Article image
Tjejer som vill gå teknik

Så ska fler tjejer lockas till teknikbranschen

För få kvinnor i teknikyrken minskar innovationsbredden och gör till exempel fordonsbranschen för likriktad. Det vill Teknikföretagen ändra på – bland annat med Facebookgruppen Tjejer som vill gå teknik.

Main content

Elin Östblom är ungdomskommunikatör på Teknikföretagen som representerar nästan 4 000 företag inom teknikindustrin. Hon har ett särskilt uppdrag att locka fler unga i allmänhet och tjejer i synnerhet till branschen. Då måste man tänka på helt nya sätt, menar hon.

– Det finns så många häftiga jobb med chans att påverka och till och med förändra världen.  Jag blir otroligt frustrerad när jag märker att unga tjejer inte känner sig inkluderade och går miste om möjligheterna i teknikbranschen, säger hon.

Ett vanligt fel som vuxna gör är att prata för mycket om vad teknik ÄR, inte vad det kan användas till.

– Då tycker inte tjejer i lika hög utsträckning att det är relevant. De definierar sig själv med andra ord än killar; som miljövänner och feminister, de vill förändra och förbättra. Det kan de verkligen göra inom tekniska yrken! Men normer, bristen på förebilder och sämre självförtroende inom till exempel matematik gör att många inte ens ser det som ett alternativ.

Som ett led i att öka intresset bland tjejer och hjälpa dem att våga söka sig till tekniska utbildningar och känna sig trygga och hemma där, startade Teknikföretagen för ungefär ett år sedan facebookgruppen Tjejer som vill gå teknik. Gruppen har i dag nästan 1 000 medlemmar – tjejer och icke-binära som går teknikutbildningar eller funderar på att börja.

– Det är ingen studie- och yrkesvägledning där vuxna är inblandade, det finns på annat håll. I stället är det en grupp där medlemmarna kan stötta och hjälpa varandra på egna villkor, säger Elin Östblom.

Diskussionerna kan röra allt från råd och tips om olika skolor, om oro för schema och att vara ensam tjej, pluggtips och studieteknik.

– För oss blir det också ett sätt att ha örat mot marken och lära oss mer om vad unga tjejer tycker.

FB-gruppen är bara en av många insatser som Teknikföretagen har samlat under initiativet Hack the world Youtubeprofiler som Therese Lindgren är med och löser vardagsproblem, och man har också tagit fram ett inspirerande läromedel: ”Teknik – Tio lektioner i att förändra världen” som tar sig an samhällsutmaningar som klimat, hälsa och demokrati med hjälp av teknik. FB-gruppen har också tagit klivet ut i den reella världen och blivit en fysisk mötesplats på gymnasiemässor, något som uppskattats av så väl tjejerna själva som deras föräldrar. Elin Östblom kan notera en sakta ökning av antalet tjejer som söker till teknikprogram.

– Det går långsamt, men åt rätt håll. Just nu pågår många initiativ och projekt som påverkar i rätt riktning. Egentligen är det märkligt att så många tjejer fortfarande får frågan ”Va? Går du teknik?”. Det borde vara självklart – men ännu är det inte det, och därför behövs sådana här initiativ.

 

3 TIPS TILL FÖRETAG SOM VILL ATTRAHERA FLER KVINNOR

Företag kan göra mycket för att dra sitt strå till stacken och förbättra bilden av teknikyrket. Här är några tips från Elin Östblom:

1. Bredda era egna bilder av vilka som jobbar i branschen. Billigt och enkelt, men effektivt: se över hur bilderna på er hemsida ser ut. Vilka porträtteras – och hur? En fälla många går i är att kvinnor porträtteras passivt, män aktivt. Det spelar ingen roll hur inkluderande och jämställda texterna på hemsidan är om inte bildspråket är det också. På https://breddabilden.teknikföretagen.se finns gratis bilder att använda och inspireras av.

2. Berätta mer om hur er arbetsplats är. På hemsidor, i marknadsföring, på mässor mm. Unga i allmänhet och tjejer i synnerhet vill veta mer om sammanhanget de kommer att hamna i och vad de kommer att bli en del av än företagets teknik och produkter.

3. Fronta kvinnor med försiktighet. Ett tips som jag är kluven inför eftersom det behövs goda exempel och förebilder i teknikbranschen. Men ha ändå i åtanke att kvinnliga medarbetare valt arbetsplatsen för att jobba, inte representera sitt kön och ställa upp och vara ansikte utåt för ofta.
 

HL

”Flera Göteborgsinitiativ för mångfald i fordonsbranschen på gång”
Precis som Elin Östblom beskriver så har Sveriges industri och inte minst fordonsindustrin utmaningar i att attrahera kvinnor till sin bransch. I en kompetensförsörjningsstudie som Business Region Göteborg tillsammans med Västra Götalandsregionen gjorde för ett drygt år sedan framgår att ungefär 25 procent av de anställda inom fordonsbranschen i Västra Götaland är kvinnor. Lägg där till att antalet kvinnor som studerar på högre utbildningsinstitution överskrider antalet män med råge medan det inom teknikrelaterade utbildningar är tvärtom, det vill säga att män är i klar majoritet. Detta visar att såväl näringsliv som utbildningsinstitutioner och det offentliga har ett arbete att göra när det gäller att locka tjejer och kvinnor till teknikutbildningar och teknikyrken, säger Hans Larsson, projektledare på Business Region Göteborg.

Teknikföretagens olika initiativ är mycket positivt och i Göteborgsregionen pågår också ett flertal initiativ som adresserar utmaningen:

Future Skills Årlig mötesplats i samband med Gymnasiedagarna med syfte är att skapa en arena där unga har möjlighet att prata med företag, branscher och utbildningsanordnare.  

Industrinatten GöteborgÅrligt arrangemang där elever i årskurs 8 får möjlighet att träffa dagens och framtidens företag inom teknikbranschen.

Sommartekniker – Arrangemang för åttondeklassare och unga vuxna med syfte att under två veckors tid ge ungdomarna lärande och praktisk erfarenhet inom teknikbranschen.

Smarta fabriker –  Ett samarbete mellan skola och näringsliv och en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content