Article image
Eva-Lena Albihn

Så kan Göteborgsregionen bli en del av en megaregion

Attraktivitet är en nyckelfråga när OECD presenterar sin rapport om hur Oslo-Göteborg-Malmö ska bli en megaregion. Potentialen är stor men bristen på goda järnvägsförbindelser hindrar megaregionen från att blomma ut.

Main content

– Tänk dig att vakna och ta en morgonpromenad och frukost i Oslo, vidare till Göteborg för ett par timmars strosande i butiker, kanske en tur ut i skärgården med lunch och därefter avsluta med ett besök på Operan i Köpenhamn. Eller om man har Göteborg som utgångspunkt så blir arbetsmarknadsregionen helt plötsligt mer än fyra gånger så stor, och ett Köpenhamnsbesök eller Oslobesök kan enkelt göras över en dag, säger Eva-Lena Albihn, vice vd på Business Region Göteborg, ledamot i styrgruppen för OECD-rapporten samt Göteborg Oslo-samarbetet.

Hon talar om megaregionen Oslo-Göteborg-Malmö, eller det som även kallats The Scandinavian 8 million city.

För att stärka den regionala utvecklingen och analysera den tillväxtpotential som finns i regionen beslutade för ett tag sedan Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfolds fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Region Halland, Region Skåne och Helsingborgs stad att tillsammans anlita OECD för att genomföra en så kallad Territorial Review.

Ett år senare sammanfattas resultatet av alla studier, intervjuer och analyser i The megaregion of Western Scandinavia som OECD nyligen redovisade på Svenska mässan för politiker och beslutsfattare från Oslo ända ner till Hamburg.

Det är en rapport full av indikatorer, statistik och förslag på vad som krävs för att skapa en megaregion och visar hur nätverk och samverkan mellan närliggande storstadsregioner blir allt viktigare för att upprätthålla konkurrenskraft och välfärd i Norden och i Europa i takt med ökad globalisering och urbanisering. 

– Att OECD nu sätter sin kvalitetsstämpel på det samarbete som länge har pågått mellan Oslo, Göteborg och Malmö gör det enklare för politiker från olika städer i hela den tilltänkta megaregionen att ta frågan vidare upp på regeringsnivå, säger Eva-Lena Albihn.

Kan du nämna några exempel på möjligheter som tas upp i rapporten?

– Övergripande menar OECD att alla delar av regionen som ingår i rapporten är innovationsledande områden i Europa som visat upp bra omvandlingsförmåga och har hög attraktivitet. Städerna kompletterar varandra väldigt bra och tack vare vår gemensamma kultur och historia kan städerna knytas ihop för att skapa en starkare ekonomi och ett mer hållbart samhälle.

Ett område som särskilt pekas ut i rapporten är attraktivitet kopplat till kultur och turism. Kustremsan från norr till söder är ett mycket attraktivt turistområde och exempelvis många norrmän åker regelbundet över till Sverige där de äger hus och köper billiga livsmedel.

– OECD menar att om man kompletterar detta genom att samverka inom andra områden, exempelvis samevenemang inom kultur och sport, så bygger man upp en gemensam identitet och förmedlar bilden av ett levande område med stor dragningskraft, säger Eva-Lena Albihn.

Men det finns en del utmaningar längs vägen som rapporten lyfter fram, bland annat pekar OECD på den bitvis dåliga infrastrukturen med tåget mellan Oslo och Göteborg som det värsta exemplet och största hindret för att megaregionen ska kunna realiseras.

– Att många ambitiösa försök har gjorts genom åren i frågan utan några större framgångar eller positiva resultat är heller inget att skryta med. Bristen på investeringar i infrastruktur får negativa effekter på både ekonomin i stort och på antalet jobb, säger Eva-Lena Albihn.

Och då syftar hon inte bara på storstäderna Oslo, Göteborg och Malmö. Även små städer är vinnare i en megaregion, alla har vi mycket att tjäna på effektiva transporter. Och ju kortare restid, desto fler möjligheter. Kommer man varandra närmare logistiskt kommer man dessutom varandra närmare också mentalt.

Om ett antal år kommer det finnas en fast förbindelse mellan Köpenhamn och Hamburg via den planerade tunneln under Fehmarn Bält med både motorväg och järnväg. Förbindelsen kommer få ungefär samma sträckning som färjelinjen Rødby-Puttgarden.

– Det blir ännu en anledning för Oslo och Göteborg att knyta ihop sig bättre, säger Eva-Lena Albihn.

– Nu kommer vi enligt OECD:s rekommendationer jobba intensivt för att få till nödvändiga investeringar i spårinfrastruktur. Brister på sträckan Malmö-Göteborg-Oslo motverkar dessutom ländernas ambitiösa klimatmål, säger Eva-Lena Albihn som förutsätter att nationerna agerar betydligt mer aktivt i framtiden och är öppna för snabba, icketraditionella lösningar.

– Den största möjligheten är investeringen i en snabb järnvägsförbindelse Oslo–Göteborg– Öresund, något som också är också en förutsättning för att etablera en hållbar megaregion med totalt åtta miljoner invånare.

Image
OECD-konferens

Vad händer nu?

– Under det sista passet på konferensen sa politiken att man tillsammans ska ta fram en strategi för samverkan som utgår från de sju samhällsutmaningarna OECD identifierat i rapporten och som kommer vara klar 2019 för att börja genomföras 2020. Vi kommer utse personer i ledande ställning som ansvariga för arbetet och stämma av utvecklingen kontinuerligt, säger Eva-Lena Albhin.

Hon berättar vidare att man kommer att nyttja befintliga nätverk och samarbeten och särskilt satsa på att unga och unga vuxna, studenter, universitet, högskolor, forskningsinstitut och science parks får bra förutsättningar för att närma sig varandra och samverka. 

– Vi som har gränser mot andra länder kommer satsa ytterligare resurser på att stärka gränssamarbetet och på arbetet för att öka utbytet över våra gränser och verka för ökad nordisk samverkan, inte minst inom transportområdet.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content