Article image
Joel och magnus

”Nätverket har gjort oss mer efterfrågade”

Nya värdefulla kontakter, nya lärdomar och möjlighet att kunna testa idéer och frågeställningar mot branschkunniga är några av fördelarna med att gå med i ett branschnätverk. Vi ställde sju frågor till Joel Torkelsson om att vara med i Kraftsamling Smarta Nät.

Main content

Vad har Metry och ni som grundare av företaget fått ut av deltagandet i Kraftsamling Smarta Nät?
– Under den första fasen var vi med och lärde oss av andra, och ju mer vi lärde oss och utvecklade vår plattform och vårt företag, desto mer kunde vi bidra med vårt perspektiv från IT-håll. Vi fick otroligt bra kontakter inom energibranschen i Västsverige. För oss som var i uppstartsfasen och dessutom väldigt tidiga med vår idé var det tryggt att kunna testa våra frågeställningar mot någon branschkunnig och tja ... tillåtande. Men i Kraftsamling Smarta Nät fick vi bra hjälp och svar på frågor utan att de uppfattades som dumma eller svaren som självklara.

Vad har nätverket betytt mer för er utveckling?
– Särskilt vad gäller IT-bolag är det viktigt att man bygger rätt sak. Via nätverket tycker jag att vi med en gång kunde ha örat nära marken, bolla tidigt och förstå kunderna, vilket har varit mycket bra.

Kraftsamling Smarta Nät finns inte längre – men har ni kvar kontakterna?
– Nätet har vidareutvecklats med nya kontakter, och för vår del har det inneburit att i stället för att vi behöver ta kontakt med folk för att vara med i projekt, blir vi numera kontaktade för att folk tycker att det är kul och intressant att ha med oss, till exempel i projekt på EU-nivå. Det är delvis ett resultat av att vi varit med och synts i Kraftsamling Smarta Nät.

 

Citat

"För vår del har det inneburit att i stället för att vi behöver ta kontakt med folk för att vara med i projekt, blir vi numera kontaktade."


Vad har du personligen fått ut av det?
– Det beror på hur man är som människa. Jag tycker att det är superkul med branschnätverk. att få sitta och prata om intressanta frågor och att träffa andra företag, både medlemmar och inbjudna, som vidgar ens vyer.

Vad är Metry?
– Det är ett företag som jag och Magnus Hornef drog i gång 2012 när vi gick Chalmers Entreprenörsskola. Metry är en webbaserad plattform för fastighets- och förvaltningsbolag som vill få bättre koll på statistik och data kring sin energiförbrukning. Metry samlar in och kvalitetssäkrar data från olika mätare, gateways, styrsystem och energibolag, något som sparar tid och minskar fel.  

Hur föddes idén?
– Vi hade en idé om vad för företag vi skulle starta, men kunde egentligen inte särskilt om just energi. Via SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera RISE – Research Institutes of Sweden) och Business Region Göteborg fick vi kontakt med Kraftsamling Smarta Nät, ett initiativ där aktörer inom energibranschen träffades. Genom att vara med där fick vi möjlighet att träffa olika energi- och fastighetsbolag och fick väldigt bra input kring vilka utmaningar och behov som fanns.

Vill du också få nya företagskontakter i din egen eller i andra branscher? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra?
Vi listar nätverk och mötesplatser som erbjuder olika forum för att samtala, samverka och utvecklas här >>

Färgbox

DETTA ÄR KRAFTSAMLING SMARTA NÄT

• Ett klusterinitiativ inom energi där en rad olika västsvenska organisationer och nätverk med koppling till näringsliv, akademi och offentlig sektor träffades och samarbetade kring smarta nät och energi-, IT- och affärsutvecklingsfrågor.

• SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, (numera RISE – Research Institutes of Sweden) var projektledare. Samarbetspartners var Business Region Göteborg, Chalmers, Göteborg Energi, Herrljunga Elektriska AB, Högskolan i Skövde, Metry, Nääs Slott samt Västra Götalandsregionen.

• Några av huvudsyftena med Kraftsamling Smarta Nät var att öka användarens inflytande på utvecklingen av smarta nät för att skapa ökade förutsättningar för aktiva val, verka för omställningen till ett mer hållbart samhälle och koppla samman forskning och utveckling med näringsliv för att stärka regionen.

• Med hjälp av Kraftsamling Smarta Näts projektutvecklingspott har fyra projektidéer finansierats och genomförts, bland annat Energikollen 2 där Metry deltog.

• Kraftsamling Smarta Nät fanns 2011–2016. Under dessa fem år höll man i genomsnitt sex seminarier, gästföreläsningar och workshops per år.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content