Article image
”I Göteborg delar man med sig av sin kunskap – det är unikt."

”I Göteborg delar man med sig av sin kunskap – det är unikt."

- Göteborg är inte Stockholm, så den här typen av forum och föreningar är viktigt för att vi ska kunna utveckla och fortsatt behålla kunskapsnivån inom finansbranschen i Göteborgsregionen, säger Anna Svensson, Executive Relationship Manager på Danske Bank.

Main content

Anna och närmare ett hundratal av medlemmarna i föreningen FinansKompetensCentrum har samlats i SKF-salen på Handelshögskolan på Vasagatan, för ett seminarium kring cash management i en värld med negativ ränta. Kvällens föreläsare och panelmoderator är en av Sveriges tungviktare inom nationalekonomi Klas Eklund från Mannheimer Swartling. Föreläsningen går i ett rasande tempo och berör penningpolitik, Centralbankens roll och synen på likviditetsbufferten. I paneldiskussionen deltar medlemmar både från banksidan och företagssidan.

- Eftersom Göteborgsmarkanden är mycket mindre än Stockholmsmarknaden behöver vi hålla uppe kunskapsnivån lokalt, och också peppa varandra och dela med oss i högre grad. Då blir den här typen av forum oerhört viktig, säger Anna.

Danske Bank har varit medlemmar i föreningen i många år och Anna har själv deltagit aktivt i tre-fyra år och numer är hon också medlem i föreningens planeringsgrupp för fokusområdet Treasury, som är en av FinansKompetensCentrums tre huvudområden.

Fokusgruppen diskuterar och planerar föreningens seminarieinnehåll. Inom området treasury rör sig ämnena kring finansieringsstrategi, valutariskhantering, likviditetshantering och rörelsekapital, och man anordnar seminarium och workshops kring frågor som effektivisering, inköps- och säljprocesser och god likviditetsberedskap.

- Vi som sitter i planeringsgruppen kommer från olika företag och olika branscher vilket gör att vi kommer med olika infallsvinklar och idéer – och sedan är det Karin som verksamhetsledare, som syr ihop allt på ett fantastiskt sätt, säger Anna.

Image
Kvällens föreläsare Klas Eklund från Mannheimer Swartling tillsammans med FinansKompetensCentrums Verksamhetsledare Karin Eriksson, från Business Region Göteborg

- Det är jätteviktigt att vi får hög nivå på våra talare för att medlemmarna ska sätta av tid för att komma och nätverka. Att får vi höra samma frågeställningar fast belyst från olika håll eftersom föreningens medlemsföretag sträcker sig över många branscher – från banksidan, från olika typer av företag; både tjänsteföretag och tillverkande företag, fastighetsbolag osv är en av styrkorna med föreningen.

- Det tror jag är unikt för Göteborg - att de stora företagen generöst delar med sig av sin kunskap och sättet man jobbar på!

 - För oss som jobbar inom finansbranschen är det viktigt att hålla oss à jour med allt som händer just nu som t.ex likviditetsreserven, man behöver koll på valutorna och regleringar, trade finance och risker i utlandsverksamheten osv. Dessutom behöver vi ha koll på tekniksprånget och digitaliseringen som ju även berör finansbranschen – så vi har många saker att hålla oss uppdaterade inom, säger Anna.

- FinansKomeptensCentrum har ju till uppgift att stärka Göteborgsregionens finansbransch. Det gör vi genom att sprida kunskap, kontakter och inspiration i ett proffessionellt nätverk och ett bevis på att vi lyckats tycker jag är att vi får talare som Klas Eklund och Cecilia Skingsley* som nyligen blev utsedd till Sveriges förste vice riksbankschef, till oss, avslutar Karin Eriksson, Verksamhetsansvarig för FinansKompetensCentrum.

*Intresserad av att lyssna på Cecilia Skingsley den 26 november?
Läs mer här >>

Färgbox

Genom att skapa mötesplatser för finansbranschen och vara lyhörd för aktuella ämnen och trender, bidrar FinansKompetensCentrum till att stärka det finansiella klustret i Göteborgsregionen. FinansKompetensCentrum stödjer och påverkar utvecklingen av den finansiella kompetensen i regionen, vilket är en förutsättning för ett hållbart och livskraftigt näringsliv. Business Region Göteborg driver FinansKompetensCentrum och har idag drygt 100 medlemmar. Läs mer här: www.finanskompetenscentrum.se

Är du ännu inte medlem? Kontakta Karin.Eriksson@bussinessregion.se

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content