Article image
Super summit

Håller högkonjunkturen i sig?

Vi står mitt i en rykande het högkonjunktur men består den 2018? Det var ämnet för dagen när sex chefsanalytiker från bankvärlden diskuterade finanser på Super Summit – makroekonomiskt forum Göteborg.

Det är oerhört olyckligt om vi ska snubbla på våra egna ben när vi är så väldigt bra rustade, sa Annika Winsth, Nordea.

Main content

Var befinner vi oss i konjunkturen? Kan inflationen faktiskt stiga? Har det tagits orealistiska risker de senaste åren? Hur ser nästa konjunkturfas ut? Hur ska det gå med våra arbeten? Hur ska välfärden finansieras? Vilka konsekvenser får Brexit?

Det var möjligen en del av de frågor som surrade i luften när runt 200 gäster slog sig ner i Malmstenssalen på Handelshögskolan och Super summit – makroekonomiskt forum Göteborg 2018, ett arrangemang i FinansKompetensCentrums regi.

På scen satt Carl Hammer, chefsstrateg på SEB, Ann Öberg, chefekonom på Handelsbanken, Annika Winsth, chefekonom Nordea, Anna Breman, chefekonom på Swedbank, Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige och Kjersti Haugland, chefekonom på norska DNB – eller bankvärldens ekonomiska elit som Karin Eriksson, Business Region Göteborg och verksamhetsansvarig för FinansKompetensCentrum, beskrev sextetten. Hon uttryckte dessutom stolthet över att för en gångs skulle ha fler kvinnor på scen än män.

Men ni är välkomna allihopa, tillade hon.

Ekonomier mycket mer räntekänsliga i dag

Hot, möjligheter vad är det man ska ha koll på? undrade moderatorn Martin Rieman, Senior Director Financial Risk Management, Getinge och fick inte bara samstämmiga svar av panelen.

Vi på SEB har varit ganska positiva till konjunkturen länge, vi ser fortfarande mer möjligheter än hot och tror att den snabba tillväxten i världsekonomin har mer att ge. Löner och underliggande inflationstryck är inte så farligt som vi kanske fick en bild av när börsen dök i USA. Vi kan fortsätta att producera över trend ett bra tag till utan att inflationen bör växa speciellt mycket. Hotbilden är att marknaden springer lite väl långt, sa Carl Hammer, SEB. 

Det är ungefär tio år sedan finanskrisen, globalt sett är vi faktiskt i en konjunkturtopp. När vi ser toppen vi har i konjunkturen förändras även riskbilden. Den ena förändringen handlar om inflationen där vi på Handelsbanken tror att det finns en uppåtrisk. Den andra delen handlar om att vi tror att vi nått kapacitetstaket, det vill säga globalt sett vi har en fallande andel i arbetsför ålder. Dessutom är ekonomier mycket mer räntekänsliga i dag. Världen har byggt upp stora skuldkvoter, sa Ann Öberg, Handelsbanken.

Vi går mot ett val, spelar det någon roll vem som vinner? På kort sikt skulle jag svara nej, men Sverige skulle må väldigt bra om man började fundera över vilka de stora frågeställningarna är. Vi behöver hantera integrationen, infrastruktursatsningar, rättssäkerheten. Så det finns mycket göra men jag tror tyvärr inte att politikerna kommer mäkta med detta utan vi kommer ha en svag regering också efter nästa val. Det är oerhört olyckligt om vi ska snubbla på våra egna ben när vi är så väldigt bra rustade, sa Annika Winsth, Nordea.

Inne i en internationell återhämtning sedan tio år

Vi ser faktiskt en väldigt bra omvärld just nu och det ska vi vara väldigt glada över för det har varit trögt i omvärlden i tio år. Men nu går Europa jättebra och då gynnas vi såklart, det är en positiv spiral för tillfället. Det politiska läget i omvärlden är dock inte säkert ännu. 2016 var det Trump och Brexit, 2017 var de europeiska valen. Det gick ganska bra men vi lever med en politiskt osäker omvärld. Och tittar man på vad som har gett stora skiften på marknaden på senare år är det faktiskt politik, sa Anna Breman, Swedbank.

