Article image
Modenätverk

Samarbete över gränserna stärker Göteborgs modebransch

Göteborgs modeföretag hade tidigare ingen naturlig och kontinuerlig mötesplats eller ens någon organiserad koll på varandra. Men så drogs ett branschnätverk i gång – och nu har Göteborgs modeföretag blivit en kraft att räkna med.

Main content

När Karin Persson, konceptutvecklare på ADA*, beskriver modebranschens ställning i Göteborg är det tydligt att mycket hänt på bara ett par år.

– Modebranschen är antagligen den allra största inom det vi kallar kulturella och kreativa näringar här i stan, men var tidigare ändå märkligt osynlig. Jag tror att det är för att man jämför sig med Stockholm, där de stora modehusen, magasinen och pr-byråerna finns. Trots att här finns stora modeföretag, små entreprenörsdrivna aktörer och en mängd frilansare har man inte haft en så kollegial känsla. De olika branschaktörerna sågs till exempel bara på modemässor i andra städer, trots att de kanske hade kontor på samma gård, säger hon. 

I sina samtal med olika företag märkte hon att det fanns en önskan om att träffas, hitta samarbeten och utbyta idéer.
 – Vi på ADA började förutsättningslöst med att göra ett event för branschen på Röhsska hösten 2016, med trendspaning och paneldebatt, och märkte då att många var positiva till att fortsätta ses på liknande vis. Vi visste att vi inte själva skulle kunna driva ett sådant nätverk över tid, men satte samman en styrgrupp med uppgiften att bygga nätverket så att det skulle kunna leva vidare utan ADAs hjälp.

Nu finns en aktiv Facebook-grupp som heter ModebranschGBG, och nätverkets styrgrupp ses en gång i månaden och det anordnas event och föreläsningar. Man har bland annat besökt Stadsmuseets textilmagasin, diskuterat lokal produktion och klimathot, digitalisering och e-handel, gjort studiebesök på lokala modeföretag och haft besök från Nordiska Textilakademin.

– Det har varit lyckat och uppskattat. Nätverket har fått många medlemmar från butiker, designers, enmansföretag, de stora bolagen samt tillverkare och leverantörer. Många ser det som en informell vidareutbildning av sin personal och ett sätt att stärka varandra och finna samarbeten över gränserna, säger Karin Persson.

ADA har också, med input från medlemmarna, sammanställt en rapport om modebranschen med namnet Underdog eller modelejon? och en publikation om producerande företag i regionen

Nyligen beslutades att Göteborgs modebranschnätverk ska ingå i en större struktur och ansluta till Borås befintliga nätverk Marketplace Borås. Ett digert eventschema är redan satt för hösten. Läs mer här.
– Göteborgsnätverket får ta del av upparbetade kunskaper och koncept, och Marketplace Borås kan bredda sitt arbete och upptagningsområde. Det kommer att bli givande för alla parter tror jag, säger Karin Persson. Marketplace Borås startar i samband med detta plattformen TEX! by Marketplace Borås.

Image
Joakim Klarsten, ColourHouse Scandinavia AB

En av medlemmarna i branschnätverket är Joakim Klarsten från ColourHouse Scandinavia AB som funnits sedan 1982 och är ledande inom trendinformation och färgkommunikation, det vill säga att färger kommuniceras korrekt mellan designers och leverantörer. ColourHouse levererar trendspaningar, böcker, magasin, seminarier, färgsystem och redskap för att säkerställa färgkommunikation. Företaget har över 2 500 kunder, varav de flesta inom mode- och inredningsbranschen.  

– För oss var det ett självklart val att vara med. Dels för att samtliga våra medarbetare är intresserade av branschen, dels för att jag hoppas att vår erfarenhet ska kunna tillföra något i nätverket. Det är viktigt att ha en avslappnad, naturlig miljö att umgås i utan krav, bygga nätverk, dela erfarenheter och skapa långsiktiga relationer, säger han.

Han ser nätverket som ett sätt att synliggöra och stärka branschen samt förhoppningsvis att det på sikt ska kunna vara med och påverka.

Citat

Nätverket kommer att bidra till att både staden och regionen förstår vilken finansiell kraft branschen är.

Avsändare

Joakim Klarsten, ColourHouse Scandinavia AB

– Jag tror att delad kunskap är den bästa och jag hoppas förstås att vi ska skapa en kul och eftertraktad verksamhet. Det kan bara ge en positiv effekt, nu och på sikt.

ColourHouse har under alla år hållit i olika aktiviteter på bland annat mässor och skolor, nu också med Textile Fashion Center, Borås mötesplats och science park för textil och mode. Man flyttade sitt kontor dit i en vecka i våras, och planerar att upprepa det för att kunna hålla riktade seminarier för såväl bransch som skolor. Bland annat anordnar ColourHouse en hållbarhetsföreläsning tillsammans med Högskolan i Borås och en lektor från S:t Martin i London.

– Jag är övertygad om att nätverket kommer att bidra till att både staden och regionen förstår vilken finansiell kraft branschen är och hur otroligt många som är sysselsatta inom denna näring. Jag hoppas innerligt att politiker och tjänstemän i regionen förstår nyttan och ser oss som ett bollplank i sin strävan att ligga i framkant inom till exempel cirkulär produktion och säkerställa att vi fortsätter att vara mycket starka inom design och förhoppningsvis öka lokal närvaro och produktion, säger Joakim Klarsten.

 

Färgbox

Detta är ModebranschGBG
• Startades 2016 på initiativ av ADA *som är den del av Business Region Göteborg som bidrar till utvecklingen av kulturella och kreativa näringar.
• Riktar sig till modebranschens olika aktörer och medarbetare i Göteborg, vilket är över 7 500 personer. Det gör modebranschen till den absolut största kreativa och kulturella näringen i staden.
• Medlemmarna kommer från modebranschens alla olika delar: produktion och design, leverantörer och retail, forskning och utveckling. Några av de första som engagerade sig var Jumperfabriken, Elvine, Bang Design & Re Use.
• Utöver olika aktiviteter som föreläsningar, studiebesök och event finns en aktiv facebook-grupp med drygt 350 medlemmar.
• Det främsta syftet är att skapa en mötesplats och med gemensamma krafter och aktiviteter stärka branschens ställning, sprida kunskap, utbyta erfarenheter och hitta samarbeten.
Går hösten 2018 samman med TEX! By Marketplace Borås som verkat på samma sätt för att dra nytta av varandras styrkor, kompetenser och nätverk.

 

Print this page:

Tip a friend