Article image
Naoual Loiazizi

Röster från eftermiddagens seminarier

Main content

Naoual Loiazizi, politisk rådgivare, Sustainable City of Dordrecht

Vilka är orsakerna till Dordrechts framgång i cirkelekonomin?

- Det beror på samarbeten med företag och också på att påvisa för medborgarna att cirkulär ekonomi gynnar dem och att deras liv blir bättre på grund av den cirkulära ekonomin. Det handlar inte bara om ekonomi, det handlar om folkens välfärd och hälsa. Också, om det finns ett problem, måste människor känna att de är en del av det för att kunna vara en del av lösningen. Men för att vara ärlig, det kommer att ta många år innan den cirkulära ekonomins koncept att når en större grupp. Regeringen behöver fråga sina medborgare vad de gör redan och få en förståelse för vad som händer och vad som fungerar. Företagen behöver arbeta för hållbarhet utan att tänka på affärer och inse att en grönare bild är bra för deras varumärke på lång sikt. Men det viktigaste är att som regering sätta ett gott exempel. Att visa medborgarna att du som regering är engagerad i ditt mål, i varje steg på vägen.

Image
Mikael Damberg

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Hur bra är Sverige på delningsekonomi?

– Det finns många spännande exempel och försök, men det har inte riktigt blommat ut till fullo ännu. Fast jag tycker att vi har bättre förutsättningar än många andra länder eftersom vi är så digitalt uppkopplade; delningsekonomi bygger ju på digital teknik. Det handlar dock främst om en kultur- och beteendeförändring. Människor måste vänja sig vid tanken på att inte själva behöva äga och ha kontroll hela tiden utan inse att det finns ekonomi och hållbarhet i att dela saker. Det blir tydligast i större städer där man kan bygga skala i det, men vi får inte fixera oss vid att det bara kan hända där. I små städer och på landsbygden har man historiskt varit bättre på att hjälpas åt och dela. Jag tror att vi inte ska ställa oss frågan VAR det är smart att dela, utan NÄR, för att inkludera alla. Själv är jag dessvärre inte särskilt bra på att dela ännu, mest för att jag inte riktigt har tid. Jag har kollat på bilpool men fick inte ihop det med hur vi lever vårt liv. Men vi delar i det lilla med vänner och bekanta.

Image
Martin Savén

Martin Savén, Public Policy Manager, Uber Sverige

Du pratade i ditt panelsamtal om ”fewer, fuller, more efficient”, berätta mer!

– Vi vill ersätta det privata bilägandet på bästa möjliga sätt, och ”fewer, fuller, more efficient” är en del av våra hållbarhetstänk. Vi genererar oerhört mycket data från alla 5–10 miljoner Uberresor som sker varje dag globalt, och den datan kan vi använda för att, som en liten, liten del av världens alla transporter, bidra till ökad hållbarhet i branschen. Till exempel genom att matcha närmaste förare med närmaste resenär och minska dötiden så att det blir färre och mer effektiva körningar. För varje resa som inte körs blir det ju lägre utsläpp och mindre miljöbelastning. Vi vill också utveckla samåkning. Våra användares beteenden behöver ändras, så vi försöker hitta en affärsmodell där alla är nöjda och trygga med att resa fler i bilen och fylla bagageutrymmet. Vi jobbar också med att vara våra förares framtidsspanare, uppmuntra dem att göra investeringar i lämpligare fordon och få dem att förstå att de på sista raden tjänar på det.

Image
Inger Uhrdin

Inger Uhrdin, Head of Cross Divisional Services, Schenker

Varför är du här i dag?

– Vi har vårt huvudkontor i Göteborg, vi verkar inom transportindustrin och månar om regionen och miljön, så det är självklart att vara här. Dagens seminarier och diskussioner visar på ett otroligt stort engagemang för hållbarhetsfrågor och att samarbete är extremt viktigt, över gränser och i hela kedjan. Våra viktigaste aspekter är emissioner, energiförbrukning och avfallsåtervinning. Vi deltar i samarbeten och driver provprojekt för att få till förändringar, både tekniska och beteendemässiga. Vi vill också vara med och driva teknik- och bränsleutveckling och påverka beslutsfattare för att få så optimala beslut och verktyg som möjligt. Vi sitter så att säga mittemellan fordonstillverkarna, drivmedelsproducenter och godsägare så vi kan påverka relativt mycket. Vad gäller avfallsåtervinning har vi tagit ett helhetsgrepp om våra centraler ute i landet för att höja kompetens och kunskap för bättre upphandlingar och beteenden. Inom energiförbrukning gör vi mycket redan men tittar också på fler solpaneler på våra anläggningar för att kunna bli delvis självförsörjande.

Image
Nina Ahlbeck

Nina Ahlbeck, program administrator, Sharing Cities Sweden

Delar du?

– Ja, men inte så mycket som jag borde. Jag tror att många av oss ägnar oss åt delningsekonomi utan att tänka på det, som att ge vidare barnens urvuxna kläder till en kusin, ta med en kollega i bilen till jobbet och låna ut saker som vi ändå har i hemmet. Alla som har börjat kan utveckla det och ta steget mot att dela ännu mer. Nu jobbar ju jag med delningsekonomi, men ändå känner jag att det är viktigt att hela tiden påminnas om vilka möjligheter som finns att dela, och hur enkelt det är. Jag jobbar på Lunds universitet och är involverad på nationell nivå i Sharing Cities. Vi har haft en egen konferens i två dagar, kopplad till seminarierna i dag, då de deltagande städerna har träffats och stämt av. Vi har alla olika testbäddar med projekt och idéer om vad och hur man kan dela. Det har varit ett bra utbyte, bra diskussioner och mycket inspirerande. Från dagens seminarium tar jag med mig en mängd idéer på saker som jag kan dela i vardagen.

Image
Mikael Gustavsson

Mikael Gustavsson, Deputy Vice President Software & Electronics Volvo Cars

Vad har varit dagens största aha-upplevelse?

– I dag har jag insett att mobility är ett begrepp som bör användas bredare än vad vi på Volvo Cars traditionellt gör. Vi pratar naturligtvis om bilen i ett större ekosystem, men det ekosystemet växer med den cirkulära ekonomin. Bilen måste utnyttjas så effektivt som möjligt hela sin livscykel och inte belasta miljön. Jag måste erkänna att jag googlade ”cirkulär ekonomi” under tiden, så det ska jag prata mer med mina kolleger om i morgon och också ställa frågan till vår strategiavdelning hur vi förbereder oss för den cirkulära ekonomin. En annan aha-upplevelse är att dela och låna inte är att parasitera, vara snål eller profitera på andra. Det är att vara en god samhällsmedborgare och ett smart sätt att få en hållbar framtid. När jag kommer hem ska jag stämma av med mina barn, som är 20+, hur de ser på sharing och hur de och deras kompisar gör. Exemplen från de andra städerna vi sett i dag visar att vi i Göteborg är på rätt spår och att det finns mycket redan som händer och fungerar i verkligheten.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content