Article image
Netgroup

Netgroup: Intresset för elbilar har funnits i regionen länge

Elektrifieringen av bilar kommer att öka drastiskt och Göteborgsregionens fordonskluster har en enorm fördel i och med den stora kunskap som finns inom elarkitektur, anser Martin Wahlgren, vd för Consat som ingår i Netgroup Engineering, i Business Region Göteborgs artikelserie om teknikkonsultbranschen.

Main content

Norge med sina kraftiga subventioner toppar försäljningsstatistiken när det gäller andel sålda elbilar i Europa och Sverige ligger tvåa. Norden är således den region i Europa där elbilen fått störst genomslag.

El har funnits lite i skymundan som drivmedel i många år men nu går batteripriserna ner och Sverige kan visa upp en grön värdekedja kring elproduktion. Lägg på dieselgate, Teslas framgångar, Volvos löfte om att elektrifiera hela modellprogrammet och det uppmärksammade projektet ElectriCity där industri, forskning och samhälle utvecklat en konceptbuss i reguljär trafik som går uteslutande på förnybar energi, något som ger väldigt låg klimatpåverkan.

Och det är elbilar som inleder samtalet med Martin Wahlgren, vd för Consat AB, ett av de fjorton självständiga teknikbolag som ingår i Netgroup Engineering.

Hur ser du på den historiska kopplingen – spelar den någon roll för den utveckling kring elektrifiering vi ser i dag?

Det fanns projekt redan på 90-talet med Volvos hybridkonceptbil ECC, Volvo lastvagnars ECT (Environmental Concept Truck) och experimentbussen ECB. När vi sedan genom olika nätverk som vi jobbat i lärde känna de personer som varit chefer för de här delarna var min känsla att det funnits ett genuint intresse för elektrifiering och hybridteknik även bland dieselindränkta motorchefer så att säga. På personvagnar hade man en del väldigt intressanta projekt innan Ford tog över, sedan dog det ut ett tag innan det började komma tillbaka. Så intresset har funnits länge, det har funnits många eldsjälar på Volvobolagen.

Image
Martin Wahlgren

2009 gjorde Netgroup, med Consat som sammanhållande part, all el och mjukvara till Volvos första elbil, C30 Electric. Annars är Martin Wahlgren under intervjun noga med att inte lyfta fram det egna företaget Consat utan fokuserar på Netgroups samlade kompetens.

När det gäller uppdrag mot fordonsindustrin så är det Netgroup som gäller. Netgroup är ett lysande exempel på att man genom lagspel och samverkan kommer längre tillsammans än vad man gör själv, säger han.

Men att Consat gjorde telematiksystem till James Bonds Aston Martin i Casino Royale för tiotalet år sedan är en sådan där sak man bara måste nämna även om tekniken kommit långt sedan dess ...

Hur ser du på utvecklingen inom green & electric?

– Det kommer verkligen lyfta nu. Kunskapsmässigt har man sedan länge haft kompetens inom elektriska drivlinor och många andra vitala kraftkomponenter men det har inte funnits leverantörer som haft tillräckligt utvecklad leveransförmåga för att leverera komponenter till just elbilar. Batterierna har heller inte varit tillräckligt bra tidigare. Nu när volymer börjar komma vågar underleverantörerna till bilindustrin investera i anpassade produkter och kostnadseffektiva produktionssystem. Det blir en positiv spiral mot ökad prestanda till överkomliga priser. Jag är övertygad om att elektrifieringen av bilar kommer öka drastiskt, säger Martin Wahlgren.

När det dessutom sker en transformering mot mer och mer mjukvara och elektronik i bilarna har svensk fordonsindustri och Göteborgsregionen en enorm fördel i och med den stora kunskap som finns inom elarkitektur menar Martin Wahlgren.

– Här har både Volvo Cars och de andra varit ledande i att skapa plattformar som innebär att man lättare kan göra flera varianter av bilar där man bygger ihop elsystem ungefär som Lego. Sådant är rätt komplext att sätta sig in i och därför är det svårt att flytta den typen av verksamhet. Dessutom blir man effektiv man skapar plattformar som går att återanvända och bygger in lärande från modell till modell. Så elarkitekturen är en extremt viktig faktor till varför vi blivit så framgångsrika i Göteborgsregionen. Och andelen el och mjukvara växer inom fordon. Ska du ha uppkoppling och självkörande teknik måste elarkitekturen i botten fungera, man måste ha en bas att utgå ifrån för att kunna addera alla de andra sakerna, annars kommer man inte vidare.

