Article image
Pia Areblad

Hallå där Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Det har varit en minst sagt annorlunda vår där mer eller mindre allt har ställts på sin kant. För Business Region Göteborgs del har det främst handlat om att ställa om för att kunna hjälpa företagen med olika typer av snabba åtgärder och stöd. Pia Areblad är ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, ett arbete som till skillnad mot snabb omställning, bygger på långsikt strategiskt arbete. 

Main content

Pia du jobbar med ett strategiskt program som sträcker sig ända till 2035.  Hur har det fungerat i en tid som denna?

- I början kändes det oerhört svårt att lyfta blicken och arbeta strategiskt. Jag gjorde då även en desk research där vi jämförde vårt arbete med andra Europeiska storstadsregioner. Att få höra om deras situation var smärtsamt. Framåt maj kändes det dock som att fler och fler ville ta sikte längre fram. Hur startar vi upp efter Corona och håller verkligen våra långsiktiga mål fortfarande? I dagsläget ligger vi i fas med alla de 91 aktiviteter vi genomför fram t.o.m. december 2021 och vi ser att våra mål fortfarande är den riktning vi strävar mot. Gällande det övergripande målet 120 000 nya jobb till 2035 har vi ju tappat en hel del men vi hade inte räknat med en rak kurva.

Vad har vi att se fram emot efter sommaren?

- Vi arbetar nu fokuserat med att synka oss med andra program i staden. Gällande den sociala hållbarheten har vi redan etablerat operativ samverkan med programmet för jämlikt Göteborg, så även med innovationsprogrammet samt “serviceprogrammet”. I augusti träffar vi Henriette Söderberg och hennes kollegor på Miljöförvaltningen som jobbar med stadens program för miljö och klimat. Vi ska då försöka hitta en form för hur vi kan operationalisera vårt arbete så vi synkar det näringslivsstrategiska programmet med miljö- och klimatprogrammet.

Intention med att tydligt kroka an med andra program i staden är att göra det lättare för de delansvariga förvaltningarna och bolagen i staden att se till att vi levererar på mål i flera olika program samtidigt. Alla hållbarhetsperspektiven syns tydligt i det näringslivsstrategiska programmet. Vi vill se till att det blir verklighet.

Det pratas ofta om samverkan. Vad innebär det i det här fallet för näringslivet? För det är väl till dem som programmet riktar sig?

- Programmet talat om hur staden ska arbeta för att skapa bättre förutsättningar för företagande. Företagen är målgruppen. Om vi som tjänstemän jobbar smartare och har fler perspektiv i bakhuvudet då vi arbetar så blir outputen bättre för företagen.

Något mer du vill säga innan du går på semester?

Ja, blocka kalendern den 27 augusti. Då ska vi arrangera ett webbinarium som gästas av några av Göteborgsregionens kommuners kommunstyrelseordförande eller kommundirektörer. Det kommer att handla om hur de i en otroligt orolig tid för företagen, drar nytta av sina långsiktiga strategier och inriktningar för utvecklingen av det kommunala näringslivet. Vi gick in i den här krisen utifrån en styrkeposition tack vare det utvecklingssprång som pågått i Göteborgsregionen under flera år. Vi kommer att prata om hur vi tar tillvara på det i arbetet framåt.

Färgbox

Det här är Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.
Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content