Article image
Gothenburg Climate Partnership (GCP)

Hon för samman Göteborgs miljökompetens i nytt samarbete som minskar regionens klimatpåverkan

Maria Hellström är verksamhetsansvarig för Gothenburg Climate Partnership, ett samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen, akademi, ideella organisationer och Göteborgs Stad. Syftet är att hitta klimatutmaningar som flera företag har gemensamma och lösa dem tillsammans i konkreta projekt, med hjälp av aktörer från Göteborgs Stad

Main content

Att Göteborgs Stad har initierat det här samarbetet beror på de högt ställda klimatmål staden har satt upp och som man inte kan lösa på egen hand, men som går att nå genom samarbeten med näringslivet.

I Gothenburg Climate Partnership får de medverkande företagen drivkraft att genomföra projekt som gör verklig skillnad, i samarbete med andra företag som står inför samma utmaningar. Tack vare Göteborgs Stads medverkan får man dessutom en direkt ingång till rätt förvaltningar, bolag och andra aktörer i staden. För att kunna utvärdera resultaten mäts effekten av projekten enligt internationell standard.

Maria kommer närmast från en tjänst på TetraPak som ansvarig för koncernens globala klimatmål och har sedan hon anställdes på Business Region Göteborg för ett år sedan jobbat med att få Gothenburg Climate Partnership på plats.

- Eftersom det är en helt nystartad verksamhet så har första tiden handlat mycket om att forma och utveckla initiativet. Vad ska göras, hur ska det göras och vilka samarbeten krävs?, säger Maria.

En stor del av arbetet har varit att besöka och prata med ett stort antal företag för att ta reda på vilka behov som den här verksamheten måste möta. Maria har också varit i kontakt med lämpliga aktörer i staden för att kunna koppla ihop företagen med rätt förvaltningar och bolag i kommunen.

Det första året har alltså handlat både om att forma organisationen, hitta rätt metoder och arbetssätt. Det har också handlat om att ta reda på vad som finns på marknaden i form av andra klimatmålsinitiativ och hitta ett område där man kan göra verklig nytta. I processen har Maria skapat kontakt med andra nätverk, som Klimat 2030 på regional nivå och CSR Västsverige. Det har också varit en stor fördel att kunna dra nytta av de nätverk och kontakter som finns inom resten av Business Region Göteborg. BRG har många års erfarenhet av att arbeta med affärsdriven miljöteknik, inom flera branscher.

Men vad gör man då inom Gothenburg Climate Partnership?

- Vi samlar intressenter som står inför en specifik utmaning och löser dessa i handfasta, avgränsade projekt med mätbar, positiv påverkan på klimatet. Så det är inte en intressebaserad medlemsorganisation, utan ett projektbaserat samarbete. Däremot har vi goda kontakter med andra klimatmålsinitiativ och försöker hitta synergier, säger Maria.

Maria trycker mycket på att projekten är effektbaserade och att samarbetet går ut på att genomföra aktiviteter som har en direkt påverkan på klimatet. Effektmätningarna i projekten görs enligt Greenhouse gas protocol och sker i samarbete med Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

- Eftersom Miljöförvaltningen mäter stadens totala påverkan på klimatet med samma metod, eller en systermetod anpassad för städer snarare än projekt, kan vi se hur mycket varje projekt bidrar till stadens klimatmål, säger Maria.

Med ett tydligt kvitto på vad varje projekt har bidragit med för att minska negativ klimatpåverkan får GCP också en bra framgångshistoria att berätta. Man vill nämligen kunna  kommunicera den positiva nyttan och synliggöra de företag som är villiga att satsa för att minska klimatpåverkan. Hittills är det tre projekt som drivs i GCP, och nu intensifieras ansträngningarna för att hitta fler.

Citat

- Alla projekt som minskar koldioxidavtrycket kan vara aktuella för GCP, men vi lägger särskilt fokus på projekt där man kommer längre tillsammans med Göteborgs Stads bolag och förvaltningar än man hade gjort på egen hand.

- Alla projekt som minskar koldioxidavtrycket kan vara aktuella för GCP, men vi lägger särskilt fokus på projekt där man kommer längre tillsammans med Göteborgs Stads bolag och förvaltningar än man hade gjort på egen hand. Vi vet ju också att många företag redan genomför eller har genomfört projekt med positiv klimatpåverkan. Dessa kan vi också ta in i GCP om man till exempel behöver hjälp att mäta klimateffekten, berättar Maria.

Maria har själv en bakgrund i näringslivet med mandat att både fatta beslut och genomdriva dem för att uppnå klimatmål. Hon har hanterat målkonflikter och beslutat om mätningar, uppföljningar och åtgärder. Erfarenheter hon tar med sig i sitt nya uppdrag som verksamhetsledare för Gothenburg Climate Partnership.

- Senast var jag ansvarig för TetraPaks globala klimatprogram. Väldigt kul och utvecklande, inte minst för att koncernledningen för TetraPak lade så stor vikt vid hållbarhetsfrågorna. Så jag och mitt team hade ofta förhållandevis korta beslutsvägar för våra frågor, berättar Maria.

Före TetraPak var Maria på Sony Ericsson Mobile Communications, ansvarig för verksamhetens koldioxidavtryck. Även där handlade det om att mäta, följa upp och föreslå åtgärder. Eftersom företaget inte haft några mätmetoder tidigare blev Marias uppgift också att implementera Greenhouse gas protocol i verksamheten. I GCP är hennes uppgift att stötta fler företag att använda samma metod. Dessutom kommer hon att skapa möjligheter för företag med liknande utmaningar att träffas, facilitera workshops och kommunicera resultat. Och så blir hon företagens länk in till Göteborgs Stad.

Har hon något drömprojekt för GCP?

- Det skulle vara något med stor påverkan på miljön. Något i stil med SSAB:s Hybrit-projekt, där man tillsammans med LKAB och Vattenfall utvecklar en metod för att tillverka fossilfritt stål. Tillverka stål har man ju alltid tänkt att det inte skulle gå utan väldigt stor klimatpåverkan. Det hade såklart varit extra kul med ett projekt som ger så stor effekt, säger Maria.

Image
Anastazia Kronberg

Accelererar i ny fas

Nu går GCP in i en ny fas, där man kommer att identifiera utmaningar hos fler företag och föra samman dem i fler projekt. Tillsammans med kollegan Anastazia Kronberg, även hon med gedigen bakgrund inom hållbarhets- och klimatfrågor hos bland annat KF-koncernen, kommer arbetet med Gothenburg Climate Partnership att accelerera.

- Genom att vi arbetar tillsammans i handfasta projekt - både näringsliv och stad  - är jag övertygad om att vi tillsammans kan bidra till klimatnyttan i större utsträckning, säger Anastazia.


Är du intresserad av att delta, eller vill du veta mer? Har du redan en utmaning du tror skulle passa för ett projekt inom GCP?
Kontakta Maria Hellström eller Anastazia Kronberg projektledare på Gothenburg Climate Partnership.

Färgbox

Gothenburg Climate Partnership - Näringsliv och stad i samverkan för klimatet

Gothenburg Climate Partnership (GCP) är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Vi är övertygade om att vägen till lägre koldioxidutsläpp går via mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta.
Läs mer här >>

 

Print this page:

Tip a friend