Article image
Kent Eric Lång

Läge för extrema specialister

Ögonrörelser, underhållning, appar och smart säkerhet. De extrema specialisterna blir vinnare när fordonsbranschens leverantörskedja byggs om från grunden.

 

Main content

Fordon digitaliseras och automatiseras, elektrifieringen ökar och användarna efterfrågar tjänster på nya sätt. Då står branschen inför en omfattande förändring av hela leverantörsstrukturen.

Där spelar de extremt specialiserade underleverantörerna en allt viktigare roll. Det spår Kent Eric Lång, vice vd för RISE Viktoria och ansvarig för Vehicle ICT Arena hos Lindholmens Science Park. Klusterorganisationen VICTA är en av Göteborgsregionens mötesplatser för aktörer inom den uppkopplade fordonsindustrin.

Kraven på säkerhet är mycket högre för fordon, men annars är jämförelsen med  en smartphone inte så dum för att beskriva det som håller på att hända. Det är användarna själva som uppdaterar mobilen med ny programvara, och enkelt laddar ned appar med nya innovativa funktioner.

– Bilar kommer nog aldrig att få en egen App Store, men man kan ändå dra paralleller till hur användarnas behov och företagens förmåga att omsätta dem i tjänster och produkter kommer att påverka branschen i allt större utsträckning, säger Kent Eric Lång.

Exakt hur det kommer att se ut och fungera går inte att säga.– Men det kommer att medföra helt nya affärsmöjligheter och helt andra förutsättningar för underleverantörerna.

Termerna att hålla koll på i den diskussionen är OEM, Original Equipment Manufacturer, det vill säga fordonstillverkare som AB Volvo, Volvo Cars och CEVT. Under dem finns första lagret leverantörer, Tier 1, systemleverantörer inom till exempel säkerhet, som Autoliv eller stora aktörer i Japan, Tyskland och USA. Och därunder finns Tier 2 och 3, leverantörslagren där det nu rör på sig som mest; de trycker på och tar plats. Där finns de forskningsintensiva, innovativa, små och extremt specialiserade företagen.

– Systemleverantörerna kommer fortfarande att leverera plattform till fabrik och ta ansvar för helheten. Men jag hoppas och tror på en växande leverantörsindustri som bygger på mjukvara och olika molntjänster, säger han. 

I Göteborgsområdet finns flera extrema specialister, från startups till etablerade företag som ägnar sig åt ögonrörelseteknologi, bilunderhållning, multimodalitet, realtidssystem, kommunikationsinnovation, smart säkerhet ... listan kan göras lång.

De har en växande marknad, mycket tack vare att fordonsindustrin går bra och därför vågar satsa på innovation. Men också på grund av de mötesplatser som har etablerat sig.

Vehicle ICT Arena startades för fem år sedan av Lindholmen Science Park och ägnar sig åt att driva diskussion, sprida kunskap, markandsföra och skapa samarbeten mellan aktörerna. Bland annat medarrangerar man för tolfte året i rad konferensen Vehicle Electronics & Connected Services 9-10 maj på Svenska Mässan. Två gånger per år hålls Innovation Bazaar, där små företag får chans att visa upp sig och större söka nya partners.

– Vi behöver hjälpas åt att lära kunden och kundens kund att de extrema specialisterna finns. Ju mer de får möjligheten att arbeta tillsammans med bilföretagen och systemleverantörerna, desto snabbare blir det en vinna-vinna-vinna-situation.

Men Göteborg skulle må bra av mer Silicon Valley-kultur, tycker Kent Eric Lång.

– Ska vi vara lyckosamma behövs mer öppenhet. Jag träffar många med erfarenhet från Silicon Valley som säger att vi är för hemliga här. Nyckeln till framgång är att vara snabb och då måste vi våga dela med oss och vara kompisar. Där är vi inte riktigt ännu.

En av de särskilda styrkorna han ser i Göteborgsregionen ligger framför allt inom trafiksäkerhet, vilket öppnar för de små bolag som jobbar till exempel med ögonsensorer eller funktioner som bygger på sammanställandet av big data.

– Volvobolagens varumärken har alltid varit associerade med säkerhet och har med tiden blivit något som genomsyrar inte bara image utan också synsätt, teknikval och processer. 

Ett stort hot är dock kompetensförsörjningen.

– Vehicle ICT Arena arbetar mycket med att bygga kompetens och locka fler. Göteborgsregionen har goda förutsättningar: vi är del av en stark fordonsindustri, svensk kompetens inom telekom och IT är god, och så är vi vana att jobba i samarbete mellan näringslivet, akademin och samhället. 

Vehicle ICT Arena har också initierat VICTA Lab, en digital utvecklingsmiljö.

– VICTA Lab ger mindre aktörer möjlighet att testa och simulera sina innovationer i ett tidigt skede i relevant teknisk omgivning. Vi samarbetar med utbildningar på Chalmers och högskolorna i Skövde och Halmstad så att studenterna kan arbeta mer industriellt tillämpat, något som stärker kopplingarna mellan utbildning och industri, säger Kent Eric Lång.

 

Dessutom finns VICTA-X som arbetar för mer mångfald inom den traditionellt mansdominerade fordonsindustrin. 

– Det är dock omöjligt att säga hur många nya jobb den här förändrade industristrukturen kommer att innebära. Vi har faktiskt satt inte mindre än två exjobbare på att räkna på det. Men det handlar nog på sikt om tiotusentals.

Färgbox

Detta är Vehicle ICT Arena

Drivs av Lindholmen Science Park och erbjuder en öppen miljö för innovation och kompetensförsörjning inom fordons-IT. Syftet är att bidrar till att säkra svensk konkurrenskraft inom hållbar och säker mobilitet.

Många typer av aktörer omfattas, från små nyetablerade ingenjörsföretag, forskningsinstitut, universitet och högskolor och tjänsteföretag till etablerade leverantörer.

Arenan delfinansieras av Västra Götalandsregionen. Business Region Göteborg är en av partnerna.

Kent Eric Lång

Ansvarig för Vehicle ICT Arena och på flera plan involverad i utvecklingen av ekosystemet kring uppkopplade fordon och hur de påverkar industrin och regionen. Bland annat som vice vd för forskningsinstitutet RISE Viktoria, som arbetar med långsiktig och hållbar utveckling av svensk fordonsindustri, och som ansvarig för Test Site Göteborg inom Drive Sweden.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content