Article image
Sonja Kollberg på Business Region Göteborg har många års erfarenhet av att jobba med företag i ekonomiska svårigheter. Hennes råd är att inte vänta för länge med att ta kontakt.

Rådgivning räddar cirka åtta av tio företag i svårigheter

Nästan åtta av tio företag som söker hjälp vid en besvärlig ekonomisk situation räddas. Det visar 2018 års statistik av insatserna från Företagsakuten på Business Region Göteborg.

Main content

Det lönar sig att ta hjälp när företaget får problem. Men det är ett känslomässigt stort steg för många småföretagare.

– De flesta företagare jag träffar har dragits med problem en längre tid. Det känns ofta svårt för dem att söka stöd men när de väl gör det blir de oftast hjälpta, säger Sonja Kollberg projektledare på Företagsakuten vid Business Region Göteborg.

Under 2018 sökte 43 företag i Göteborgsregionen kostnadsfritt stöd hos Företagsakuten varav 33 företag (77%) är fortsatt aktiva. Detta motsvarar 182 räddade arbetstillfällen, vilket är en ökning med 50% från året innan då 121 arbetstillfällen räddades.

– Vi på Företagsakuten kan hjälpa företag med upp till 20 anställda och trenden det senaste året har varit att det är företag med fler anställda och högre omsättning som tagit kontakt med oss, förklarar Sonja Kollberg. Detta innebär att fler personer berörs av de ekonomiska problemen men det är samtidigt glädjande att vår rådgivning lyckas rädda avsevärt fler arbetstillfällen än året innan.

Citat

Det är viktigt att man lyssnar på varningssignalerna och att man tar hjälp i tid. Då ökar möjligheterna för att företaget ska överleva.

Avsändare

Sonja Kollberg, Företagsakuten

Varje räddat företag betyder väldigt mycket för de inblandade människorna, bakom statistiken döljer sig många personliga öden. Företagets ekonomiska situation och ansvar för anställda kan uppfattas som en tung börda. Det kan gå ut över hälsa och familj. Går det att räta upp situationen upplevs det som en stor lättnad.

– Vi är väldigt stolta att vi bidragit till att fler i regionen har ett arbete att gå till, menar Sonja Kollberg. Men trots dessa glädjande siffror och den starka konjunkturen så uppmanar jag företagare att ta kontakt med oss innan det gått för långt. Vår rådgivning gör skillnad, det bästa är att ta kontakt med oss så snart man börjar känna oro kring verksamheten. 

Även sett över längre tid hjälper insatserna. 144 företag i Göteborgsregionen sökte under åren 2015-2017 aktivt hjälp för sin ekonomiska situation. Nu visar en utvärdering av Företagsakutens insatser att nästan sex av tio av dem är fortsatt aktiva.

Sedan starten av Företagsakuten 1997 har Business Region Göteborg erbjudit fem timmars kostnadsfri rådgivning till 1579 företag som av olika orsaker hamnat i en akut ekonomisk situation. Syftet har varit att undanröja de akuta problem bolagen haft och därmed undvika dessa konkurser.

Färgbox

Snabbfakta:

  • Sedan 1997 har 1579 företag fått ekonomisk rådgivning hos Företagsakuten.
  • En sammanställning visar att 144 företag har fått hjälp under åren 2015-2017. Av dessa var 55% fortsatt aktiva då undersökningen gjordes.
  • Under 2018 räddades 33 av 43 sökande företag, vilket totalt motsvarar 186 räddade arbetstillfällen, en ökning med 50% från året innan.

Företagsakuten drivs av Business Region Göteborg och medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content