Article image
Ronald Johansson

Ronald Johansson, Öckerö: ”Fisket har skapat förutsättningar för många andra företag”

"Öckerö är alltjämt en av Sveriges största producenter inom fiskenäringen men kommunen har utvecklats inom flera företagsområden. I dag är det främsta tillväxtområdet besöksindustrin", skriver Ronald Johansson, besök- och näringslivschef i Öckerö kommun.

Main content

”I februari är det tre år sedan jag gick in i rollen som besök- och näringslivschef i Öckerö kommun. Det som stimulerade mig att anta utmaningen var den grund för samverkan som fanns etablerad hos kommunen, politiker och företagarna. Besök- och näringslivsrådet hade nyligen startats upp efter ett gemensamt arbete från politiker och företag. Här möts parterna och arbetar med strategier för utveckling och tillväxt.

Näringslivet har historiskt haft en stor närvaro i Öckerö kommun, främst tack vare fisket som varit den stora industrin och skapat förutsättningar för många andra företag. Öckerö är alltjämt en av Sveriges största producenter inom fiskenäringen men kommunen har utvecklats inom flera företagsområden. I dag är det främsta tillväxtområdet besöksindustrin där Göteborgs skärgård som en del av destinationen Göteborg naturligt är den största attraktionen.

Det andra stora tillväxtområdet är maritim industri som på ett naturligt sätt utvecklats brett med både kommersiell verksamhet och privatkonsumtion.

På grund av Öckerös extremt låga arbetslöshet är företagens attraktionskraft central och det är en utmaning att fylla på behovet av kompetens. Genom att etablera utbildningstillfällen och föreläsningar samverkar företagen och kommunen för att klara kompetensförsörjningen.

Nätverksbyggande för att stärka samverkan och konkurrenskraften hos företag sker bland annat genom företagsfrukostar en gång i månaden samt genom informationsmöten där agendan är gemensam med företagsföreningens.

I vårt arbete med Öckerö näringslivsstrategiska program ser vi goda förutsättningar att bidra till regionens mål om 120 000 fler jobb. Strategin som kommunen lagt för det näringslivsstrategiska programmet ligger fullt ut i linje med näringslivets strategiprogram vilket ger kraft för framtiden.

Framöver ser vi ett växande näringsliv där marina näringar utvecklats och där vi använder havet som lantbruksmark för livsmedel. Fisket som redan i dag är omfattande har utvecklats till en än mer hållbar resurs med god lönsamhet och våra hamnar har gemensamt med närområdet blivit en del av testverksamheten inom det marina området.”

Ronald Johansson, besök- och näringslivschef Öckerö kommun

 

Två möjligheter …

  • Inom den maritima näringen ser vi stora möjligheter att utveckla odling i havet. I stora delar av världen är havsodling av gröna livsmedel omfattande och med vårt klimat bidrar det till en hög kvalitét.
  • Vi har hög kompetens inom marin miljö samt utbildning och testverksamhet inom sjöfart. Här ser vi områden med högt förädlingsvärde.

… och en utmaning

  • Vår största utmaning är den begränsade tillgången till mark mot bakgrund av att vi är en skärgårdskommun som är fördelad på tio bebodda öar. Även infrastrukturen mellan öarna är en utmaning.
Färgbox

Fakta Öckerö
Invånarantal: 12 923
Arbetsställen: 1 627
Anställda: 3 171
Största privata arbetsgivare:
Caterpillar Propulsion Production (175 anställda) 
Tillväxt under 2000-talet: 1 064 fler invånare, 925 fler jobb, 614 fler arbetsställen

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content