Vad är det som efterfrågas av fordonsindustrin inom electric?

Batterier är ju alltid begränsande men man måste inte kunna köra hur långt som helst. När vi kommer upp i elbilar med 50 mils räckvidd och däröver kommer än mer fokus hamna på självkörandeteknik, connectivitet och car-sharing i olika former. Biltillverkarna står inför en stor utmaning i att identifiera och addera nya funktioner och tjänster som verkligen tillför ett differentierande och äkta mervärde. Dessutom förväntar sig kunderna ett ständigt flöde av nya ”appar” och funktioner som också är lätta att använda och ta till sig. För biltillverkarna är detta tveklöst en mycket stor utmaning både tekniskt och inte minst organisatoriskt och kommersiellt,

Fordonsindustrin har blivit en motor i det utvecklingssprång som Göteborgsregionen befinner sig i. Hur ser du på det västsvenska fordonsklustret? Vilka är dess främsta styrkor?   

Lindholmen Science Park spelar en väldigt viktig roll som minsta gemensamma nämnare som gör att olika parter träffas i olika former, allt från rent kontaktskapande sammanhang till att ingå i gemensamma projekt. Netgroup är med i några av de pågående initiativen, exempelvis Victa (Vehicle ICT Arena). Eftersom det är ett relativt litet område där många känner många har man stort utbyte av varandra. Det är rent generellt lite det som gör att Sverige lyckas så bra vi har ett bra samarbetsklimat och ett systemtänk.

Vi har ju en snart hundraårig tradition av fordonsutveckling i regionen och vi har en stark tradition inom it-sektorn och telekomsektorn – och nu möts dessa sektorer. Vad händer då?

Inom traditionell administrativ it har det alltid funnits ett behov men utöver detta har det hittills pratats mer om möjligheten snarare än att det hänt så mycket. Dock börjar utbytet stegvis öka och ju mer man lär känna varandra, desto mer växer också insikten och förmågan för branscherna att dra mer ömsesidig nytta av varandra. Potentialen är tvivelsutan stor och när det nu växer fram plattformslösningar också inom fordon så uppnås en kritisk massa för att kombinera dessa med globalt förekommande mobila plattformar och olika molntjänster, säger Martin Wahlgren

Framtiden ligger i att vi kan ta bättre nytta av den breda kompetens som finns i Göteborgsregionen menar Martin Wahlgren och nämner kollektivtrafiken som legat längre fram än biltrafiken när det gäller connectivity. Man har jobbat med väldigt komplexa system eftersom det finns kunder som vill ha det, exempelvis realtidssystem där man får reda på när alla bussar kommer.

– Det är sådant som man pratat om inom fordonsindustrin i tio år men inte riktigt börjar göra ännu. Vårt lilla bolag Consat jobbar mot kollektivtrafiken här i Göteborgsregionen och på andra ställen i Sverige, vi jobbar i Kanada och Sydney i Australien till världens nordligaste busslinjer i Norge. Den norska marknaden är oerhört intressant och vi lyckats mycket väl. I dagsläget har vi system i princip i alla norska fylken. Det är ingen skillnad för oss att skicka ett meddelande till en buss här i Göteborg eller till en buss på andra sidan jordklotet. Nu för tiden innebär tekniken att man helt enkelt kan nå en global marknad på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Självfallet ger det enorma möjligheter men det öppnar också upp för en stenhård konkurrens. Skall man kunna ligga i framkant så måste man hitta nya duktiga partners och ständigt vara lyhörd för nya idéer också ifrån andra branscher och här har Lindholmen Science Park en viktig roll att spela, säger Martin Wahlgren.

Ett projekt som ElectriCity är ett bra exempel på hur näringslivet, akademin och staden jobbar tillsammans säger Martin Wahlgren. För ska man få till samverkan måste man träffas. I Born To Drive-projektet har ett antal konkurrenter jobbat kring idéer.  

