Article image
 - Det finns många beröringspunkter inom elektrifiering, självkörande och uppkopplat mellan det västsvenska fordonsklustret och flera finska företag, säger Lars Hagebris, senior rådgivare på Business Finland (till höger i bild).

Samverkan bakom finländsk techsuccé i Göteborg

Finska techföretag har hittat en ny marknad och testarena för sina innovationer: det göteborgska fordonsklustret. Just nu pågår en mängd olika samarbeten med framtidens fordon som gemensam nämnare – tack vare samverkan mellan Business Region Göteborg och dess finska motsvarigheter.

Main content

Finska var definitivt det dominerande språket på årets upplaga av Business Region Göteborgs Automotive Network Event. 26 företag var på plats tillsammans med representanter från Business Region Göteborgs motsvarigheter i Tammerfors, Uleåborg och Helsingfors och en representant för Business Finland. Till och med Finlands ambassadör i Sverige, Liisa Talonpoika, var där – ett tecken på hur viktiga relationerna är både på en diplomatisk och en affärsmässig nivå. Hon påminde om de stora skaror av arbetskraftsinvandrare som flyttade till och påverkade Göteborg på 60- och 70-talen och kunde se paralleller till det som händer nu: att finska företag väljer att på olika sätt satsa och etablera sig här. Men att det egentligen inte är så konstigt.

– Vi har en särskild känsla för regionen, och smart industri har nytta av smarta människor. Våra länder behöver varandra och vi kommer att vara fortsatt involverade i denna nya utveckling vi ser, sa Liisa Talonpoika.

Image
Finlands ambassadör i Sverige, Liisa Talonpoika, var på plats– ett tecken på hur viktiga relationerna är både på en diplomatisk och en affärsmässig nivå.

Man hade identifierat en matchning: I Uleåborg fanns företag med intressanta tjänster och produkter lämpade för framtidens fordon, och i Göteborgs fordonskluster fanns OEM:er, leverantörer, nätverk och testarenor. I dag är kontakterna både breda och djupa, flera städer är involverade och planerna många. Eftersom många av de finska techföretagen är små startups eller befinner sig i tillväxtfas har de stort behov av hjälp med kontaktskapande resurser. I Göteborg finns Business Region Göteborg med kunskap och kontakter, och från finskt håll agerar Business Tampere, Business Oulu och Business Finland.

– Efter förra årets nätverksevent blev det väldigt tydligt för oss att Göteborg i egenskap av en av Europas två främsta fordonshubbar var otroligt intressant för de finska företag som deltog. Och att de i sin tur inte var så kända för fordonstillverkarna här, men att det fanns många beröringspunkter inom elektrifiering, självkörande och uppkopplat, säger Lars Hagebris, senior rådgivare på Business Finland. Han berättar att han i diskussionerna med storföretag som Volvo och Scania fått höra att de i sin tur är intresserade av att komma i kontakt med innovativa mindre techföretag, men inte heller riktigt vetat hur de skulle gå tillväga.

– Så vi har en viktig funktion att fylla och kan se vinsterna för både de stora företagen och de små, säger han.

Ny era av samarbete
Jukka Olli från Business Oulu och Ari Lylynoja från Business Tampere vittnar om hur allt fler företag i respektive stad jobbar mot automotiveindustrin och att där också finns en växande forskning som i framtiden kan appliceras i fordonsindustrin.

– Många av dem har redan kontakter med Tyskland men jag upplever att de tycker att det är lättare att jobba mot Göteborg, särskilt nu när de har fått veta mer om hur fordonsklustret fungerar och hur man jobbar här, säger Ari Lylynoja, och Jukka Olli håller med:

– Nordiska företag fungerar bra tillsammans, alla är öppna och vågar dela med sig, litar på varandra och är inte rädda att bli utnyttjade. Jag ser det som en ny era där samarbetet och delandet av idéer är det centrala.

Nätverkandet har gett resultat
De täta kontakterna som Business Region Göteborg haft med Finland har gett resultat. Sedan förra årets event har ett 60-tal finska företag presenterat sig i olika nätverkssammanhang, fyra har startat officiella samarbeten eller etableringar av olika slag och omkring ett dussin befinner sig i olika stadier av än så länge icke tillkännagivna projekt.

Nätverkseventet förra året blev startpunkten för mycket, så årets event gick på samma linje: Lindholmen Science Park presenterade sig. Volvo Cars Tech Fund berättade om sina investeringar, bland annat i den finska företaget Forciot. Drive Sweden och Telematics Valley berättade om sina verksamheter och nätverksmöjligheter, och MobilityXlab berättade hur de skapat en öppen samarbetsmiljö genom att bjuda in bland annat två unga finska företag att sitta hos dem och jobba tillsammans med sex stora aktörer inom framtida mobilitet.

Dessutom genomfördes tidigare på dagen studiebesök på Volvo Cars med guidad tur genom fabriken samt kring Lindholmen Science Park. Allt för att ge en heltäckande bild av vad som pågår och ingår i fordonsklustret här. Detta endagsevent kopplades också till en mingelmiddag och en paneldiskussion om fordonindustrins framtid i relation till USA och Kina samt branschmässan VECS, Vehicle Electronics and Connected Services.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content