Article image
Göteborgs fordonskluster i framkant och lockar tysk Ministerpresident

Göteborgs fordonskluster lockar tysk Ministerpresident

Under ett två dagar långt besök, har den tyska delstaten Baden-Württembergs ministerpresident, Winfried Kretschmann med en delegation från både näringsliv, forskning och institut besökt Göteborgsregionen i syfte att studera hur Göteborg arbetar med omställningen av fordonsklustret tillsammans med andra aktörer.

Main content

– Att denna stora delegation, från en region som själva har ett otroligt starkt fordonskluster väljer att besöka Göteborg för att studera omställningen i branschen är ett tydligt kvitto på att vår regions fordonskluster ligger i framkant och konkurrerar med de bästa i världen, säger Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg.

Delegationen som bestod av cirka 70 personer med representanter från både näringsliv, politik, forskningen och press valde att besöka framförallt Göteborg och Oulu då både Sverige och Finland ligger långt före resten av Europa när det kommer till digitalisering och mobilitet.

– Bilindustrin upplever den djupaste omvälvningen i sin historia. Elektrifiering, digitalisering och autonom körning är stora förändringar för bilindustrin. För Baden-Württemberg står mycket på spel: vår tekniska banbrytande roll, vår ekonomiska kraft, våra jobb och konsekvenserna av klimatförändringen, sa ministerpresident Kretschmann i ett uttalande.

Under delegationsbesöket i Göteborg diskuterades viktiga frågor kring Internet of Things, artificiell intelligens, 5G-teknik, autonom körning, elektromobilitet och nya mobilitetskoncept. Delegationsbesöket är också en dörröppnare för att skapa kontakter och initiera samarbete mellan Göteborgs och Baden-Württemberg respektive företag och institutioner.

– Även om Göteborgsregionens fordonskluster är starka på en global marknad och med en omställningstakt vi tidigare aldrig har skådat, så är en av våra strategier att hitta samverkan med andra starka kluster i Europa – bland annat med Baden-Württembergs som har ett av Europas starkaste fordonskluster. Samverkan behövs för att företag i dessa kluster ska vara starka på en global marknad med en allt större konkurrens, säger Maria Strömberg, Chef för Kluster & Innovation, på Business Region Göteborg.

Image
Delegationen bestod av 70 personer med representanter från både näringsliv, politik, forskningen och press. Man valde  att besöka framförallt Göteborg och Oulu då både Sverige och Finland ligger långt före resten av Europa när det kommer till digitalisering och mobilitet.

Efter två intensiva dagar, där flera av Göteborgsregionens företag, forskning och samverkansarenor fick möjlighet att presentarea och diskutera tillsammans med delegationen, sammanfattade två av de tyska delegaterna besöket.

- Det mest imponerande för mig är hur alla vi har lyssnat till lyfter fram samverkan – det verkar ligga så djupt rotat här. Samarbete är en lätt sak att säga man ska göra, men här i Göteborg verkar det finnas i ert DNA. Ni är öppna för att samarbeta med andra, att dela kunskap och att dela data. Detta är väldigt annorlunda från vår kultur, och vi måste lära oss att vara lika öppen som ni när det gäller exempelvis mobilitet och AI, säger Dr Simone Schwanitz, Director General, Head of Research, Technology Transfer, Digitalisation, Europe.

- Ni hanterar ny teknik och digitaliseringar på ett mer öppet sätt än vi gör i vår region. Vad jag har lärt mig är att ni alltid har hållbarhet som en integrerad del i innovationen och affärsutvecklingen. Ni utgår från om hållbarhetsmål och ställer er frågan "Vilken typ av teknik och företag kan vi utveckla från det perspektivet?" Det gör ett mer avslappnat sätt att förena hållbarhet med teknik och digitalisering. Och av det kan vi verkligen lära oss, säger Dr Kai Schmidt-Eisenlohr, CEO, Baden-Württemburg International GmbH.

 - Vår förhoppning efter deras besök i Göteborg är att vi ska kunna samla företag inom fordonsklustret och andra aktörer och göra ett besök i Baden-Württemberg för att identifiera och utveckla konkret samverkan, säger Maria Strömberg.

Färgbox

Fakta:
Baden-Württemberg är en av Tysklands klart starkaste delstater ekonomiskt, med en BRP högre än Sveriges BNP och närmare 11 miljoner invånare. I delstaten, som ibland brukar kallas för ”bilens vagga”, finns flera storföretag, bland annat Daimler, Porsche, Audi, Bosch GmbH och Kärcher. Inom high-tech finns också Europas största mjukvarutillverkare SAP AG, och delstaten satsar varje år 5,6% av den totala BRP på vetenskap och utveckling. I hela Sverige är den motsvarande siffran 3,4% (2017)

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content