Article image
HiQ

HiQ: Fordonsbranschen tar över utvecklingen inom connectivity

Telekombranschen har lett den tekniska utvecklingen, inte minst inom connectivity. Den rollen tar automotivebranschen över nu, menar Simona Bamerlind på HiQ i den sista delen i Business Region Göteborgs artikelserie om teknikkonsultbranschen.

Main content

Sverige var tidigt ute med bredband och regeringen har en vision om ett helt uppkopplat Sverige 2025 eftersom detta skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion.

Resultatet ser vi redan nu. Svenskgrundade företag som Spotify, Skype, King, Evolution Gaming, Mojang och Klarna har växt sig till unicorns (uppstartsföretag som omsätter minst 1 miljard dollar), och Ericsson är globalt ledande företag inom telekom.

Telekombranschen har lett den tekniska utvecklingen länge. Ser vi till fordonsbranschen har just Ericsson har varit en av aktörerna som drivit på inom inom connectivity med hjälp av 2G, 3G, 4G och nu 5G, säger Simona Bamerlind, affärsområdeschef inom automotive på HiQ Göteborg. Simona har femton års erfarenhet från telekombranschen, där hon verkade innan hon hamnade i automotivebranschen. 

Men den rollen tar nu automotive över. Det är superhäftigt att se hur den branschen gör detta, en bransch som inte alltid har varit på framkant när det gäller teknikutveckling. Det driver också utvecklingen inom telekombranschen. Nu kan man inte separera branscherna från varandra. Allt hänger ihop i och med att vi har de här uppkopplade plattformarna där data används inom telekom, industri, retail och automotive.  

Image
Simona Bamerlind

Hur ser du på utvecklingen inom connected vehicle?

När man pratar om connectivity är det inte tekniken man ska prata om, utan om tjänsterna. Den uppkopplade bilen är inte syftet, syftet är att erbjuda tjänster till slutkunden. Bilen blir ju en smartphone på hjul, den blir en del av ens liv med alla dessa tjänster som förenklar livet för oss. Nya Volvo XC40 som började levereras till kunderna under vintern erbjuder slutkonsumenten en helt annan typ av tillgänglighet till de olika tjänsterna. Det hade inte varit möjligt utan kopplingen mellan telekom och automotive. Många av de här tjänsterna har utvecklats här i Göteborg. En annan viktig aspekt är hållbarhet och carsharing. Det är en väldigt stark trend där Volvo Cars är duktiga med sitt eget bolag inom carsharing, Sun Fleet.

Connectivity är en relativt ny del av automotivebranschen. Om du ser på branschen i stort, har vi nytta av att connectivity har så stark historia här i Göteborgsregionen?

Självklart. Historien utformar framtiden. Att företagen i regionen legat långt fram i utvecklingen inom passiv säkerhet har gett oss ett försprång i utvecklingen av aktiv säkerhet till exempel. Volvo Cars är väldigt duktiga på både aktiv och passiv säkerhet. Vi ska inte heller glömma bort Autoliv som är Volvo Cars främsta leverantör inom området och världens ledande bilsäkerhetsföretag. Deras avknoppade företag Veoneer har ju etablerat sig på Lindholmen och kommer att jobba med aktiv säkerhet. Det innebär att Göteborg, utöver allt annat, dessutom blir ett forum för aktiv säkerhetskompetens. Det är självklart också kopplat till självkörande bilar.

– Sedan kommer Zenuity som är samägt av Autoliv och Volvo Cars in i bilden. Att man har ett bolag som fokuserar på mjukvara inom automotive och samägs av en leverantör och en kund är världsunikt.

Fordonsindustrin har blivit en motor i det utvecklingssprång som Göteborgsregionen befinner sig i. Hur ser du på det västsvenska fordonsklustret? 

Det är fantastiskt! Om vi tittar på HiQ:s hela automotivestyrka ligger det största centret för vår automotiveutveckling här i Göteborg. Vi har fyra OEM:er i regionen Nevs i Trollhättan, Geely, Volvo Cars och Volvo AB här i Göteborg. Jag tror inte det finns så många ställen i världen som har fyra biltillverkare på en sådan liten yta. Med Polestar är vi fem. Att ha biltillverkarna här och samarbeta med dem gör att vi bygger en unik kompetens som attraherar både medarbetare och andra bolag. Vi ser ju ständigt nya etableringar i Göteborg.

Mjukvaran har varit sekundär i automotivebranschen, men så är det inte längre. Nu är mjukvaran primär. Man måste förstå komplexiteten i automotivebranschen. Det är mycket hårdvarukomponenter och mjukvarukomponenter som måste fungera ihop, poängterar Simona Bamerlind.

– Det går inte att ensam bygga tjänsterna inom automotivebranschen. Man måste ha en telekomoperatör, en tjänsteleverantör, en hårdvaruleverantör etc. Partnerskapskonstellationer som jobbar ihop är avgörande för hela branschens framtid. Att vi kan samla all den här kunskapen inom fordon plus andra branscher här i Göteborgsregionen är en enorm styrka.

Vi är bra på att jobba med systemlösningar i regionen. På andra hålla jobbar man antingen med fordon eller med teknik eller med stadsutveckling – i Göteborg är vi duktiga på att koppla ihop detta, inte sant?