Vi är inne i en internationell återhämtning sedan tio år och nu synkar hela världen i stort sett. Jag tror inte på att det skulle komma någon inflationsbrasa, däremot kan amerikanska räntorna mycket väl sticka i väg. Fastnar räntorna där uppe urholkar det börserna och det är ett problem. Jag håller med om den positiva bilden internationellt men vi har ett problem på hemmaplan och det är bostadsmarknaden. Vi har sett ett prisfall och vi tror att det kommer få effekter på svensk tillväxt i närtid, sa Michael Grahn, Danske Bank.

Även i Norge har vi sett fallande bostadspriser även om de inte är lika kraftiga som i Sverige. Vi är också optimistiska och tror inte på någon ketchupeffekt vare sig när det gäller inflation eller löneökningar. Så 2018 tror vi blir ett väl så gott år som 2017. Vi har sett enorma stimulanspaket från centralbankerna som har haft effekt, det är en viktig förklaring till det vi ser nu och varför eurozonen är så stark, sa Kjersti Haugland, DNB.

Image
Super summit

Går fyra arbetslösa på varje ledig tjänst

Peter Warda, analytiker på etablerings- och investeringsavdelningen på Business Region Göteborg, satt i publiken och kunde sammanfatta en intressant eftermiddag.

Det var intressanta samtal och riktigt bra namn i panelen. Där satt några av Sveriges – och Norges – vassaste ekonomiska tänkare. Det blev mycket diskussion om inflation och löner, liksom om utvecklingen i USA naturligtvis där alla signaler tyder på att räntan kommer att justeras uppåt, frågan är bara hur mycket, säger han.

Dessutom var det en del diskussioner runt bostadspriserna och det panelen berättar är att man ser prisfall i storstadsregionerna men att priserna ökar i övriga landet. Så frågan är om de fallande priserna är ett storstadsfenomen eller om de bara faller kortsiktigt innan marknaden rätar upp sig. Än kan vi inte med säkerhet säga vad som kommer hända.

Peter Warda hade gärna hört vad panelen har för tankar om den kompetensbrist som råder mitt i högkonjunkturen och dess koppling till en inflation som inte tar fart. 

– Det är i storstadsregionerna jobben skapas men här råder brist på kompetent arbetskraft. I Göteborgsregionen har vi nära 8 000 vakanser – alltifrån lärare, tekniska konsulter, vård- och omsorgstjänster, till alla möjliga yrken inom byggsektorn. Samtidigt är drygt 28 000 människor arbetslösa. Det innebär att det går fyra arbetslösa på varje ledig tjänst. Att det finns många lediga tjänster därute innebär att befintligt löneutrymme inom privat och offentlig sektor inte omsätts i den regionala apparaten. Lönesumman växer långsammare, vilket i sin tur innebär att inflationen, det vill säga prisstegringen som kommer med ökad konsumtion, inte kan ta fart.

Färgbox

FinansKompetensCentrum är Västsveriges enda oberoende finansförening och ett forum för att utveckla finanssektorn som har stor betydelse för Göteborgsregionens ekonomi och affärsmiljö. Vi agerar språkrör för medlemmar i viktiga frågor för att stärka det finansiella klustret i Göteborgsregionen och bädda för ett långsiktigt hållbart affärsklimat. Vår vision är att Göteborg ska uppfattas som ett betydelsefullt och inflytelserikt finansiellt centrum i Skandinavien.

Gå in här för att bli medlem!

Kontakt: Karin Eriksson, verksamhetsansvarig
Telefon: 031-367 61 59
karin.eriksson@businessregion.se

Print this page:

Tip a friend

Bottom content