Article image
Framgångsrik ”matchmaking” hjälper företag skapa affärer

Framgångsrik ”matchmaking” hjälper företag skapa affärer

Göteborg är världsledande inom fjärrvärme och fjärrkyla. I dagarna möttes städer i Europa kring temat på konferensen Celsius Summit där Business Region Göteborg via EEN – Enterprise Europe Network och Green Gothenburg arrangerade över 90 förbokade så kallade matchmakingmöten mellan företag, politiker och företrädare från europeiska städer.

Main content

Det var ett bra tillfälle för svenska miljöteknikföretag att delta i konferensen Celsius Summit – The power of Networks 27-28 november. På plats fanns den europeiska eliten inom fjärrvärme och fjärrkyla. Offentlig sektor, politiker och näringslivet representerades av över 175 personer från 15 länder. Under den första dagens förbokade matchmakingmöten, arrangerade av EEN – Enterprise Europe Network, var det 69 deltagare som genomförde ca 100 möten. Den andra dagen avslutades med studiebesök kring energieffektivisering och innovation där Green Gothenburg var involverade.

Image
Matchmaking – kunskapsöverföring i realtid

- Efterfrågan på våra matchmakingmöten har glädjande nog verkligen varit stor, säger Karin Grundskog som arbetar på Business Region Göteborg med EEN - Enterprise Europe Network. Matchmaking är ett av EENs verktyg för att hjälpa företag att hitta affärspartners.  Det är ett effektivt sätt att genomföra smarta affärsmöten på kort tid. Vi erbjuder också kostnadsfri individuell företagsrådgivning och innovationscoaching,  konstaterar Karin.

Nyfikenhet skapar affärer

Det rådde ett lugnt förväntansfullt sorl i en av Svenska Mässans salar när nätverkandet genom matchmakingen drog igång. På utsatt tid bänkade sig deltagarna i par, öga mot öga vid de 25 mindre borden.  Efter 20 minuter klingade klockan, smidigt bytte man bord och hittade sin nya samtalspartner, som på sikt kan bli en ny samarbets- eller affärspartner. Deltagarna hade i förväg bokat vem de ville träffa och därför fått sitt personliga mötesschema med möjlighet att delta i upp till fyra matchmakingmöten.

Ett svenskt företag som redan arbetar på den globala marknaden är Regin AB, med huvudkontor i Kållered utanför Göteborg. Regin utvecklar och marknadsför produkter i inomhuskomfort och fastighetsautomation. På matchmakingen hade Stefan Blom, Försäljningschef på Regin AB och Oubbol Oung, rådgivare i stadsutveckling på Rotterdams stad bokat möten med varandra.

Image
Stefan Blom, Regin AB och Oubbol Oung rådgivare i stadsutveckling på Rotterdams stad hade bokat matchmakingmöte

Stefans mål med matchmakingen är att förstå vilka planer som europeiska städer har.

- Jag vill lyssna och lära om hur man tänker kring innovation och utveckling. Regins fokusområden är ökad vinst, reducerade energikostnader och förbättrat klimat för våra kunder och vi har teknologin för det, säger Stefan.

Oubbol Oung arbetar inom hållbarhetsteamet som svarar för energiomvandling, bland annat med innovation och att göra existerande byggnader mer energismarta.

- Jag är mycket intresserad av och nyfiken på att se vilka slags innovationer som finns på marknaden. Jag vill också veta hur andra lokala myndigheter arbetar, deras erfarenheter och ”best practice” inom överföring av kunskap. Det finns verkligen möjlighet att göra det här på mässan.

 

Städer skapar affärsmöjligheter

Lydia Hameeteman arbetar som projektledare med stadsutveckling på Rotterdams stad. Hon hade hittat ett gemensamt ämne med Ola Nordgren, FVB. Ola är energikonsult och arbetar med utländska marknader, och understryker nyttan av att delta i Celsius Summit och på matchmakingen.

- För mig som energikonsult är det värdefullt att lyssna till hur olika städer i Europa tänker och arbetar inom området. Jag är mycket intresserad av att skapa nya kontakter och att bibehålla och utveckla mina befintliga affärskontakter.

Lydia är också nöjd med möjligheterna att dela kunskap under matchmakingen.

- Jag uppskattar verkligen matchmakingens struktur där du via webben i förväg kan välja de intressen du är intresserad av. Eftersom vi redan i förväg känner till de ämnen vi vill diskutera är matchmakingmötena effektivare än att mingla under kaffepauserna.

Image
Politiker Anna Richardsson, Glasgows stadsfullmäktige spår att vi övervinner utmaningarna i att skapa ett hållbart samhälle

Tekniken är inte utmaningen

En av de utländska deltagarna på matchmakingen var politikern Anna Richardsson från Glasgow City Council. Precis innan hon skulle in i sitt första matchmakingmöte fick vi några snabba intryck av henne:

- Som politiker arbetar jag med allt inom den gröna sektorn. Det är en ny roll för mig och jag tycker att Celcius Summit representerar en enorm möjlighet att hämta kunskap.

- Det som slår mig är att det inte är tekniken som är svår. De stora utmaningarna är istället begränsningarna inom de statliga, juridiska och mänskliga områdena. Jag är helt övertygad om att vi över tid kommer att övervinna dessa utmaningar och kunna se positiva resultat.

Doktorsstudent testar matchmaking

Maria Jungsten deltog i Celsius Summit och matchmakingen för första gången. Hon hade just påbörjat sitt avhandlingsarbete inom installationsteknik på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

- Jag är här för att skapa nya kontakter och att lära mig så mycket som möjligt. Det är verkligen fantastiskt att kunna vara en del av kunskapsöverföringen i realtid. Jag har redan träffat mycket användbara personer för mig i mitt kommande arbete med min doktorsavhandling.

Färgbox

Celsius

Göteborgs Stad har i EU-projektet Celsius lett en konstellation med fem städer i Europa, London, Rotterdam, Genua och Köln inklusive Göteborg i syfte att demonstrera fjärrvärme- och fjärrkylelösningar i Europa.

www.celsiuscity.eu

EEN

Enterprise Europe Network hjälper driftiga företag att växa på en internationell marknad och är världens största affärsnätverk för små och medelstora företag som vill ut på internationella marknader. EENs experter ger den rådgivning som behövs för att kommersialisera innovativa idéer och för att expandera till internationella marknader. EEN har räckvidden, kunskapen och tjänsterna för att hitta intressanta internationella affärskontakter till företag.

https://enterpriseeurope.se

Green Gothenburg

Green Gothenburg lyfter fram Göteborgsregionen som ledande inom miljö och hållbar utveckling. Genom studiebesök av hög kvalitet erbjuder Green Gothenburg internationella beslutsfattare expertis, inspiration och användbara affärskontakter.

Green Gothenburg ägs av Göteborgs Stad och verksamheten drivs av Business Region Göteborg. Green Göteborg stöds av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen samt fem kommunala bolag.

www.greengothenburg.se

Business Region Göteborg

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.

www.businessregiongoteborg.se

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content