Man måste göra så, annars stagnerar vi. Vem hade till exempel trott att Google skulle samarbeta med Volvo Cars för att bygga in androidteknik i nästa generations uppkopplade bilar? Att skapa partnerskap inom områden som kanske inte var tänkbara tidigare är självklart i dag.

– Förutsättningarna är bra i regionen, men det kan alltid bli bättre. Jag tror till exempel att akademin och näringslivet skulle kunna jobba ännu tajtare ihop. Man ska inte forska för teknikens skull – eller jo, det ska man också göra – men näringslivet vill se affärsvärdet i det vi gör i dag. Det pågår en del sådana projekt, men jag tycker de är för få jämfört med de projekt som inte har ett tydligt affärsvärde. Nu kommer folk i akademin säkert bli arga på mig …

I många europeiska fordonskluster jobbar man oftare inom ett produktbolag och blir kvar där. Här har vi en arbetskraft som flexibelt rör sig mellan olika bolag, tar med sig kunskaper och vidareutvecklar dessa i nya sammanhang. Tankar om detta?

Automotiveindustrin har alltid varit en klassisk kundleverantörindustri. Jag tror att man måste se det som partnerskap istället. Det ställer krav på fordonsindustrin att tänka i nya banor, relationsmässigt och hur man jobbar med sina partners. Man måste jobba mycket tajtare ihop. Vi kan inte längre bara lägga ut saker på leverantörer och få in leveranser som vi gjorde förr i tiden, säger Simona Bamerlind

– Istället kanske man har ett antal utvalda partners som man utvecklar saker ihop med. Jag tror extremt starkt på att kundleverantörförhållandet förändras till partnerskap, och det gäller konsultbolagen också. Det finns många konsultbolag i Göteborg. Istället för att se varandra som konkurrenter behöver vi se varandra som partners. Born To Drive är ett bra exempel, och förutom det sitter vi i fyra andra forskningsprojekt med andra konsultbolag plus några produktbolag.

Hur ser du på konsultbranschens roll inom regionens fordonskluster?

Vi har en jätteviktig roll. Vi jobbar med olika branscher, olika organisationer, olika kunder, och det ger oss ett spindel-i-nätet-perspektiv. Vi ser vad som händer i branschen och vi kan återanvända information och sätt att tänka. HiQ är ett brett bolag som jobbar med allt från retail till automotive, och det gör vi medvetet för att kunna korsbefrukta olika branscher. Vi har ett initiativ som heter Think-tank där vi samlar kunder från olika branscher för en workshop en eftermiddag varje kvartal. Det kan vara allt från Länsförsäkringar till AB Volvo i samma rum. De kunderna sitter sällan i samma rum annars. Att möjliggöra det mötet är jätteroligt!

Konsultbranschen är väldigt speciell. Det händer saker jättefort, menar Simona Bamerlind. Det viktiga för henne är att branschen verkligen bidrar till kundernas verksamhet och gör skillnad. Det kräver helhetsförståelse. Man måste ha folk som förstår tekniken, folk som förstår människorna och folk som förstår affärerna.

Berätta om HiQ!

HiQ är ett börsnoterat bolag som startade 1995 och har elva dotterbolag varav HiQ i Göteborg är ett med drygt 380 anställda. Vi sitter i stan och på Lindholmen. 50 procent av vår verksamhet är inhouse, resten ute hos kunderna. HiQ är ett stabilt men samtidigt modigt bolag. Vi vågar utvecklas, vågar ta nästa steg. Drygt 130 av oss i Göteborg jobbar inom automotive med allt från R&D till utveckling av nya tjänster. Vi arbetar med alla fordonskunderna i stan och försöker koppla ihop de olika branscherna och leverera teknisk kompetens och innovativa idéer.

Vad levererar HiQ inom automotive?

Vi har varit med och tagit fram själva konceptet för Volvo In-car Delivery. Sedan har vi varit arkitekter och varit med i utvecklingen av själva tjänsten. Vi har jobbat med Volvo On Call, både på arkitektsidan och businessidan. Vi har ett helt business- och innovationsteam som sitter på Volvo Cars där man testar olika nya tjänster.

Hur är det att verka i Göteborg?

Spännande. Här finns testbäddar, AstaZeros testbana, RISE kommande elektromobilitetscentrum. Bland annat. Det finns en framåtanda här. Vi kan vara med och påverka och bidra till regionens utveckling. Vi är rätt informella i Göteborg – det känns som att det är närmare här än i Stockholm, och vi känner varandra på ett annat sätt. Lite mer intimt, kanske; vi är ändå en liten stad och konsultbranschen är verkligen en liten ankdamm, vilket även gäller automotive- och telekomvärlden. Lindholmen Science Park är fantastiskt! Här kan vi träffa kunder, samarbetspartners, medarbetare. Det är så mycket nätverkande där jag har själv skapat olika kvinnliga nätverksforum inom automotive. Sedan kommer det bli jättefint på AB Volvo också när Campus Lundby står klart. Vi kan vara med och skapa en ännu smartare stad, men vi behöver hjälp och influenser av folk som kommer från andra länder och jobbar med oss. Och det är alltid kul med nya bolag som kommer hit och utmanar oss.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content