Article image
Vinnarna Insikt 2018

Öppen dialog, effektivisering och ett gott bemötande är nyckelord för ett bra företagsklimat

Det var Öckerö och Partilles näringslivschefer som i år fick ta emot priser för de insatser som gjorts för företagsklimatet, och som presenterats i den senaste Insiktsmätningen. Mölndal som blev nummer ett i landet bland större kommuner, fick ett hedersomnämnande. 

Main content

Politiker och ledande tjänstemän från kommunerna inom Göteborgsregionen samlades under Näringslivsdagen den 26 april för att diskutera och dela erfarenheter kring hur man tillsammans skapar förutsättningar för 120 000 nya jobb fram till 2035. Göteborgsregionens och näringslivets möjligheter och utmaningar stod högt på agendan, likaså kommunernas arbete med näringslivsstrategiska program eller motsvarande. Mariette Hilmersson, vd på Castellum Region Väst och Paul Welander, senior vice president på Volvo Car Group, gästade dagen för att berätta om sina behov, utmaningar och önskemål kring kommunens roll för en stärkt konkurrenskraft. 

Veckan innan presenterades siffrorna från SLK:s årliga Insiktsmätning av hur företagen upplever kommunens service och under Näringslivsdagen delades priser ut i kategorierna Årets kommun och Årets klättrare. Nytt för i år var även ett hedersomnämnande.

Företagarna på Öckerö fortsätter att ge den kommunala näringslivsservicen höga betyg och för andra mätningen i rad toppar Öckerö mätningen med ett NKI på 82.

– Vi får framför allt höga betyg på bemötandet i år igen och det sätter vi ett stort värde på. Ett gott bemötande är förutsättningen för ett bra arbete inom alla andra områden. I vårt utförande finns det ju både positiva och negativa utfall, och jag tror att vi har en förmåga att på ett tryggt och professionellt vis lämna ett negativt svar på ett bra sätt, säger Ronald Johansson, besöks- och näringslivschef i Öckerö.

Öckerös företagare ger också högt betyg vad gäller rättssäkerheten, och det känns tryggt, säger Ronald Johansson.

– Jag tolkar det som att vi får företagarnas respekt för att vi följer lagar och förordningar som vi ska, även om det kan hända att de har fått ett negativt besked.

Men trots att företagarna är så nöjda med företagsklimatet och bemötandet i ärenden med kommunen, finns det utmaningar. 

– Vi kan bli ännu bättre på till exempel information och kommunikation. Egentligen inom samtliga områden. Den dagen vi tycker att vi inte kan bli bättre, då ska vi inte gå till jobbet.
 

Image
Anna-Lena Johansson

Årets klättrare blev Partille som avancerat från 66 till 72 i mätningen. 

– Mina kolleger har arbetat hårt med det under året så det var en otrolig lättnad att se resultatet och att vi utan tvekan kan koppla det till insatser vi genomfört, säger Marieke Wolter, näringslivsansvarig i Partille kommun.

Framför allt är det bygglovsenheten som står för den förbättring som företagarna nu hyllar.

– Vi har effektiviserat bygglovsprocessen så att vi har kunnat halvera handläggningstiderna på de vanliga bygglovsärendena. Mindre ärenden som till exempel skyltlov hamnar inte längre i kö bakom svårare ärenden utan lyfts fram så de går snabbare, säger Marieke Wolter.

– Det är också glädjande att vårt bemötande uppskattas. Nöjda företag är ju första steget i vårt arbete med att lösa välfärdsfrågan. Företag som växer skapar arbetstillfällen som ger skatteintäkter som i sin tur ger ökade resurser till välfärd, säger hon.

Årets undersökning har gett kvitto på att Partille jobbat med rätt saker – men ger också nya infallsvinklar för framtiden.

– Målet är ju inte att bli etta i mätningarna utan att luta sig mot dem när vi planerar vårt förbättringsarbete. Den nära dialogen vi har med näringslivet gör att vi fångar upp det som de vill att vi ska blir bättre på och koncentrerar oss på det viktiga, säger Marieke Wolter. 

Av de större kommuner som deltar i SKL:s NKI-undersökning var det Mölndal som placerade sig i topp för hela landet med ett index på 78. För det prisades kommunen med ett hedersomnämnande. 

Placeringen speglar väl det interna arbete som Mölndals stads engagerade medarbetare ägnat sig åt i flera år för att förbättra kommunikationen och servicen till stadens 6 600 företag, menar Carina Kloek-Malmsten, näringslivschef i Mölndal. Representanter från berörda förvaltningar träffas regelbundet och samarbetar kring NKI-frågor över gränserna, berättar hon.

– På dessa möten går man igenom aktuella punkter och ifrågasätter och utvecklar hur vi jobbar med bemötande och effektivitet. Det är viktigt att belysa att det handlar om en gemensam insats, och jag tror att just denna interna dialog är nyckeln till vår framgång.

Öppen dialog är också ett nyckelord i näringslivet i Mölndal. Carina Kloek-Malmsten imponeras av en kommun där de olika företagsföreningarna och branschråden diskuterar och samarbetar, något som bland annat lett till en årlig näringslivsdag med stor uppslutning. 

– Vi har ett framtaget näringslivsprogram och jobbar vidare med ett långsiktigt fokus för att företagen i Mölndal ska få rätt förutsättningar att må bra. Det är otroligt viktigt för Mölndal, men också för hela regionen i vårt gemensamma arbete framåt.
 

Image
150-talet deltagare diskuterade näringslivsfrågor
Print this page:

Tip a friend