Article image
Smart City Seminars

Smarta städer bygger på samarbete och utbyte av idéer

Hur skapar vi smarta och hållbara städer? Det var det gemensamma temat när Business Region Göteborg arrangerade Smart City Seminars i Volvo Ocean Race Village. Svaret som levererades: samarbete och utbyte av idéer. 

Main content

Morgonens seminarier 

DISRUPTIVA TEKNOLOGIER KOMMER SKAPA – OCH RÄDDA – STADEN 

Smart City Seminarierna som hölls i Göteborg den 20 juni samlade representanter och intressenter från flertalet länder, branscher och organisationer. Dagen var uppdelad i två huvudsakliga ämnen – på morgonen låg fokus på elmobilitet, autonoma fordon och hållbarhet och på eftermiddagen delningsekonomi som en väg framåt. Seminarierna öppnades av ordförande kommunstyrelsen , Ann-Sofie Hermansson, som påpekade det faktum att revolutionen är i luften, eftersom regeringar, företag och människor nu är mer pragmatiska än visionära när det gäller hållbarhet. Ett genombrott är på gång med hjälp av disruptiva tekniker som t ex elektromobiltet, uppkopplade- och autonoma fordon, berättade Ann-Sofie. Hon efterföljdes av dagens huvudtalare Wang Zhixiong, ordförande i Shanghais Federation of Industry and Commerce, som betonade vikten av samarbete för att främja en cirkulär ekonomi och att lösa miljöproblem tillsammans på global nivå, för att gynna nästa generation. 

Dagens första paneldiskussion gällde samarbete om testbäddar och innovation inom området elektromobilitet. Robert Missen, EUs generaldirektör för mobilitet och transport, noterade att fonder, bidrag och ekonomiskt stöd är tillgängliga från EU, och att alla initiativ är av intresse. 

- Vi måste nå våra mål om lägre utsläpp av växthusgaser, och alla inom transportsektorn måste städa upp", sa han och påpekade att elektromobilitet bara är en av de lösningar som EU främjar. 

- Andra lösningar för transportindustrin är hyperloops, drönare, linbanor etc. Vi kommer inte att utesluta något, utan istället maximera antalet idéer. Jag är här för att lyssna och ta reda på vad vi ska fokusera på för att bli renare, grönare, säkrare och effektivare. 

Sture Portvik representerade Electromobility City of Oslo och förklarade hur Oslo blev en stad där varannan bil som säljs är en elbil. 

- Elektriska fordon måste vara billiga att köpa, liksom billiga och bekväma att använda. Vi hade allt på plats - gratis parkering, inga vägtullar och omfattande laddningsanläggningar - men sakerna började inte hända förrän elfordon med bra kvalitet kom, sa han. 

Deltagare i panelen var även Niklas Gustafsson, Chief Sustainability Officer, Volvo Group. Hans uppfattning var att det måste finnas en affärsmodell i hållbarhet - ett ämne som var av stort intresse för de flesta publiken. 

- Våra fordon måste fungera i våra kunders vardag. Därför behöver vi standarder så att vi inte behöver utveckla unika lösningar varje gång. 

Eilert Johansson från RISE, Sveriges Forskningsinstitut, berättade för publiken om trender inom mobilitet, såsom fordons- och vägelektrifiering, automation och uppkoppling, men också om att fokusera på användarbeteende och livscykelhållbarhet. 

- Göteborg har ett antal testbäddar - simulerade miljöer och verklighetslabbar där vi kan utveckla idéer och lära oss mer om människors beteende, samt arbeta med att anpassa policys, lagar och förordningar." 

New York Times journalist Jack Ewing modererade panelen och styrde diskussionen mot samarbete - något som enligt Robert Missen kan vara lite av en utmaning inom EU eftersom 28 stater måste komma överens. Sture Portvik påpekade att samverkan mellan regering och industri är avgörande för att nå enighet och Niklas Gustafsson tillade att det också behövs samarbete mellan kunder och tillverkare för att upptäcka deras utmaningar och behov. 

Trots deras olika perspektiv i elektromobilitetsfrågan kunde panelen enas om att framgångsrika affärsmodeller, gemensamma tekniklösningar och EU-standarder behövs - men att inget av detta är möjligt utan samarbete. 

Nästa ämne för diskussion var hur autonoma fordon kommer att påverka städerna. Stefan Eglinger, direktör på Stadsförvaltningen, Göteborgs stad, pratade om livet mellan husen. När Göteborg ökar behovet av fler resor och fordon. Detta kräver förtätning, vilket kan orsaka mer föroreningar och buller. 

- Vi behöver tystnad och ren luft. Elfordon och autonoma fordon är ett sätt att ta hand om staden vi ska bygga. 

Håkan Agnevall, VD för Volvo Buss AB, som byggde ElectriCity-bussen, sa att en del av hans jobb är att resa runt om i världen för att prata med borgmästare om just det, eftersom två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i städer av år 2060. El-, uppkopplad- och autonom transport kommer så småningom eliminera problem med luftföroreningar, trängsel och buller, förutspår han. 

- Det tar tid innan vi har autonoma bussar. Vi tar de första stegen nu. Vi har komponenterna, och nästa steg är förarstödsystem.  Sedan är första steget att köra inom avgränsade områden för att slutligen köra i vanlig trafik. 

Hamburg är ofta citerat som en av de mest progressiva regionerna i Europa. Det är också en av de mest transportintensiva platserna som finns, enligt Frank Horch, senator för förbundslandet Hamburg

- Framtidens rörlighet är multimodal, uppkopplad, delad, mycket konsumentinriktad och autonom, sa han och visade exempel på Switchh (www.switchh.de), Hamburgs mobilitetsstationer med cyklar, lastcyklar, skotrar, bilpoolsparkering och skytteltrafik on-demand. Stadens mål omfattar också att förbereda infrastrukturen för en stor del autonoma fordon redan före 2030. 

Jan Hellåker från organisationen Drive Sweden påpekade att autonoma bilar inte är den enda lösningen, och lyfter fram kombinerad mobilitet och mobilitet som tjänst. 

- Urban Mobility 3.0 kan vara autonom men det viktiga är att vi delar, vilket kräver en digital infrastruktur och öppen data. Vi behöver nya affärsmodeller och styrmedel kring ägande av bilar. Dessutom, vi kan inte bli kära i tekniska lösningar. Vad sägs om att gå eller cykla? Tekniken ska finnas där för att hjälpa oss att välja rätt transportsätt.  

Panelen lyfte fram städer att inspireras av: Hamburg, Singapore, Shanghai, Los Angeles och Bogota. Stefan Eglinger tillade: 

- Men tiden för singulär utveckling har passerat. Idéer och initiativ dyker upp överallt, till exempel i Göteborg, och delas med andra. Det här är ett bra ställe att vara när det gäller utvecklings- och samarbetsprojekt. 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content