Article image
ICA Anna

ICA tar fram ny materialåtervinning i testbäddsprojekt

Som en av Sveriges största detaljhandelskedjor vill ICA vara med och ta ansvar för en bättre materialåtervinning. I ett unikt pilotprojekt i forskningsinstitutet Swerea IVF:s textiltestbädd i Mölndal utvecklas nu ett nytt användningsområde för fibrer som annars hade kasserats.

Main content

I det dagliga arbetet med att göra ICA:s sortiment mer hållbart och miljövänligt, föddes idén att förlänga textiliers livscykel, berättar Anna Svenre, kvalitetsspecialist för textilier på ICA.

– Hösten 2016 var jag och en kollega på Swereas återvinningskonferens Plastics and Textiles, fick höra om textiltestbädden och blev intresserade. Vi förstod att den totala påverkan skulle bli större i ett projekt tillsammans med andra i branschen än om vi skulle utveckla något själva.

Swereas textilåtervinningstestbädd drivs tillsammans med Textilhögskolan i Borås med syfte att i partnerskap testa och utforma nya sätt att återvinna material. Efter ett studiebesök där Anna Svenre fick lära sig mer om verksamheten och de resurser och den kompetens som Swerea IVF har vad gäller materialforskning och maskinell utrustning, tog hon kontakt med en av ICA:s engagerade leverantörer. En arbetsgrupp och ett mål började form.

– Bra textilfiber kan i bästa fall bli nytt garn. Men en viktig frågeställning är vad vi kan göra av de fibrer som är så dåliga att de inte kan återanvändas. De kan ha använts länge och tvättats så mycket att fibrerna är för korta. Vi ville försöka hitta ett nytt användningsområde, säger hon.

Smidigt arbetssätt
Arbetsgruppen består av Anna Svenre och en inköpare från ICA samt representanter från leverantören och Swerea. De har hittills haft effektiva arbetsmöten en gång i månaden som lett till verkstadstester hos Swerea och produktionstester hos leverantören. Därefter har man utvärderat testerna, justerat och gjort nya tester. Anna Svenre tycker att det gått smidigt.
– Att arbeta i testbädd är helt nytt för oss, men väldigt bra. Man sätter ett mål men jobbar framåt steg för steg, kan snabbt utvärdera och ändra inriktning på vägen.

Kunskap i världsklass
Anna Svenre ser många vinster för ICA med att arbeta i testbäddsmiljö.
– Sådana här samarbeten är nödvändiga för att utveckla nya hållbara lösningar och något som vi är väldigt måna om att ha. Vi får ta del av relevant forskning och kunskap i världsklass och kan bidra med vår kompetens. Den kunskapen kan vi kanske använda inom andra produkter och områden i vår verksamhet. Det har också fött tankar kring materialflöden och logistiken kring dem.

Personligen har hon lärt sig mycket, tycker hon.
– Jag har fått en hel del ytterligare kunskap om tillverkningsprocesser och materialegenskaper, och det har varit intressant att direkt kunna se och testa hur en teori eller idé man har fungerar i produktion. Jag gillar när det är ”hands on” och man får se en omedelbar effekt av det man nyss pratat om. Det blir väldigt effektivt när man kan gå från idé till test på mindre än en vecka och göra små justeringar fram till det stora produktionstestet.

Vad projektet i slutändan ska leda till är än så länge hemligt. Men det handlar om ett nytt användningsområde som kan komma textilbranschen i sin helhet till godo.

– Vi har tagit fram en prototyp, men när en fungerande produktionskedja från råmaterial till färdig produkt är klar går inte att säga i nuläget. Just nu befinner vi oss faktiskt vid lite av ett vägskäl eftersom vi har upptäckt något i testerna och inte är riktigt klara över hur vi ska få till det. Det får nya tester visa, säger hon.

Färgbox

Detta är Swerea IVF:s testbädd

Fokus för testbädden för textilåtervinning, som drivs tillsammans med Textilhögskolan i Borås, är att realisera pilotåtervinningsprojekt och utvärdera nya material, skapa idéer för hur nya intäktsströmmar från textilavfall kan skapas, utvärdera nya applikationer, deras marknadspotential och återvinningsbarhet och vara en arena för frågor avseende materialåtervinning av textil och skapa kontakt mellan olika branscher med gemensamma intressen. SWEREA IVF har också en hel del avancerad maskinell utrustning som projektdeltagare kan dra nytta av, bland annat en textilriv för mekanisk bearbetning av textilt material. Läs mer här >

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content