Article image
Robert Missen

Röster från morgonens seminarier

Main content

Robert Missen, European Commission, Directorate General for Mobility and Transport

Hur kan EU förenkla samarbeten över gränserna vad gäller elektriska, uppkopplade och självkörande fordon?

– Ett hinder för att nå målen om lägre utsläppsnivåer inom EU är att det är en enorm skillnad i såväl möjligheter som vilja hos de 28 olika medlemsstaterna. EU kan bara röra sig framåt i det långsammaste landets hastighet, men samtidigt vill vi uppmuntra dem som har resurser att utvecklas snabbare. Ett sätt att göra det är att stödja initiativ som Smart Cities, det vill säga att på olika sätt göra det möjligt för de städer som är entusiastiska angående nya idéer inom energi, transport och it-system att träffas och utbyta idéer. Det finns så många goda idéer i Europa just nu, men ett problem är att man inte alltid vet vad grannlandet håller på med. Vi har en liten summa pengar som kan användas för att organisera möten och underlätta dialog och samarbeten över gränserna, men sedan kliver vi tillbaka och låter de verkliga experterna tala och dela med sig av idéer. Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet har många innovativa idéer, särskilt vad gäller transporter. Det är alltid intressant att komma hit och få lära sig mer om vad som är på gång, vare sig det är elektriska bussar eller elektriska körbanor.

Image
Niklas Gustafsson

Niklas Gustafsson, Senior Vice President & Chief Sustainability Officer Sustainability and Corporate Affairs, Volvo Group

Vad betyder testbäddar för utvecklingen av framtidens transportlösningar?

– Vi kan göra mycket själva i våra egna labb, testmiljöer och på våra provbanor. Men en stor del av de kommande transportlösningarna bygger på samarbete. För tio år sedan räckte det med att tillverka världens bästa lastbil, buss eller anläggningsfordon för att vara bäst i världen. I dag handlar det om hela transportlösningar, och då krävs fler aktörer i kedjan: laddning, infrastruktur, logistiksystem och så vidare, och då är testbäddar ett sätt att hitta rätt samarbetspartners.

Vår största utmaning just nu är inte teknologin; vi investerar enorma summor i elektromobilitet, uppkopplade och självkörande fordon. Det viktiga nu är att hitta affärsmodellen och få med oss samhället i utvecklingen. Jag vidhåller att det i dagsläget inte finns några som helst hinder för samtliga städer i Europa att ha helt elektrifierade busslinjer. Trots att vi har kunnat visa att elektrifierade bussar både fungerar och är kostnadseffektiva ut ett livcykelperspektiv, är det fortfarande många aktörer, som borgmästare, upphandlare och operatörer, som måste förstå och våga. Och det tar tyvärr tid.

Image
Jan Hellåker

Jan Hellåker, Program Director Drive Sweden

Vad är det mest spännande ni håller på med just nu?

– Det mest spännande och utmanande just nu är att paketera den nya mobiliteten till användarna. Det måste vara enkelt och hänga ihop! Vi kan inte hålla på att öppna en ny app varenda gång vi byter fordon. Målet är att skapa ett Spotify för hur vi rör oss. Utvecklingen går framåt, men det finns både policymässiga och tekniska utmaningar. Undersökningar visar att suget och intresset är stort bland användarna, särskilt den yngre generationen, att äga mindre och i stället få tillgång till tjänster. Efter sommaren börjar arbetet med att förvandla Lindholmen till en stor testbädd för just detta i projektet LIMA, Lindholmen Integrated Mobility Arena. 1 000 anställda ska delta i ett försök där de får tillgång till alla de klassiska mobilitetstjänsterna. Men omkring 100 av deltagarna kan också ha med sig en bil då och då som blir delbar genom ett gemensamt låssystem och automatiska betalningstransaktioner i systemet. Vi hoppas dra igång piloten under tredje kvartalet 2019.

Image
Rolf-Barnim Foth

Rolf-Barnim Foth, Director Neighbourhood Policy, Marketing, Tourism; Ministry for Economy, Transport and Innovation

Vad hoppas ni få ut av dagens evenemang?

– Vi är här med en stor delegation från Hamburg, inklusive transportministern och representanter för hamnen, utvecklingen av intelligenta transporter och internationella relationer. Städerna är ganska lika och vi har många beröringspunkter. Vi har jobbat tillsammans med Göteborg i många år i flera gemensamma projekt och har nära relationer mellan universitet och högskolor, hamnarna, turismen och forskning och utveckling inom många områden. Ett sådant här tillfälle är perfekt inte minst för politiker att lära sig mer om vad som är på gång. De smarta städerna är föregångare och tack vare dem och kunskapsutbytet på sådana här konferenser behöver ingen uppfinna hjulet själv varje gång och kan på så sätt spara mycket pengar.

Vi hoppas också på ett möte med Ann-Sofie Hermansson om regional finansiering av en framtida snabbjärnväg mellan Oslo, via Göteborg och Malmö, och Hamburg. Dessutom är det intressant att diskutera med Volvo Cars hur vi i Hamburg kan göra det möjligt för deras framtida bilar att köra på våra vägar också – vi vill ju inte köra enbart tyska bilar i Tyskland.

Image
Charlotte Ljunggren

Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör Swedavia Göteborg Landvetter Airport

Vad har varit intressant i dag?

– Jag är imponerad av hur tydligt ett sådant här seminarium belyser att utvecklingen av framtidens transportlösningar är global, med så många aktörer involverade och i samarbete – EU, enskilda länder och städer, näringslivet och forskningen. Men jag hade velat höra mer om den intermodalitet som vi fick se exempel på från Oslo. Varje transportslag måste göra sin del av jobbet. Vi behöver tänka mer utifrån livspusslet och att du måste kunna förflytta dig på olika sätt beroende på var du befinner dig i livet och i vardagen. Fler transportslag måste avlösa varandra och samverka för att Göteborg och Västra Götalandregionen ska bli en attraktiv plats att leva på.

– Det var också intressant att höra om elektrifierade vägar. Vi på Swedavia är involverade i sådana projekt, bland annat vad gäller godstransporter mellan flygplats och hamn. Det görs överhuvudtaget mycket bra i Göteborg som andra kan lära av, från verktyg som den fantastiska P-appen till det arbete Swedavia gör med att driva en klimatsmart flygplats. Grunden till det är att vi i Göteborgsområdet är så bra på samarbete tror jag.

Image
Niclas von Heidenstam

Niclas von Heidenstam, Business Developer Nordic Icomera AB

Vad har du fått för insikter i dag?

– Dagens seminarier har gett en god inblick i hur elektromobilitet, självkörande och uppkopplade fordon är tre delar som tillsammans skapar så mycket bättre förutsättningar för transportbranschen och kollektivtrafiken och därmed också samhället i stort. Jag är också här för att få personlig inspiration och ny kunskap samt för att nätverka. Det är väldigt bra att allt och alla är samlade under ett tak i ett forum.

Vi på Icomera jobbar med konnektivitet i olika fordon, som wifi, infotainmentsystem och ecodriving-applikationer till exempel. Vi är bland annat involverade i ElectriCity-projektet och jag tycker att sådana samarbeten är viktiga eftersom de driver utvecklingen framåt på många plan. Det knyter tydligt ihop många olika aktörer; det ser vi bland annat i projektet ITxPT, IT for Public Transport, där vi också är med. Det är ett ramverk för hur man kan standardisera IT i fordon och engagerar allt från teknikleverantörer till transportbolag och politiker.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content