Article image
Carin Kindbom, vd och koncernchef, Svenska Mässan

”Förfrågningarna blir allt större.”

– Det är inte bara en aktör som kan satsa, det måste ske satsningar inom många områden för att regionen och staden ska få tillväxtkraft. Infrastrukturella satsningar är exempelvis oerhört viktiga.

Det säger Carin Kindbom, vd och koncernchef på Svenska Mässan. Hon är en av tio röster Business Region Göteborg samlat under en rundtur genom staden för se på regionens möjligheter och utmaningar när vi tar språnget in i framtiden och skriver en ny berättelse om Göteborg.

Main content

Svenska Mässan

Från Park49:s takterrass ovanför Västsvenska Handelskammaren kan man blicka ut över takåsarna längs Sten Sturegatan och se Hotel Gothia Towers tre torn resa sig bakom Scandinavium. Det senast byggda Tower 3 är med sina hundra meter Göteborgs högsta byggnad, nästan lika hög som containerkranarna ute i Skandiahamnen. I tornet intill, Tower 2, ligger Upper House med milsvid utsikt och en restaurang med gastronomiska ambitioner som siktar mot fler stjärnor än den första man fick av Guide Michelin 2016. Det är här uppe vi slår oss ner över en kopp kaffe och tillsammans med Svenska Mässans vd och koncernchef Carin Kindbom. 

Mycket vatten har runnit i Mölndalsån sedan 1918 då den allra första varumässan som lockade 530 utställare och 42 000 besökare. Gustav V kom ner från huvudstaden och invigde vad som skulle komma att utvecklas till Svenska Mässan koncernen. 

På den tiden maskiner och verktyg, metallarbeten, guld- och silverarbeten, porslin, textilvaror, träförädlingsprodukter, bokindustri, lädervaror – i dag event som Båtmässan, Vitalis, Power Circle Summit och Tandhygienistdagarna liksom hotell, restauranger, teater och spa. Förra året besökte närmare ett par miljoner människor från världens alla hörn Svenska Mässan och Gothia Towers. Man äter, man bor, man möts och utvecklar affärer, produkter och idéer. 

Och det är en Göteborgsregion med påtagligt gott självförtroende som speglar sig i glasfasaderna. Carin Kindbom ansvarar för en verksamhet med målsättningen att bli Europas mest attraktiva mötesplats. Och det i en bransch som är extremt konkurrensutsatt. Hon tror att Svenska Mässan har starka förutsättningar för att kunna nå den positionen.  

– Vår affärsmodell, att erbjuda allt under ett tak med hotell, mässhallar och mötesrum, restauranger, spa och andra faciliteter, ger oss en unik konkurrenskraft. Vi driver allt i egen regi och har dessutom ett fantastiskt cityläge som särskiljer oss bland våra konkurrenter. Vi jobbar också oerhört fokuserat med vår strategi kring helhetserbjudandet. 

Svenska Mässans satsning på den internationella marknaden har börjat ge effekt, berättar Carin Kindbom. Aldrig förr har efterfrågan varit större. 

– Förra året arrangerade vi flera stora globala bolagsevent och vi ser att den positiva trenden på företagssidan fortsätter. Vi ser också att förfrågningarna blir allt större.

Svenska Mässan är en ekonomiskt fristående stiftelse med ett överordnat syfte att främja näringslivet. Målet och medlet är detsamma – lönsam tillväxt. 

Image
Carin Kindbom

Vad krävs från regionens sida för att Svenska Mässan ska finnas i en fortsatt spännande omgivning?

– Det är inte bara en aktör som kan satsa, det måste ske satsningar inom många områden för att regionen och staden ska få tillväxtkraft. Infrastrukturella satsningar är exempelvis oerhört viktiga. Vi ser ju nu många olika initiativ och mycket framåtanda inom många olika områden vilket är väldigt glädjande. Vi ska från vår sida vara en motor för näringen, driva hit nya flöden som vill mötas, göra affärer och utvecklas på olika sätt, det har varit idén hela tiden. 

Aktiviteterna på Svenska Mässan skapar ringar på vattnet i många avseenden. Besöksnäringseffekter till exempel som Handelns utredningsinstitut tittar på. Förra året bidrog Svenska Mässan med turistekonomiska effekter på 2,7 miljarder kronor från övernattningar, restaurangbesök, shopping, kultur etc.

– Sedan tillkommer allt som inte går att mäta värdet av – alla de affärer som dagligen sker på mässgolvet och som ju är hela vår produkt, säger Carin Kindblom.

Den senaste tvåårsperioden har Svenska Mässan haft en omsättningstillväxt på 35 procent. Det är arbetet med både anläggning och innehåll som gett resultat. 

– Vi ökade antalet besökare ganska kraftigt 2015 och fortsatte att öka antalet besökare förra året också. Vi är uppe i 1,8 miljoner besökare för 2016, säger Carin Kindbom.

2018 fyller Svenska Mässan hundra år och det kommer att firas på många sätt. Men man firar lika mycket starten på de nya hundra. Och precis som tidigare stavas framtiden utveckling av både anläggning och innehåll för att kunna attrahera ännu fler besökare, vare sig vi talar om affärs- och privatresenärer, mässor, stora kongresser eller globala bolag som vill förlägga sin konferens i Göteborgsregionen. Entréerna ska byggas om, inte minst huvudentrén vid Korsvägen som behöver ett lyft för att matcha andra anläggningar i Europa. Utställningsytorna måste bli större och ett fjärde hotelltorn ovanpå huvudentrén och ett femte i hörnet mot Valhallabadet kommer öka hotellkapaciteten till 2 000 rum år 2030 mot 1 200 i dag.

Carin Kindbom blickar ut över Göteborg och pratar om vilka möjligheter den snabbt växande staden har och nämner att The Guardian tidigare i våras ju utnämnde Göteborg till världens mest ”sociable city”. 

– Det finns ett hjärta i Göteborg, både i form av puls och värme. Det smittar av sig. Och det stärker den attraktivitet staden har och den helhetsupplevelse Svenska Mässan och Gothia Towers eftersträvar.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content