Article image
Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg

”Jättestora företagsetableringar på väg in men det saknas tiotusentals bostäder.”

– Vår kris är segregationen, hade jag varit politiker hade jag betonat detta stenhårt och lyft fram Göteborgsregionens fantastiska fördelar med att sitta på en industriell hög kapacitet som skapar förutsättningar för att nå de som står utanför.

Det säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg. Han är en av tio röster Business Region Göteborg samlat under en rundtur genom staden för se på regionens möjligheter och utmaningar när vi tar språnget in i framtiden och skriver en ny berättelse om Göteborg.

Main content

Business Region Göteborg

Sahlgrenska huset på Norra Hamngatan uppfördes 1753 som handels- och bostadshus för Birgitta Sahlgren. Gustav III valde att övernatta här vid sitt besök i staden 1773 istället för i det förfallna landshövdingeresidenset på Södra Hamngatan och kunde när han gick ut på den tudelade trappan se ut över Stora Hamnkanalen som grävts ut under 1620-talet och var Göteborgs första anlagda hamn. Man hade velat ta med honom till Sjöfartsverkets driftcentral uppe på Amerikaskjulets tak och visa vad som blev.

I dag håller Business Region Göteborg till i det gamla palatset. Business Region Göteborg är Göteborgs Stads helägda, icke vinstdrivande näringslivskontor och arbetar för att främja ökad sysselsättning och tillväxt i Göteborgsregionens tretton kommuner. 

Patrik Andersson med förflutet på Swedbank är vd på Business Region Göteborg sedan 2010. Hans tidshorisont är därmed snarlik vd-kollegan Johan Trouvé på Västsvenska Handelskammaren och han har upplevt ungefär samma resa för Göteborgsregionen.

– Från en oerhört låg självkänsla, känslan av att stan mer eller mindre skulle gå i konkurs, till i dag med ett självförtroende som kommit tillbaka och en helt annan energi som sakta byggts upp. Men det händer fortfarande någon gång i veckan att folk frågar mig om det verkligen går bra för regionen. Ligger man inte nära statistiken eller arbetar i företagen har känslan kanske inte riktigt nått fram.  

Varför inte?

– Det beror på att antal saker. Det var en finanskris som gick oerhört djupt i Göteborg med tusentals människor som blev varslade i många sektorer och tydligast inom fordonsindustrin. En annan orsak är att det förtroendet för den lokala politiken fick sig en rejäl törn på grund av en del kommunala skandaler och det har varit en enormt infekterad debatt kring de här stora infrastrukturinvesteringarna som Västlänken där många upplevt att man inte blivit lyssnade på. En tredje orsak som gjort sig gällande på senare år är segregationen, att samhället är tudelat. De här sakerna tillsammans gör att det blir svårt att förlita sig på kraften i det som händer i regionen nu. 

Vilka är regionens styrkor?

– Regionens absolut största styrka, om vi talar om näringslivet, är tveklöst industrins stora och djupa kapacitet och höga förädlingsvärden som bottnar i väldigt mycket forskning och utveckling för morgondagens produkter och tjänster. Det går aldrig att underskatta industrins betydelse för vår region och Sverige. Och det är inte bara två Volvobolag utan det finns så oerhört mycket fler bolag inom den industriella sektorn. Du har Huaweis 5G-utveckling som delvis ligger i Göteborg, du har hela life scienceindustrin, IT-industrin, rymdindustrin. När hela den sektorn ligger på en globalt ledande nivå, har fart i sina affärer och får effekt utifrån sin forskning och utveckling, då får det enormt stora dynamiska effekter på den övriga ekonomin. Sedan finns det en leveransförmåga från Chalmers och Göteborgs universitet som vi inte får glömma. Plus att vi har en hamn och en logistikaffär som är ledande. 

Patrik Andersson ser ett stort internationellt intresse från såväl fastighets- som verksamhetssidan och nämner CEVT, Tech Mahindra, HCL som gick in och köpte Volvo IT, Caterpillar, Fosun, det kinesiska medicinbolaget och finska fastighetsbolaget Technopolis som några exempel. Och han hoppas på mer; det är inte alla hus som ska byggas som är det intressanta, det är de som bosätter sig i husen. 

Image
Patrik Andersson vd Business Region Göteborg

Hur ska vi bäst slå mynt av allt som händer nu?

– Om vi inte tar oss an regionens stora utmaningar kommer vi inte att kunna kapitalisera på den fundamentala styrka vi har. Vi har jättestora företagsetableringar på väg in men det saknas tiotusentals bostäder. Kan vi inte tillhandahålla det mest basala behovet för människor, det vill säga tak över huvudet, väljer man bort oss. Har vi inte en internationell skola som kan leverera väljer utländska talanger att flytta någon annanstans och kan vi inte skaka fram kontor etablerar sig företagen i andra städer. 

Och samma sak gäller för det befintliga näringslivet säger Patrik Andersson. För när näringslivet växer och inte har några möjligheter att växa på plats i regionen förlägger man den tillväxten utanför regionen. Och då kan det vara Hamburg, Boston eller Shanghai Göteborgsregionen konkurrerar med. De stora företagen har en global affär och sitter inte bara i Göteborg; Volvo bygger fabriker i Kina och i USA, Astra Zeneca har två globala sajter utöver den i Mölndal. Lojaliteten med regionen är inte en gång för alla given.  

Finns det en förståelse för detta i regionen?

– Inte tillräckligt. Jag känner att förståelsen ökar men den är inte på tillräckligt hög nivå.

Varför? 

– Jag tror att vi, förutom krisåren 2008-2009, har levt i bra tider sedan början av 90-talet, även om inte känslan har varit där, och så länge man inte ser någon kris kommer inte förståelsen. Det är när du upplever kris som du blir uppjagad. Den där hungern som ett företag måste leva i för att de ska överleva i morgon lever ju inte en kommun i på samma sätt.

Frågan som infinner sig när man sitter i Patrik Anderssons rum och tittar ut över gatan mot Stadsmuseet där en utställning om Göteborgs födelse pågår som bäst som en del av stadens 400-årsjubileum år 2021 är vem som ska kanalisera allt detta? Kvalitén på kaffet har varit ganska varierande under vår tur genom staden kan vi konstatera när vi sammanfattar intrycken men samstämmigheten om regionens styrkor och utmaningar är i det närmaste total. Så – hur ska vi se till att ta vara på det momentum regionen befinner sig i just nu? 

– Göteborg går från den lilla staden till den större men om jag har bott i Göteborg i hela mitt liv känner jag kanske inte riktigt igen mig i förändringen. Det är inte Volvo som utgör dragningskraften i samhället eller en handelskammare eller ett näringslivskontor. Det krävs ett ledarskap som visar vägen för sin lokalbefolkning och för sitt lokala näringsliv. Som skapar en bild och en känsla kring utvecklingen och som kan bygga ett förtroende för bilden. Och med stolthet bär berättelsen.  

Det behöver inte vara krisen efter en nedlagd varvsindustri som bildar fonden för vägen framåt menar Patrik Andersson. Det kan istället vara att skapa ett framtida samhälle som tar hand om utanförskapet. 

– Vår kris är segregationen, hade jag varit politiker hade jag betonat detta stenhårt och lyft fram Göteborgsregionens fantastiska fördelar med att sitta på en industriell hög kapacitet som skapar förutsättningar för att nå de som står utanför. Vi måste kunna ta hand om de människorna på ett annat sätt än vi gör i dag. Jag kommer aldrig i mitt liv kunna acceptera att det växer upp samhällen i samhället som har sina helt egna spelregler.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content