Article image
Fakta & statistik

Nu släpps Fakta & statistik 2019

Göteborgsregionen har lägst arbetslöshet bland landets storstadsregioner och antalet anställda i utlandsägda företag har nästintill fyrdubblats sedan 1990. Det här är bara några av de många fakta som du hittar i årets utgåva av Fakta och statistik.

Main content

Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen.

Statistiken är hämtad från officiella källor och belyser regionens status när det gäller näringslivet, befolkningen, miljö samt utvecklingen framåt. Den innehåller också många jämförelser med Sverige och andra storstadsregioner och är en del av marknadsföringen av Göteborgsregionen.

- Fakta och statistik riktar sig till alla som vill ha en enkel och korrekt bild av näringslivet och tillväxten i Göteborgsregionen. Här redovisas fakta som investerare ofta eftersöker om regionen, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

En stark tillväxtmotor

Fakta & statistik visar att Göteborgs arbetsmarknadsregion har ökat med 205 000 personer sedan år 2000 samtidigt som 147 000 fler jobb och 48 000 arbetsställen har skapats. Under samma period har real BRP ökat med 81 procent och real export ökat med 75 procent.

- Göteborg är en attraktiv region som står mitt uppe i ett utvecklingssprång. Det byggs mer än någonsin samtidigt som det sker stora innovationssatsningar inom tex fordons och life science industrin. Denna kombination har drivit på tillväxten, säger Henrik Einarsson.

 

Axplock ur Fakta & statistik 2019

… Arbetslösheten i Göteborgsregionen under 2018 var i genomsnitt 5,6 procent, vilket är lägst bland landets storstadsregioner och cirka 1,5 procentenheter lägre än Sverige.

… Bland storstadsregionerna har arbetsmarknadsregionen i Göteborg den starkaste tillväxten i sysselsättning och lönesumma.

… 32 % av Sveriges totala FoU-investeringar inom privat sektor sker i Göteborgsregionen.

… Det reala värdet för Göteborgsregionens varuexport ökade med hela 6 procent mellan 2017 och 2018. Norge, USA, Tyskland, Kina och Storbritannien är viktiga destinationer för Göteborgsregionens varuexport.

… En jämförelse med hela Sverige visar att Göteborgsregionen har en större andel 25–64-åringar med eftergymnasial utbildning. Regionens två stora lärosäten har cirka 60 000 studenter.

… Det finns cirka 2 400 utländska företag I Göteborgsregionen som tillsammans har nästan 90 000 anställda.

Ladda ner Fakta & statistik 2019
Print this page:

Tip a friend

Bottom content