Article image
Näringsliv & Tillväxt

Snart nästan 1,4 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion

I nästa revision av de lokala arbetsmarknadsregionerna som kommer under året väntas Trollhättan statistiskt ingå i Göteborgs arbetsmarknadsregion som därmed växer till närmare 1,4 miljoner invånare. Det framgår av Business Region Göteborgs rapport Näringsliv & Tillväxt.

Main content

Näringsliv & Tillväxt publiceras årligen av Business Region Göteborg i syfte att ge beslutsfattare i Göteborgsregionen en övergripande bild av regionens styrkor och utmaningar ur ett näringslivsperspektiv. Baserat på vår analys har tio utmaningar identifierats som är viktiga för Göteborgsregionens långsiktiga utveckling och välmående.

– Göteborgsregionen står inför en spännande och sannolikt omvälvande framtid. Samtidigt ser vi stora utmaningar i exempelvis att öka delaktigheten på arbetsmarknaden, förbättra företagsklimatet och jobba med kompetensförsörjningen, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Regionens tillväxt hämmas

En av Business Region Göteborgs tio definierade utmaningar är att stärka arbetsmarknadsregionen och Göteborgs stadskärna eftersom regionens tillväxt hämmas av en för liten arbetsmarknadsregion. 

Mellan 2012 och 2017 ökade arbetspendlingen från Trollhättan till Göteborg med cirka 47 procent vilket är nästan dubbelt så mycket som den ökade pendlingen från Trollhättan till Vänersborg. Den nya motorvägs- och järnvägsförbindelsen mellan Trollhättan och Göteborg som stod klar för några år sedan ligger sannolikt bakom den starka ökningen.

– Att skapa bättre pendlingsmöjligheter till Borås, Trollhättan och Uddevalla bidrar till ett större sökområde för företag och fler möjligheter till en större och mer diversifierad kompetenspool. Trollhättan är ett tydligt exempel på att infrastruktursatsningen som färdigställdes 2012 gynnar vår arbetsmarknad genom en ökad rörlighet av kompetenser, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Göteborgs stadskärna växer snabbare

Samtidigt växer Göteborgs direkta stadskärna i snabbare takt än både stad och region i stort. Utvecklingen följer därmed den antagna tillväxtstrategin för regionen.

– Att stadskärnan förtätas är viktigt för näringslivet eftersom närheten till en mångfald av utbud och efterfrågan ökar sannolikheten för att skapa tillväxt. Dessutom bidrar den tätare kärnan till att utbytet mellan företag och människor intensifieras vilket i sin tur också kan leda till ökad tillväxt, säger Peter Warda.

Den kraftigt ökade inpendlingen från Trollhättan till Göteborg de senaste åren innebär att Göteborgs arbetsmarknadsregion enligt SCB:S definition troligtvis kommer förstoras med Trollhättans cirka 225 000 invånare i samband med årets revision av landets lokala arbetsmarknadsregioner. Framåt 2025 kan även Borås cirka 230 000 invånare ingå i arbetsmarknadsregionen om nödvändiga satsningar på infrastrukturförbättringar görs, exempelvis utbyggd järnväg mellan Göteborg och Borås.

Parallellt ökar folkmängden i många av de berörda kommunerna genom födelseöverskott och ökad inflyttning. GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) har antagit en uppdaterad tillväxtstrategi där ett av målen är att Göteborgsregionen år 2030 ska omfatta 1,75 miljoner invånare.

Ladda ner rapporten
Downloadable file reference
Print this page:

Tip a friend

Bottom content