Article video

Lindholmen – historien, visionen och rollen som accelerator

Hur kunde ett nedlagt varvsområde utvecklas till en ledande innovationsmiljö? Varför är den så unik och vad betyder den för Göteborgsregionens utveckling? Vi låter några röster berätta om nycklarna bakom Lindholmens framgång. Maria Fuxborg, vice vd på Lindholmen Science Park, pratar om historien, visionen och rollen som accelerator.

Main content

Historien

”Lindholmen Science Park skapades för tjugo år sedan av en mängd modiga beslutsfattare inom näringslivet, politiken och akademin för att bygga en bättre framtid för Göteborg. Då handlade det om att göra gammal varvsmiljö till en attraktiv plats för företag, organisationer, studenter och boende. Ett lockande och modernt ekosystem i en ny stadsdel helt enkelt.

I dag kan vi se hur det här spännande lokala initiativet utöver att stimulera Göteborgsregionens attraktionskraft blivit en nationell resurs för utveckling och tillväxt.

Citat

Vårt uppdrag alla år har varit att skapa förutsättningar för att man ska vilja etablera sig på Lindholmen. Vi har verkat på olika sätt, skapat mervärde och fått hit en kritisk massa av kompetens.

Vårt uppdrag alla år har varit att skapa förutsättningar för att man ska vilja etablera sig på Lindholmen. Vi har verkat på olika sätt, skapat mervärde och fått hit en kritisk massa av kompetens. Någonstans runt 2006-2007 började vi samla aktörer i olika projekt där vi adresserade ett antal samhällsutmaningar vi delar. Näringslivet gick in med sina resurser, offentliga verksamheter engagerade sig och akademin var med för att säkerställa vetenskaplig grund.

På så vi kunde vi bidra till ny kunskap som alla parter – näringslivet, myndigheter, akademin – kunde ta med in i sin produkt- och tjänsteutveckling. Det medförde också möjligheter för akademin att dels identifiera nya forskningsfrågor och samtidigt bidra med resultat till industrin och näringslivet.

Program- och projektverksamheten har fortsatt att utvecklas fokuserat på tillämpningar, test, demonstration och piloter. Med det kompletterar Lindholmen Science Park det viktiga forskningsarbete som Chalmers och Göteborgs universitet driver.”

Visionen

”Visionen när Lindholmen Science Park startade var att etablera en attraktiv utvecklingsmiljö, ett kluster, där man framför sig såg att 10 000 personer skulle verka varje dag. När varven var som mest aktiva var siffran 7 000-8 000. I dag är vi 25 000 personer som kommer hit. Ovanpå det kan vi lägga alla de regioner, städer, företag och myndigheter som finns utanför regionen som är engagerade i konceptet Lindholmen Science Park.

Under 20 års tid har vi på ett ganska medvetet sätt men med fria tyglar arbetat för att Lindholmen Science Park ska få utvecklas efter de behov som funnits. Lindholmen kommer fortsätta att utvecklas men vi ska vara rädda om det vi alla har varit med om att skapa och möta framtiden på ett sätt som staden, regionen och landet behöver. Förutsättningarna för att Lindholmen Science Park också framöver ska bidra till tillväxt, nya jobbtillfällen, attraktionskraft och framtidstro för unga skapas av att vi fortsätter att ta medvetna och modiga beslut i sann samverkan.

Citat

Tillit och förtroende, tid, medvetenhet, modiga beslut och öppenhet – det är väldigt många mjuka värden som skapar hårda reella vinster för utveckling.

Vi som har förmånen att få påverka vad som händer här ska inte känna oss nöjda, potentialen för Lindholmen Science Park är enorm. Utomlands undrar man hur den här resan gått till. En av de viktigaste sakerna vi pekar på då är att det tar tid och att det behöver ske i samverkan. Framgången hänger också på att några aktörer inom näringslivet, samhället och akademin verkligen vill någonting och ser att det finns ett behov att tillsammans adressera en samhällsutmaning för att nå utveckling.

Acceleratorn

”Lindholmen som koncept handlar om att få saker att hända. Många är med och bidrar, den samlade kompetensen växer och växlas upp till något som är mycket större än de enskilda beståndsdelarna. Lindholmen blir helt enkelt en accelerator.

Tittar man i backspegeln är det faktiskt ett antal kriser som stimulerat acceleration och utveckling här. Vi började i varvskrisen som var ett slags drivfaktor för att utvecklingen på Lindholmen överhuvudtaget skulle komma igång, sedan kom IT-krisen runt millennieskiftet följt av den ekonomiska krisen 2008-2009. Allt detta har triggat Lindholmen Science Park att accelerera ännu mer.

Citat

På ett nationellt plan kan vi se hur Lindholmen Science Park blivit värd för ett antal satsningar som den nya AI-arenan AI Innovation of Sweden och initiativ inom morgondagens mobilitet.

Det har forskats i vad som pågår här på Lindholmen Science Park och det har då kallats för ”management in between”. Och det är precis det som det handlar om. När jag kom hit från Volvo Group blev jag enormt fascinerad av hur det här konceptet kunde vara till så stor nytta för det stora globala industriella företaget. Det handlar om att ta små, små steg, värna det här kittet emellan, lyssna och möjliggöra och skapa möten.

På ett nationellt plan kan vi se hur Lindholmen Science Park blivit värd för ett antal satsningar som den nya AI-arenan AI Innovation of Sweden och initiativ inom morgondagens mobilitet, till exempel Drive Sweden och CLOSER, som samlar kompetens i Sverige och även internationellt för att driva utveckling. Lindholmen Science Park är verkligen en accelerator för innovation.

För att få Göteborgsregionen fortsätta utvecklas och locka talanger att komma hit och få dem att trivas behöver vi många olika saker – bostäder, bra skolor, jobb, kultur. Här har staden och regionen flera fantastiska samverkansarenor, där Lindholmen Science Park är en. Det gäller för oss alla att ta vara på dessa och fortsätta engagera oss för fortsatt utveckling. Det finns bara möjligheter.”

Färgbox

Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park i Göteborg ägs gemensamt av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad och näringslivet. Lindholmen Science Park arbetar utan egen vinning mot visionen att stärka Sveriges konkurrenskraft med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods genom två parallella uppdrag. Dels utvecklar bolaget ekosystemet inom Lindholmen Science Parks geografiska område, dels drivs program och aktiviteter för innovation och forskning.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content