Article image
Erik Behm, Area & Investment manager ICT på Business Region Göteborg

Hallå där Erik Behm, Area & Investment manager ICT på Business Region Göteborg

Under 20-27 maj går Göteborgs största tech och start-up event av stapeln.

Main content

Vad händer under eventet?

- GbgTechWeek startade som ett projekt av och för entreprenörer och det är fortfarande kärnan. Veckan är som inte helt olikt en festival för entreprenörer, innovatörer och alla vi med passion för Tech. Samverkan går som en röd tråd, och tanken är att alla arrangemang som sker under veckan skall komplettera varandra, berättar Erik.

Formen för GbgTechweek är en så kallad okonferens eller knytkonferens (från engelskans ’unconference’) vilket innebär en deltagardriven mötesform. Tanken är att främja kreativitet, möten mellan människor och att nyttja den samlade kunskapen som deltagarna bidrar med. Det skapar det en bra mix av branscher och teknologier men också möten mellan människor som normalt inte ses och där perspektivet kan vara finansiering, kompetens, affärer, export eller gemensam utveckling. Målet är att ge en vitamininjektion för Västsverige! berättar Erik.

 

Vem riktar sig eventet till?

- De event som Business Region Göteborg är med och arrangerar riktar sig till entreprenörer och studenter men minst lika viktigt är etablerade företag och akademin. Vi, som offentliga aktör, är med och som bidrar med våra kunskaper och kontakter för att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

- Eftersom alla arrangemang hålls på engelska är expats, personer som funderar på att flytta hit samt företag som vill etablera sig en viktig målgrupp. Vi passar på att särskilt inkludera tech-kollegor i Danmark och Norge genom vårt INTERREG-projekt TechNordic. Norden är en smart genväg, oavsett om du vill hitta kunder, finansiering eller samarbetspartners.

 

Business region Göteborg är en av arrangörerna tillsammans med inkubatorer, science parks och branschaktörer. Vilka arrangemang tycker du att man inte får missa i år?

- Tech sector-adapted education,  ett arrangemang som berör kompetensförsörjningen, vilken är avgörande för all långsiktig hållbar tillväxt.

Innovation Corporates and Startups in collaboration samt Cleantech matchmaking day. Ett event där man vänder på tanken och låter de etablerade företagen pitcha och förklara varför startups skall samarbeta med dem. 
Att arbeta tillsammans – startup och etablerade bolag kan vara avgörande för att överbrygga den tidiga fasen i ett företags utveckling.

- EdTech an unleashed potential for Swedish Export eftersom Education Technology är avgörande för att utveckla skolan, och som dessutom är en av det snabbast växande marknaderna i Sverige och världen. 

 

Vilka är dina bästa tips på hur jag som aktör kan nätverka under GbgTechWeek?

- Fundera på vad du behöver nu, vad du vill lära dig mer om och vad som kan inspirera dig. Botanisera sedan i programmet och dra dig inte för att kontakta oss för att veta mer, säger Erik.

 

Slutligen - vilka områden inom start-up och tech ser du som kommer starkt under 2018-2019?

- Jag har just varit på en konferens arrangerad av Chalmers om Industri 4.0 där Artificiell Intelligens & Säkerhet nämndes som Key Enabling Technologies, det vill säga teknologier som driver utvecklingen ett rejält stycke framåt. Den typen av teknologier kompletterat med teknologier som adresserar viktiga samhällsutmaningar som utbildning välfärd och ett säkrare samhälle är avgörande dels för potentialen i teknologin men också för att det är frågor som engagerar dagens ungdomar och unga vuxna som är morgondagens beslutsfattare, avslutar Erik.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content