Article image
Företagande 2017

Ny rapport kartlägger näringslivet i Göteborgsregionen

De flesta nya jobb skapas i mindre företag, och nyföretagandet ökar kraftigt i regionens hetaste branscher. Det framgår av en ny rapport från Business Region Göteborg.

Main content

I rapporten Företagande 2017 finns statistik, fakta och analys som beskriver näringslivets struktur på en rad områden i Göteborgsregionen; var jobben finns, hur många nya företag som startas och i vilka branscher.

- Vi ger en samlad bild av hur Göteborgsregionens näringsliv och arbetsmarknad utvecklas från flera olika perspektiv. Det går att använda rapporten som en faktasamling, men den är också en värdefull mätare på temperaturen i regionen. Ett kapitel ägnas till exempel åt att beskriva företagens utrikeshandel med varor och tjänster, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

I tabeller, grafer, topplistor och analystexter visas hur stor del av jobben i Göteborgsregionen som ligger hos olika utländska arbetsgivare, fördelningen av sysselsättningen mellan offentlig och privat sektor och mycket annat.

Minskat norskt ägande

Där framgår bland annat att den tidigare starka tillväxten av norska företagsägare i Göteborgsregionen bröts 2016. Norge toppar fortfarande listan över utlandsägda företag, men mellan åren 2015 och 2016 minskade antalet från 463 till 407 – en nedgång med 12,1 procent. Även tyska företag minskade i antal. Däremot noteras en stor uppgång av ägare från Storbritannien.

Flest anställda finns som förväntat i företag med kinesiska ägare. Det hänger förstås ihop med att Volvo Cars är Kinaägt. Totalt har drygt 14 000 göteborgare en arbetsgivare som styrs från Kina.

Mölndal står för stor export

Delar av statistiken är nedbruten på kommunnivå för alla tretton kommuner som ingår i Göteborgsregionen. Där framgår till exempel att företagen i Mölndal står för drygt 5,7 procent av Göteborgsregionens totala varuexport på drygt 192 miljarder kronor. I pengar räknat är det drygt 11 miljarder kronor.

Stenungsund exporterar varor för 9,1 miljarder och är trea på listan. Härryda står för drygt 4 miljarder.

Flest nya jobb i privata företag

70 procent av de som har jobb i Göteborgsregionen har privata företag som arbetsgivare. Det är drygt 333 000 personer. Den kommunala sektorn är näst störst, med en sjättedel av sysselsättningen. De senaste åren har största delen av de nya jobben skett inom privat sektor – och det är de mindre företagen som ökar mest.

De 100 största företagen i Göteborgsregionen har tillsammans cirka 93 000 anställda. Det motsvarar nästan var femte anställd.

Lite mer än sju procent jobbar för något av de tio största företaget. Men över tid är trenden nedåtgående vad gäller storföretagens andel av sysselsättningen. Den senast tillgängliga statistiken är dock från 2016 och under det senaste året har bland annat biltillverkaren Volvo Cars växlat upp kraftigt.

Nya företag i heta branscher

Den heta fordonsbranschen, allt byggande som är på gång i Göteborgsregionen och utvecklingen inom ICT, där uppkopplade fordon och prylar är en del, avspeglas också i nyföretagarstatistiken.

Jämfört med Stockholmsregionen startas det färre nya företag i Göteborgsregionen. Men i de hetaste branscherna är det en dramatisk ökningstakt.

2016 ökade antalet nystartade företag inom transportsektorn med 66,9 procent. Inom programmering och informationstjänster ökade nyföretagandet med 14 procent. På området arkitekter och tekniska konsulter var ökningen på 12,5 procent.

Färgbox

Fakta:
Göteborgsregionens tio största företag (antal anställda)

1 Volvo Personvagnar 13 175
2 Volvo Lastvagnar 3 775 (hela Volvo Group har cirka 12 100 anställda i regionen)
3 Chalmers Tekniska Högskola 3 225
4 SKF 2 600
5 Postnord 2 525
6 AstraZeneca 2 175
7 Ericsson 2 075
8 Volvo Information Technology 1 575
9 Samhall 1 525
10 SCA Hygiene Products 1 375

Källa: SCB


Högst börsvärde i Göteborgsregionen (miljarder kronor)

1 AB Volvo 353,8
2 SKF 85,3
3 Latour 67,1
4 Getinge 43,7
5 Balder 39,2
6 Castellum 36,7
7 Wallenstam 26,1
8 Collector 9,0
9 Arcam 7,7
10 Bilia 7,6

Källa: Avanza

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content