– Om man ska samarbeta räcker det inte att säga att man ska samarbeta, det måste finnas ett skäl, man måste verkligen behöva varandra. Därför måste vi sikta på projekt som är så svåra att ingen av oss skulle kunna göra dem själva, det är då vi måste hjälpa varandra. Dessutom måste det vara så intressant att man vill bli förknippad med projektet. Plus att projekten måste alstra ny kunskap vi ka ha nytta av.

Image
Netgroup

Hur ser du på samverkansklimatet i regionen? Hur skulle du vilja definiera den kulturen och vad gör vi för att få ännu högre utväxling på den?

– De stora behöver bli bättre på att ta till sig innovation från de små och de små måste bli bättre på att sälja in sina innovationer. Ska man lyckas internationellt kan man inte bara sälja konsulter utan man måste sälja idéer och lösningar. Där ligger till exempel MobilityXlab helt rätt i linjen och knuffar företeelsen åt rätt håll. Avgörande är dock att man kan visa på exempel som leder till lönsamma och framgångsrika bolag. Framgång föder framgång!

Hur ser du på konsultbranschens roll inom regionens fordonskluster?

Det finns två kategorier av konsultbolag dels bolag som är bra på att bemanna, dels bolag som utvecklas mot att faktiskt ha en relevans som bolag för man är duktiga inom ett kompetensområde. Allt har blivit mer och mer internationaliserat och då utsätts konsultbolagen på allvar för konkurrens från andra länder och ska vi vara med och fajtas om projekten behöver vi bli ännu duktigare så att vi själva eller i samarbete med andra kan lösa uppgifterna. Inom Netgroup gör vi egentligen bägge delarna, vi hjälper till att bemanna upp samtidigt som de flesta bolag inom Netgroup brinner för sina delar oavsett om det handlar om geometrisäkring, simulering eller programmering.

Netgroup har tagit marknadsandelar både i goda och dåliga tider berättar Martin Wahlgren. I ett stort konsultbolag kan många av de här disciplinerna rymmas, man kan ha en disciplin som till exempel beräkning bara för att den är bra att ha som ett komplement i bolagets erbjudande utan att disciplinen nödvändigtvis går med plus – i Netgroup måste alla bolag vara så bra att de förtjänar sin egen existens, annars kan de inte finnas.

Så det blir en helt annan spets och ett helt annat driv hos oss. Vi måste tjäna våra pengar, annars är det kört.

Hur är det för Netgroup att verka i Göteborgsregionen?

– Lindholmen Science Park har varit en föregångare. Nu gäller det att dra nytta av hela staden och få till ännu fler testarenor, det får inte bli för akademiskt trögt utan det är viktigt att visa att man gör någonting. Seeing is believing, det är då man kan kommunicera till allmänheten och det är lättare att berätta och synas internationellt när vi kan visa upp saker som går att ta på, inte bara ännu en rapport. Vi borde skapa världens mest effektiva trafiksystem utifrån de förutsättningar vi har, det mindsetet skulle jag vilja se hos politiker också. Att göra något så effektivt som möjligt kan ju knappast gå emot någons politiska värderingar.

Det här med multimodala transporter är något det pratas mycket om dessa tider, det vill säga att man åker hemifrån i sin egen bil, parkerar någonstans och åker kollektivt för att sedan kanske ta en shuttlebuss den sista biten till kontoret. De här systemen kräver att man provar lösningarna någonstans och här i Göteborgsregionen har vi förutsättningarna menar Martin Wahlgren. Här finns kollektivtrafik som har världsledande system ombord och de tekniska förutsättningarna för att göra tester och annat kommer aldrig vara bättre. Sedan har vi bilföretagen och andra företag här plus alla testcenter.

När Netgroup startade var vi några få visserligen kompetenta men riktigt små bolag. Vi hade knappt någon marknadsandel alls, men vi byggde upp det vi i dag är tillsammans och tog den här positionen på bara tio år. Och likadant kan vi göra här i regionen fast mer på internationell basis. I grunden handlar det om att vilja göra mer än man kan göra själv. Det är klart att vi konsultbolag måste fajtas lite sinsemellan för att vinna affärer här men det stora hotet kommer ändå utifrån. Att vinna är alltid kul men att dessutom vinna tillsammans slår allt. 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content