Article video

Hjärnsmart forskning utvecklar morgondagens ledarskap

Våra hjärnor är inte anpassade för dagens arbetsliv. Men tack vare neurovetenskap kan vi lära oss mer om hur hjärnan fungerar och få tillgång till helt nya verktyg för att bygga ett framgångsrikt ledarskap.

Main content

Hjärnan är fantastisk – men den har inte förändrats de senaste 40 000 åren. Samtidigt har omvärlden utvecklats i en rasande takt så att samhället vi lever i skiljer sig mycket från det som hjärnan är anpassad för. I dag utsätts vi för ständiga signaler och avbrott från morgon till kväll. Något som hjärnan lätt tolkar som fara.

– Hjärnans primära fokus är överlevnad. Därför pågår hela tiden processer i hjärnan som läser av vår omgivning för att kunna skydda oss. Det innebär att den går på högvarv, förklarar Maria Tornberg, som de senaste 20 åren forskat och arbetat med organisationsutveckling och ledarskap.

Med dessa insikter blir det tydligt varför det ibland är svårt att samarbeta eller prestera, varför vi känner oss stressade och ofokuserade på jobbet och inte alls är pigga på förändring.

– När hjärnans hotresponser är aktiverade stängs pannloben helt enkelt av och vi kan inte längre vara strategiska, reflekterande, kreativa eller samarbetsvilliga. När hotsystemet är aktiverat upplever vi också andra människor som våra fiender, säger Maria Tornberg.

Den forskning som tidigare gjorts på ledarskap och organisationer har haft ett utifrånperspektiv. Men tack vare hjärnforskning kan man nu få fram exakta data och resultat, det vill säga ett inifrånperspektiv.

– Med modern hjärnavbildningsteknik kan vi gå in och granska vad som faktiskt händer hos ledare och medarbetare i olika situationer och hur det påverkar prestation och motivation. Forskningen blir mer precis och omedelbar och vi kan för första gången i ledarskapsforskningens historia säga ”Så här är det!”, menar Maria Tornberg.

Citat

Neuroforskarna menar att vi om 10–15 år kommer att arbeta på ett helt annat sätt än i dag. Det primära, enligt dem, är att ledare får kunskaper och verktyg som hjälper medarbetare att inte hamna i hot- och rädslosystemet.

Dessutom visar hjärnforskningen att hot- och rädslosystemet aktiveras oerhört mycket lättare än vad man tidigare trott, och att sociala situationer lätt triggar i gång dessa funktioner i hjärnan. Maria Tornberg tar ett typiskt feedbacksamtal mellan chef och medarbetare som exempel.

– Om man frågar chefen hur det gick blir svaret kanske att det kändes jättebra. Medan medarbetaren svarar lite svävande. Men tittar man på vad som händer i hjärnans olika centra hos den som får feedbacken, kanske man ser att feedbacksamtalet i stället uppfattades som en hotfull situation och stresshormoner började utsöndras. Med den informationen kan man då ändra hur feedback ges för att uppnå ett bättre resultat.

Tack vare hjärnforskningen pratar man nu om ett nytt, revolutionerande ledarskap: neuroledarskap, baserat på neuro- och beteendevetenskap, kommunikation och psykologi.

– Neuroforskarna menar att vi om 10–15 år kommer att arbeta på ett helt annat sätt än i dag. Det primära, enligt dem, är att ledare får kunskaper och verktyg som hjälper medarbetare att inte hamna i hot- och rädslosystemet, säger Maria Tornberg.

En metod som hon föreläser om är SCARF-modellen, som står för Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness – fem behov som måste tillgodoses för att vår hjärna ska må bra och fungera optimalt.

– Modellen lär oss vilka sociala triggers som påverkar oss och hur vi kan minska hjärnans hotresponser. På så vis maximeras hjärnans positiva status och vi får lättare att samarbeta med andra. SCARF ger ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden så att vårt djupa behov av goda sociala relationer tillgodoses, säger Maria Tornberg.

Vinsterna med neuroledarskap är många. De nya insikterna om hur hjärnan fungerar leder till ett nytt sätt att tänka, effektivare arbetssätt, bättre kommunikation, framgångsrikare företagskultur, medarbetare som presterar och mår bättre – och resultat därefter.

– Det handlar helt enkelt om att hitta sätt att arbeta som ligger i linje med vår natur och inte streta emot den. Först då är vi öppna för förändring och utveckling.

Färgbox

Visste du att…

… multitasking, till exempel att kolla mobilen under ett möte, gör att prestationen sjunker med 50 procent och din IQ minskar?
… vi bara kan fokusera på en uppgift i taget, och under max 20 minuter? Därefter sjunker prestationsförmågan dramatiskt.
… snittiden för att svara på ett mejl ligger på omkring 6 sekunder? Dock tar det 25 minuter att återfå fokus.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content