera sig så gynnar det alla i branschen.  

Vad har du för tips till företag som vill börja samarbeta med skolan men inte riktigt vet hur de ska komma igång?

- Börja med att se sig om vilka skolor man har i sitt närområde på grundskolenivå och vilka utbildningar på högre nivå som är viktiga att samverka med. Därefter kan man ta kontakt och berätta att man gärna vill samverka och så kan man tillsammans med skolorna hitta vilka sätt som passar. 

- Det vi gör som är väldigt roligt och som vi ser ger resultat är att bjuda in elever på studiebesök. Man kan också delta på Yrkesambassadörsdagar om det finns på skolorna. Där brukar vi berätta om vad man kan arbeta med inom branschen och hur en arbetsdag på Hogia kan se ut. För studenter på utbildningar som ligger närmare yrkeslivet är det också viktigt att berätta om hur den första tiden som anställd ser ut och vilket stöd man kan få av sina kollegor i början.  

Varför ska man som företagare anmäla sig till Utmärkelsen?

- Jag tycker det är ett bra tillfälle att inspireras av vad andra företag gör. Jag tar alltid med mig nya tips hem och försöker sedan göra något av det som passar Hogia och vår bransch.

Färgbox

Arbetet med kompetensförsörjning och Future Skills är en del av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

Färgbox

Utmärkelsen är Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och näringsliv. Priset delas ut för att uppmärksamma och premiera verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och företag som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och näringsliv. Sedan några år tillbaka delas även priset ut till en yrkeslärare.Vinnarna väljs ut av en jury bestående av representanter för näringslivet och fack, SAK-rådet* samt utbildningspolitiker.*SAK-rådet består av: Business Region Göteborg, SACO, Västsvenska Handelskammaren, TCO-rådet i storgöteborg, Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Göteborgsregionen (GR), Företagarna och LO-distriktet i Västsverige.

Nominering 2020 är öppen!

Vet du vem du vill nominera till priset 2020? Självklart ska du inte behöva vänta – det är redan nu möjligt att göra en nominering här >>

Print this page:

Tip a friend