Article image
Göteborgsföretagets IT-lösningar i hemmet revolutionerar vården

Göteborgsföretagets IT-lösningar i hemmet revolutionerar vården

I Sverige finns över 200 000 kroniker och sköra äldre som skulle kunna få mer effektiv vård med hjälp av IT-lösningar i hemmet. Tack vare ett litet och lyhört startup-bolag från Göteborg som vågat kombinera det bästa från IT och Life Science är det snart verklighet.

Main content

Det är inte ens ett år sedan som Henrik Cederqvist, vd för ehälsa-bolaget Cuviva, träffade läkaren Åke Åkesson från Borgholm och de båda insåg att de delade samma övertygelse, att förbättra vården för de allra sköraste. Henrik Cederqvist hade det senaste året lagt allt fokus på utvecklandet av Cuvivas digitala kommunikations- och vårdlösning för äldre som bor hemma men som på grund av en eller flera kroniska sjukdomar – diabetes, hjärtproblem eller KOL – har stort behov av regelbunden vård. Åke Åkesson hade skapat en organisationsmodell som knöt ihop vårdcentral, kommunal hemsjukvård och ambulanssjukvård i vad som kallas Hemsjukhuset. Allt med patientens bästa för ögonen.

– Ett halvår efter första mötet var pilotstudien i gång. Jag har aldrig hört om en pilot inom vården som gått från idé till verklighet på så kort tid, säger Henrik Cederqvist.

Pilotprojektet fick namnet det Digitala Hemsjukhuset.

Vårdeffektiv lösning
Lösningen som Cuviva tagit fram är enkelt förklarat en brun kartongväska full med smart men lätthanterad kommunikation. I pilotstudien har 16 av Åke Åkessons patienter med kronisk hjärtsvikt fått använda Cuvivas kommunikationslösning under fyra månader. Via den uppkopplade surfplattan och de medföljande mätinstrumenten – en våg, en febertermometer och en blodtrycksmätare bland annat – har de på några få minuter varje dag kunnat lämna en rapport till vårdcentralen om hur de mår. Värdena och svaren på fem frågor på skärmen har gett vårdpersonalen underlag för diagnos och tidiga indikationer på försämrad hälsa. Dessutom har patient och personal kunnat videochatta eller ställa frågor till varandra. Lösningen är så enkel att de många gånger teknikovana pensionärerna bara behövt 20 minuters utbildning för att klara av den. Nu när pilotstudien precis avslutats och resultaten sammanställts är framgångarna större än både Cuviva och vårdcentralen i Borgholm vågat hoppas på. Det Digitala Hemsjukhuset har visat sig vara kostnadseffektivt, enkelt och smidigt för personalen, inkluderande och vårdeffektivt.  

– Vi har reducerat läkartiden med 90 procent och antal fysiska möten med sjuksköterska med 80 procent. Jämfört med samma period förra året har antal akuta inläggningar på sjukhus minskat från 38 till 0. I stället har patienterna kunnat få kortare och oftare vård i hemmet och känt att de får större sjukdomsinsikt och mer tillbaka, säger Henrik Cederqvist.

Möte mellan två dicipliner
Cuviva som företag har vuxit fram i mötet mellan IT och Life Science och ett växande behov att förändra vårdens framtid, spara pengar, förenkla processer, förbättra hälsan och förlänga liv. SKL prognostiserar att det 2022 kommer att saknas 62 miljarder per år bara för att kunna ge samma vård och omsorg som i dag. En enorm samhällsutmaning.

– Vår ambition är inte att ändra på vården, den är redan i världsklass. Men vi vill förbättra strukturen och kommunikationsmöjligheterna så att vården blir effektivare. Resultatet av vårt pilotprojekt pekar på att om Sveriges alla kroniker och sköra äldre använde det Digitaliserade Hemsjukhuset skulle man spara 13 miljarder per år, och det är bara i landstingen. Räknar man in den kommunala vården och omsorgen blir besparingen ännu större, säger Henrik Cederqvist.

