Article image
Göteborg på natten

Konjunkturen: Göteborgsregionen går för full maskin

Handelstullar och Brexit hotar att slå mot ett litet exportintensivt land som Sverige. Framförallt Göteborgsregionen är sårbar om riskerna blir till verklighet.

Business Region Göteborg publicerar fyra gånger om året en konjunkturrapport om utvecklingen i Göteborgsregionen. Vi saxar här ett utdrag ur nummer tre som släpptes i september.

Main content

Vid 2018 års halvårsskifte ser den regionala ekonomin ut att fortsätta arbeta för full maskin. Sysselsättningen i företagssektorn ökar och denna driver också på den starka lönesummetillväxten inom den privata sektorn. Svensk personbilsexport, med hjärtat i Göteborgsregionen, växte starkt det senaste kvartalet och arbetslösheten är fortsatt lägst bland storstadsregionerna. På risksidan ser vi dock tecken på ökade handelsbarriärer, samt risk för avmattning på bostadsmarknaden.

USA går mot sin längsta högkonjunktur någonsin och tillväxten i Kina fortsätter tuffa på. EU-länderna växer bra och arbetslösheten inom EU börjar närma sig de nivåer som sågs innan krisen 2008. Även närområdet med Norge, Danmark och Finland visar på att läget i ekonomierna gradvis förbättras över hösten. Givetvis är denna utveckling gynnsam för Göteborgsregionens exportintensiva näringsliv.

Dock finns här också en hel del risker som hänger i luften. Bland annat rör det handelstullar på bilar från USA och kontringar från både EU och Kina på en rad andra produkter. Handelskriget väntas dock inte knäcka den globala tillväxten, men väl plana ut den alltmer. Den segdragna Brexit-förhandlingen kan också innebära en större oro på finansmarknaden framåt årets slut. Att sådana risker hänger i luften innebär att ett litet exportintensivt land som Sverige, och framförallt Göteborgsregionen, är sårbara om riskerna blir till verkligheter.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content