Article video

Scenarioplanering för att hantera stora utmaningar

Välkommen att se webbseminarium från tillväxtprogrammet Expedition Framåt där vi går igenom hur du kan skissa på olika scenarion och handlingsplaner för att kunna ställa om verksamheten.

Main content

När det sker dramatiska förändringar på kort tid är det lätt att förkasta företagets mål och strategier. Men att ta stora beslut utan att analysera effekten kan få förödande konsekvenser. Ambitionen med detta webbinarium är att ge grunderna för att kunna ställa om och vara proaktiv. Vår konsult Philip Wramsby är affärsutvecklare specialiserad inom mål och strategier.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content