Article image
Möten under eHealth Match

Möten som skapar morgondagens vårdlösningar

Under e-hälsokonferensen Vitalis två första dagar genomfördes matchmakingen eHealth Match där drygt 140 företag genomförde drygt 300 förbokade affärsmöten.

Main content

Vitalis är Nordens ledande eHälsokonferens och samlar över 3600 deltagare som under tre dagar skapar nya innovationer, affärer och samarbeten. På Vitalis möts aktörer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

Image
Greg Smart, 500 more

Väljer med fördel event med matchmaking

Vi träffar Greg Smart, CEO på företaget 500 more, som levererar digitala tjänster inom e-hälsa som hjälper företag att designa, utveckla och driftsätta sina produkter i Storbritanninen.

- För mig har matchmaking blivit lite av ett urvalskriterium när jag planerar vilka event jag ska åka på, säger Greg som deltar i sin första matchmaking utanför Storbritannien. Det ger mig chansen att, till skillnad från de besök och kontakter man får i montern, specifikt välja vem jag vill träffa och vad jag vill diskutera. Greg berättar att hans mål här är att hitta företag som har en eller flera produkter de vill lansera i Storbritannien där 500 more kan var behjälpliga med lansering och finansiering.

- Hittills är jag mycket nöjd med både mässa och möten fortsätter Greg innan det är dags för nästa möte.

Image
Sara Bern, Strikersoft

Van matchmakare 
Precis innan sitt tredje möte haffar vi Sara Bern, Technichal Lead Manager eHealth på Strikersoft som utvecklar mjukvara för att förenkla och digitalisera vårdprocessen. Sara är en van matchmakare och tycker det är en jättebra mötesform.

- Mina mål är att hitta kontakter på såväl leverantörs- som på kundsidan. Båda mina hittills genomförda möten har fallit väl ut och vi har redan bokat uppföljningsmöten!

Image
Jimmy Sundbom, BudEye

Söker uppväxling
Jimmy Sundbom, CEO på BudEye, har bokat möte med ett företag som har produkter inom samma genre och berättar att de utvecklar en app som hjälper familjer med problematik kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att strukturera sin vardag.

- Jag tänker att med rätt partner kan hjälpa varandra och hitta synergier som kan ge uppväxling på bådas våra produkter och matchmaking är superbra för ändamålet! Enkelt och en bestämd tid på 20 minuter ger oss 10 minuter var vilket brukar räcka fint berättar Jimmy vidare.

Image
Karin Grundskog, Enterprise Europe Network

Vi ställer ett par frågor till Karin Grundskog som arbetar på Business Region Göteborg med Enterprise Europe Network:
 
Vad är matchmaking?
- Det är förbokade affärsmöten mellan två personer. Deltagarna har i förväg bokat vem de vill träffa och därefter fått sitt personliga mötesschema.

Hur var intresset för matchmakingen eHealth Match?
- 140 företag och över 300 förbokade möten gör detta till Skandinaviens största matchmaking inom eHälsa. Väldigt kul att så många företag och andra aktörer visat så stort intresse!

Vad ser du för fördelar med matchmaking som mötesform?
- Fördelen är att det ger deltagarna möjlighet att möta andra intressanta företag och potentiella partners under ordnade former. I och med att alla möten förbokas ges också deltagarna möjlighet att förbereda sig ordentligt, vilket oftast ger väldigt bra resultat. Under eHealth Match deltog dessutom många investerare, vilket alltid är attraktivt för småföretag med tillväxt- och/eller internationaliseringstankar.

Vad kan Enterprise EuropeNetwork erbjuda företag som går i internationaliseringstankar?
- Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till svenska små- och medelstora företag. Bland annat hjälp för att hitta rätt finansieringslösning, innovationscoachning, affärsstrategi, lagstiftning, CE-märkning, partnersökningar med mera. Enterprise Europe Network anordnar matchmakingevent i samband med stora mässor runt om i världen och studieresor till intressanta marknader.

Färgbox

Enterprise Europe Network hjälper driftiga företag att växa på en internationell marknad och är världens största affärsnätverk för små och medelstora företag som vill ut på internationella marknader. Enterprise Europe Networks experter ger den rådgivning som behövs för att kommersialisera innovativa idéer och för att expandera till internationella marknader. Enterprise Europe Network har räckvidden, kunskapen och tjänsterna för att hitta intressanta internationella affärskontakter till företag.

 

Färgbox

E-hälsa är vårdutövande som tar hjälp av elektroniska processer och begreppet kan omfatta en rad tjänster i gränslandet mellan medicin, sjukvård och informationsteknik.

 

Print this page:

Tip a friend