Utmaningar på vägen
Men det är inte en helt friktionsfri process att lansera IT-lösningar i vården. Cuviva har haft många utmaningar att ta sig an. En har varit individperspektivet. Henrik har lång erfarenhet från detaljhandeln och har digitaliserat många kundprocesser, och individ-digitaliseringen inom vård och kroniska sjukdomar har långt ifrån kommit lika långt.

– Från detaljhandeln har jag med mig att man ska vara lyhörd för kundens behov, och samma sak gäller inom vården. Vi måste se till att individen får sina behov tillgodosedda och att god vård inte bara är utmärkt leverans från varje vårddisciplin, utan kännetecknas av att den hålls samman i kommunikation utifrån varje individs specifika behov, inte minst de multisjuka sköra äldre, säger han.

Ett annat är den långsamma förändringstakten. Det krävs ett gediget påverkansarbete med beslutsfattare, politiker och tjänstemän.

– Vården är världens största bransch och dessutom oerhört traditionell. Besluten fattas högt upp i kedjan och i Sverige är både landsting och kommun huvudmän. Och det är även utmanande för medarbetare i vården att själva navigera i den långsamma förändringstakten som finns inbyggd i den traditionella kulturen. Det krävs stark övertygelse och starkt engagemang för att öka förändringstakten, det behövs fler med samma styrkor som Åke Åkesson, säger Henrik Cederqvist, och är tacksam för att ha fått arbeta med Åke och hans organisation.

– Tack vare att han var nyfiken och villig att kliva ur sin bekvämlighetszon blev projektet av, säger han.

En av framgångsfaktorerna med det Digitala Hemsjukhuset, menar Henrik Cederqvist, och en av anledningarna att vårdcentralen i Borgholm tände på idén, var att det var ett begränsat projekt.

– Vi började i liten skala, både vad gäller tekniken och antalet personer. Det var vår väg framåt. Det vi startade studien med har vi sedan dess uppgraderat i snitt två gånger per dag.

Feedback från användarna
Ytterligare en utmaning var att få tillgång till verkligheten. Den digitala tekniken kan hela tiden optimeras av IT-utvecklarna på kontoret i Göteborg – men det är det verkliga användandet av tekniken, när 95-åriga multisjuka och tidigare teknikovana individer börjar kommunicera med vården på ett helt nytt sätt, som nya individ- och samhällsförbättrande lösningar skapas.  

Men produktutveckling är inte bara programmerade kommunikationslösningar, utan kan vara väldigt påtaglig, och enkel lösning, som gör att det verkligen fungerar hemma hos en individ.

– En genomsnittlig pensionär i Sverige har inte de två extra eluttag över i köket som det Digitala Hemsjukhuset behöver. Så nu ligger en grendosa med i varje låda. Den blir också väldigt uppskattad av patienterna som får ett extra uttag på köpet till till exempel brödrosten i köket.

Vill se upphandlingar som driver upp hastigheten
Cuviva har i dag sex anställda och en värdefull empirisk undersökning och hårdfakta att luta sig mot. Produktutvecklingen fortsätter med fullt tryck, där den egna personalen styr ett ännu större antal externa utvecklare.  Dialogerna med beslutsfattare, politiker och tjänstemän handlar dessutom inte bara om att visa att digitala lösningar som Cuvivas, kan såväl öka kvalitet som sänka kostnader i vården av multisjuka sköra äldre, utan också att driva för att dessa lösningar upphandlas nu.

– Vi jobbar med innovationer i en snabb värld och vill få gehör för våra idéer om att förbättra förutsättningar både för en utsatt grupp och för samhällsekonomin. Då kan det vara rätt krävande att invänta långsamma upphandlingsprocesser. En innovationsupphandling kan ta så lång tid som två år. Men då tänker jag på att vi håller på med en bra sak: vi är övertygade om att vi gör det rätta, säger Henrik Cederqvist.

Print this page:

Tip a friend