Article image
Andreas Göthberg

Nya aktörer krävs för att öka byggkapaciteten

Fastighetsbranschen samlas den 11-12 september i Göteborg på den nya mötesplatsen Nordic Property Expo. Samtidigt är regionen just nu mitt i ett historiskt utvecklingssprång. För att den planerade utvecklingstakten ska kunna fortsätta kommer det krävas ökad byggkapacitet, förklarar Business Region Göteborgs Andreas Göthberg.

Main content

- Vi vet att 1000 miljarder kronor kommer investeras i göteborgsregionen från år 2016-2035. För att inte denna utveckling ska avstanna så tror vi att det behövs flera nya aktörer in på marknaden i Göteborg, säger Andreas Göthberg, Gruppchef FDI, Etablerings och investeringsavdelningen.   

Tillsammans med kollegor från Business Region Göteborg står han i monter B10:11 på Nordic Property Expo. Eventet äger rum på Svenska Mässan.

- Vi är här för att visa upp vad som är på gång och att vi kan erbjuda vår hjälp till de företag som är intresserade av att komma hit samt träffa relevanta branschkollegor.

Vad är det Göteborgsregionen vill attrahera?

- Byggaktörer, både utländska och svenska som inte redan finns i Göteborg. Och sedan är det alltid intressant att attrahera utländska investeringskapital, säger Andreas Göthberg.  

Varför är det viktigt för regionen?

- Det är en kapacitetsfråga. Det är väldigt stora projekt i Göteborg som pågår nu som tar oerhört mycket kapacitet från branschen. Det är många, många bostadsprojekt och flera stora kontorsprojekt, samt enorma infrastrukturprojekt, säger Andreas Göthberg.

- Och för att den utvecklingstakten som är planerad ska kunna fortsätta kommer det krävas ökad kapacitet till Göteborg. Det kan vara genom tillväxt av befintliga företag eller att nya aktörer går in i marknaden.

Hur jobbar Business Region Göteborg med detta?

- Vi försöker koppla ihop företag som inte finns i regionen med lokala företag och kommuner som har behovet av att träffa de företagen.

Nordic PropertyExpo är en heltäckande mötesplats med konferens, mässa och investeringsforum. Business Region Göteborg är med som samarbetspartner.

Läs mer om Nordic Property Expo.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content