Article image
Marieke Wolter

Marieke Wolter, Partille: "Det levande samtalet är en viktig drivkraft"

"Ett välmående näringsliv genererar både arbetstillfällen och skatteintäkter och är en del av helheten när vi utvecklar framtidens Partille", skriver Marieke Wolter, näringslivsansvarig i Partille kommun.

Main content

"Varför Partille? frågade jag nyligen en företagare som just valt att flytta sin verksamhet hit. Svaret – att vi är bäst i väst när det gäller företagsklimatet och att det både märks och känns i mötet med kommunen – fyller mig med glädje. Svaret bekräftar även min övertygelse om att det är i mötet som förutsättningarna för utveckling och framgång finns.

Partille kommun arbetar aktivt med att skapa många olika arenor där representanter för näringslivet och kommunen kan träffas för att utbyta erfarenheter och idéer. Det levande samtalet, givetvis med respekt för varandras roller, är en viktig drivkraft framåt.

Jag är väldigt stolt över det dialogdrivna samarbetet mellan det lokala näringslivet och kommunens politiker och tjänstemän. Tillsammans med våra medvetna satsningar på bättre bemötande, kortare handläggningstider och kontinuerlig utveckling av tjänster för företagare stärker det uppfattningen om Partille som en företagarvänlig kommun.

Det gör även Partille till en topprankad kommun i Svenskt Näringslivs attitydundersökning om företagsklimatet och till årets klättrare i Göteborgsregionen i Sveriges kommuners och landstings mätning av företagsservicen.

Ett välmående näringsliv genererar både arbetstillfällen och skatteintäkter och är en del av helheten när vi utvecklar framtidens Partille. Nära både stad och natur och med snabb och tillförlitlig transportinfrastruktur har kommunen ett guldläge mitt i den expansiva Göteborgsregionen.

Den pågående bebyggelseutvecklingen i Partille centrum och i andra bostads- och handelsområden liksom etableringen av arenan och Jonsereds Trädgårdar som besöksmål stärker varumärket Partille och lockar fler till kommunen. Det gynnar i sin tur företagens tillväxt både lokalt och regionalt."

Marieke Wolter, näringslivsansvarig, Partille kommun

 

Två möjligheter

  • Det lokala näringslivets och kommunens gemensamma vilja och ambition att ständigt utvecklas gör att Partille lyfter. Vårt dialogdrivna samarbete bygger förståelse och samsyn. När vi arbetar tillsammans är vi framgångsrika och får saker att ske.
  • Partille har stor egen potential. Men kommunens tillväxt påverkas även av hur det går för Göteborgsregionen som helhet. Flera av framtidens tillväxtutmaningar är gemensamma för regionens kommuner och kräver samarbete över gränserna. Genom att tillsammans värna om mångfalden av företag och invånare i regionen skapar vi en gemensam stabil grund för förnyelse och tillväxt. Det är i Göteborgsregionen det händer!

En utmaning

  • Med många tillväxtföretag som vill fortsätta sin expansion i Partille är bristen på verksamhetsmark en utmaning. Å andra sidan får det oss att tänka och arbeta kreativt när vi utvecklar den mark som finns.
Färgbox

Fakta Partille
Invånarantal: 38 443  
Arbetsställen: 3 533
Anställda: 11 030
Största privata arbetsgivare: Keolis AB (275 anställda)
Tillväxt under 2000-talet: 5 319 fler invånare, 3 004 fler jobb, 1 165 fler arbetsställen

Print this page:

Tip a friend

Bottom content