Article image
Peter Näslund, Trafikkontoret

Götatunneln enkelriktas - så löser staden trafiken

När Götatunneln enkelriktas den 25 juni påverkar det många företag, deras anställda och kunder. 30 000 fordon behöver ta annan väg varje dag – men Trafikverket, Trafikkontoret och Västtrafik har daglig beredskap för att få trafiken att flyta smidigt.

Main content

Den 25 juni enkelriktas en av Göteborgs viktigaste genomfarter, Götatunneln. Under 25 veckor, fram till mitten av december, ska tunnelns tak förstärkas eftersom Västlänken ska passera över tunneln vid Kanaltorget och Otterhällan. Den stängs dock aldrig helt, utan ett av rören kommer alltid att vara öppet i öst-västlig riktning, det vill säga från Centralenområdet mot Järntorget. Däremot måste den trafik som går i motsatt riktning hitta andra vägar att ta sig fram under byggperioden. Ungefär 30 000 fordon dagligen påverkas – dels de som ska förbi Göteborg, dels de som ska in i Göteborg.

– Målet är att få genomfartstrafiken att köra på befintliga leder utanför stan så att de som ska köra in i centrum kan göra det så obehindrat som möjligt, säger Peter Näslund, trafiksamordnare på Trafikkontoret.

Genomfartstrafiken söderifrån uppmanas att ta sig förbi Göteborg antingen över Hisingen via Älvsborgsbron och Lundbytunneln, eller på Söderleden och E6. De som däremot ska in i stadens centrala delar för jobb, leveranser och handel behöver hitta nya vägar.

– Det kommer att innebära en högre belastning på till exempel Parkgatan och Ullevigatan. Det kommer att bli trångt, och generellt bör man räkna med 15 minuter längre restid, åtminstone under rusningstrafik, säger Peter Näslund.

För att snabbt kunna lösa eventuella problem som uppstår har Trafikkontoret, Trafikverket och Västtrafik möten varje dag klockan 10 om Götatunneln. Tillsammans kan de analysera läget utifrån rapporter som kommit in det senaste dygnet till respektive instans. 

– Vi tittar på förseningar, var eventuella proppar uppstått och vad vi kan göra för att lösa dem. Vi kan också se trafiken i realtid i trafikkameror för att bilda oss en uppfattning om flödet. Behövs det har vi förberett ett antal åtgärder som vi snabbt kan fatta beslut om, som att skapa tillfälliga bussfiler, sätta in fler bussar eller få ut information om vägar att ta, säger Peter Näslund.

Samtidigt kan det nu vara läge att fundera över alternativa sätt att komma fram, menar han.

– Vi är inte motståndare till bilar inne i centrum, tvärtom. Men vi tror att det finns ett antal resor och transporter som kanske går att lösa lika bra eller bättre på annat sätt. Ju fler som gör aktiva val i trafiken, desto bättre. Enkelriktningen av Götatunneln är ju bara ett av många trafikpåverkande projekt i dessa intensiva byggtider.

Bäst information om trafikläget hittar du på webbportalen trafikgoteborg.se. Här finns information om planerade störningar, trafikomläggningar, framkomlighet och parkering. Du kan också hitta digitala verktyg som underlättar din planering, som till exempel trafiken.nu med trafikinfo i realtid, Cykelplaneraren och Västtrafiks reseplanerare.

– Det är en klok vana att gå in på sajten varje dag innan man far till jobbet, säger Peter Näslund.

Tips

• Bokmärk trafikgoteborg.se. Där finns aktuell information om planerade trafikstörningar samt information om parkering och framkomlighet. Här finns också bra verktyg för att planera din resa med cykel eller kollektivtrafik. 

• Börja prenumerera på Trafik Göteborgs nyhetsbrev för veckovis uppdateringar av trafikläget. Starta prenumerationen på trafikgoteborg.se.

• Ladda ned appen trafiken.nu som i realtid håller dig informerad om trafikläget.

• Räkna med ungefär 15 minuter längre restid om du vanligtvis kör Götatunneln i östlig riktning under morgon- eller eftermiddagsrusningen.

• Fundera över alternativa färdsätt som att ta buss eller spårvagn, cykla eller gå. Kombinera gärna – Styr&Ställ-cyklar kan till exempel lösa sista biten.

 

Fakta

• Götatunneln behöver förstärkas och underhållas eftersom Västlänken kommer att passera över tunneln. Därför enkelriktas passagen i 25 veckor från och med den 25 juni.

• Förutom förstärkningsarbetet genomförs också en del underhåll samt en förbättring av brandskyddet i tunneln. Enkelriktningen medför också att byggtakten vid Hisingsbron och nedsänkningen av E45 kan öka.

• Trafiken går under tiden enbart i öst-västlig riktning, först i ”rätt” tunnelrör, efter halva byggtiden i det andra. Trafik som i vanliga fall kör genom tunneln från Järntorget mot Centralenområdet måste alltså ta annan väg.

• Genomfartstrafik leds om, antingen via Söderleden och E6 eller Hisingen. Trafik in mot centrum får köra alternativa vägar.

• Trafikkontoret, Trafikverket och Västtrafik har beredskapsmöten varje dag klockan 10 för att övervaka och utvärdera situationen. Vid problem som påverkar framkomligheten i city kan förberedda åtgärder snabbt sättas in.

Färgbox

Har du som företagare ytterligare frågor kring hur du påverkas av ombyggnationen så kan du kontakta stadens företagslots, så hjälper de dig att komma vidare. Läs mer

 

Print this page:

Tip a friend