Article image
GbgOpen

Reklambyråer letar nya talanger i förorterna

I sommar testas initiativet GbgOpen, där gymnasieungdomar från Angered, Biskopsgården, Östra Göteborg och Tynnered ska sommarjobba på några av stadens reklambyråer. Syftet med GbgOpen är att göra kommunikationsbranschen tillgänglig för fler, bredda perspektiven och hitta morgondagens kreativa stjärnor.

Main content

GbgOpen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och fem reklambyråer, yrkesskolan Yrgo och nätverket ADA, som jobbar för att främja kreativ framväxt. Reklambyråernas viktigaste tillgång är medarbetarna och deras talang. Därför är det viktigt för branschen att locka till sig talangfulla personer med olika bakgrund, kompetenser, erfarenheter och perspektiv. GbgOpen är ett konkret sätt att kunna öppna upp och visa hur reklambyråerna jobbar, och intressera fler att ge sig in i reklambranschen. 11 juni startar GbgOpen med en kickoff där ungdomarna får en introduktion till branschen. Därefter jobbar de i tre veckor på reklambyråerna med att ta fram en idé och formulera ett budskap, som i höst kommer förverkligas.

– Kommunikation är en av våra allra största förändringskrafter i samhället och ett affärskritiskt verktyg för näringsliv och organisationer. Därför är det så viktigt att locka alla typer av göteborgare till kommunikationsyrket, säger Susanna Glenndahl Thorslund, F&B.

– Att hitta in i den här branschen är inte alltid så lätt. Jag har själv upplevt hinder som tjej och förortskid med arbetarklassbakgrund. Det är ett första steg i den skillnad vi vill och ska göra genom att öppna upp branschen för fler perspektiv, säger Therése Bohlén-Kinn, Welcom.

– Att Göteborgs Stad dessutom har kunnat förse projektet med en anställd projektledare höjer kvaliteten och skapar långsiktighet i projektet. På det här sättet kan vi säkra den kompetens branschen behöver, säger Karin Persson, ADA.

– Vi testar projektformen i liten skala i år och säkerställer att allt lirar. Tanken är att vi nästa år skalar upp för att göra sommarjobbet tillgängligt för fler ungdomar, säger projektledare Melina Do Rosario

Karin Persson

- Stockholm Open har varit ett framgångsrikt koncept för att öppna upp reklambranschen för nya grupper i ett par år nu och förra året började reklambranschen här i Göteborg att visa intresse för något liknande, berättar Karin Person, Redaktör/Konceptutvecklare på ADA.

- Våren 2017 kontaktade några byråer oss för att se om vi kunde samverka med att få detta projekt till Göteborg.  ADA är alltid lyhörda för projekt som efterfrågas från de kreativa näringar som vi jobbar för. Då satsningen dessutom handlar om social hållbarhet genom att öka mångfalden i en av våra branscher så var det en självklarhet att medverka. Reklambranschen är, likt många branscher inom kulturella och kreativa näringar ganska homogen och vi ser detta som en brist och en konkurrensnackdel som vi gärna är med och förändrar, berättar Karin.

- Vi har byggt projektet Gbg Open i långsam takt och från grunden för att det ska kunna bli stabilt och hållbart i längden. Fem kommunikationsbyråer, yrkeshögskolan Yrgo, Göteborgs stad Centrum för arbetsmarknads-anställningar och ADA.

- Från ADAs håll ser jag en klar möjlighet att kunna skala upp denna samverkansmodell som inkluderar bransch, staden och utbildningsaktörer för att kunna skapa fler sommarjobb och instegsmöjligheter inom kommunikationsbranschen framöver, avslutar Karin.

Anna-Lena Johansson

- Det här är ett lysande initiativ som gagnar både ungdomarna och företagen. Det behöver inte vara så svårt, det handlar ofta om att vilja, att våga och att pröva. Och vi i det offentliga måste tillsammans med företagen våga pröva ännu mer för att lyckas råda bot på kompetensbristen som råder säger Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg och ansvarig för kompetensförsörjning på Business Region Göteborg.

GbgOpen i korthet:
Gbg Open ger gymnasieungdomar möjlighet att sommarjobba på någon av stadens reklambyråer. Syftet är att bredda perspektiven och hitta kreativa stjärnor som kan skapa kommunikation som fungerar och förändrar.GbgOpen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, yrkeshögskolan och kommunikationsbranschen. Tre ben som tillsammans kan hitta och stötta de nya medarbetare som branschen behöver.

Så fungerar det: 
• Tre veckors sommarjobb 11 juni till 29 juni.
• I år testas pilotprojektet med 21 st ungdomar.
• Ungdomarna jobbar på uppdrag av Göteborgs Stad och får kommunikationsuppgifter förankrade i verkligheten. 
• Byråerna står för arbetsplats, resurser och insikt i sin bransch. På respektive byrå finns en ansvarig mentor. 
• Skolan stöttar gymnasieungdomarna med coacher som själva studerar till kreatör, strategisk kommunikatör, projektledare eller designer.
• Praktikperioden kickstartas 11 juni med en team-byggande workshop som ger sommarjobbarna praktiska verktyg inför uppgiften.
• Sommarjobbet avslutas med att kommunikationslösningen presenteras för uppdragsgivaren. 
• I september sjösätts idéerna i samband med Göteborgtrienalen.

De här står bakom:
Göteborgs Stad / Centrum för arbetsmarknadsanställningar, Forsman & Bodenfors, Welcom, Aoki, Stendahls, Ehrenstråhle, Yrgo, ADA, Mitt Livs Val.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content