Article image
Konjunkturseminarium Q2

Konjunkturen fortsatt urstark

Den allmänna högkonjunkturen i kombination med urstark fordonsindustrin och alla stadsutvecklingsprojekt gör att Göteborgsregionens ekonomi blir allt hetare. Men kompetensförsörjningen är fortsatt ett problem.

Main content
Video

Det framgår av Business Region Göteborgs första konjunkturrapport för 2017. I rapporten sammanställs statistik från flera olika källor, bland annat SCB och Västra Götalandsregionen.

– Göteborgsregionen har varit inne i en lång period av tillväxt. Antalet sysselsatta har ökat varje månad sedan mars 2010 och nu i vår passerades den statistiska gränsen för högkonjunktur. Uppsvinget inom fordonsindustrin och regionens alla stadsutvecklingsprojekt är två viktiga förklaringar. Våra analyser visar även att just dessa två sektorer har extra stora spridningseffekter till övriga ekonomin, vilket bidrar till att Göteborgsregionens ekonomi nu blir allt hetare, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

En serie politiska händelser har påverkat omvärlden på olika sätt den senaste perioden. Storbritannien präglas av Brexit, terrordåd och nyval och Donald Trump har fortsatta svårigheter att driva igenom sin politik. Tyskland går till val i höst, Italien nästa vår, ett val som anses vara EMU-områdets stora politiska risk.

Men trots de stora politiska riskerna går ekonomierna bra. IMF:s senaste prognos för hur omvärlden kommer utvecklas visar att en majoritet av Göteborgsregionens viktigaste exportmarknader förväntas växa under 2017. Även världshandeln med varor och tjänster förväntas gå i positiv riktning. Denna utveckling bådar gott för det exportintensiva näringslivet i Göteborgsregionen.

Höstprognosen visar att företagen är fortsatt optimistiska och förväntningarna på att näringslivet ligger kvar i en högkonjunktur året ut kvarstår. Bäst är konjunkturen alltjämt för transportmedelsindustrin men även IT-tjänster och byggverksamhet stärker läget ytterligare.

Sysselsättningstillväxten i Göteborgsregionen för första kvartalet 2017 var 2,7 procent på årsbasis. Ökningen är starkare än för Sverige i stort (2,3 procent). Samtidigt är kompetensförsörjningen ett problem i regionen. Hälften av transportmedelsföretagen upplever at det är svårt att rekrytera kompetent arbetskraft och 7 av 10 byggföretag anger arbetskraftsbrist som det främsta hindret för branschens fortsatta tillväxt.

Göteborgsregionen befolkning passerade under årets första kvartal en miljon.

Ladda ner
Downloadable file reference
Video
Print this page:

Tip a friend

Bottom content