Article image
Fakta & Statistik

Stark entreprenörsanda i Göteborgsregionen

Visste du att 92 procent av Sveriges branscher finns representerade i Göteborgsregionen och att drygt vart tionde nystartat företag finns här? Vi fortsätter att botanisera i 2018 års utgåva av Business Region Göteborgs rapport Fakta & Statistik. 

Main content

Göteborgsregionen utmärks av ett brett och mångfacetterat näringsliv. Här finns 752 branscher representerade, vilket innebär 92 procent av alla Sveriges branscher. Regionen är hemmaplan för några av världens ledande företag inom sin bransch. Göteborgsregionen präglas också av en stark entreprenörskapsanda och under 2017 startade drygt 7 300 nya företag.

Kunskapsintensiv industri är störst

Flertalet av de största företagen i Göteborgsregionen bedriver forskning och utveckling på världsledande nivå. Volvo Cars med utveckling och produktion i Torslanda är den största privata arbetsgivaren i Göteborgsregionen med 13 175 anställda. Tvåa är Volvo Lastvagnar med 4 275 anställda, trea Chalmers Tekniska Högskola med 3 225 anställda. Volvo lastvagnar ingår i koncernen Volvo Group som totalt sysselsätter 12 300 personer i Göteborgsregionen.

På listan över företag i Göteborgsregionen med störst omsättning (enbart företag med huvudkontor i Göteborgsregionen) toppar AB Volvo, som också är det företag som omsätter mest i Sverige. På andra plats kommer Volvo Cars följt av SKF.

Drygt var tionde nystartat företag finns i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen satsar mycket på att underlätta för människor att komma igång med egen verksamhet. Sedan år 2000 har antalet nystartade företag nästintill fördubblats. 2017 startades drygt 7 300 företag i Göteborgsregionen, vilket motsvarar cirka 11 procent av alla nystartade företag i Sverige.

Regionens näringsliv skapar mycket värde

Mest förädlingsvärde i Göteborgsregionen skapas inom branschen företagstjänster, följt av tillverkningsindustrin och handel. Av regionens samlade förädlingsvärde år 2016, motsvarande drygt 516 miljarder kronor, skapades nära tre femtedelar från just dessa tre branscher. En anledning till företagstjänsters höga andel är att företag som Volvo Cars, AB Volvo, AstraZeneca, SKF och Ericsson har delverksamheter som ingår i branschen företagstjänster. Det är också ett uttryck på den branschspridning som uppstår när tjänsteinnehållet i de traditionella storföretagens produktion ökar och slutleveranserna till kunderna blir allt mer avancerade.

Så mycket investerar industrin i Göteborgsregionen

Industrins investeringar i Göteborgsregionen har varit på uppgång sedan krisåren och har sedan 2014 legat över den nivå som industrin utgjorde i början av 2000-talet. Under 2016 investerade industrin i Göteborgsregionen cirka 10,6 miljarder kronor, vilket motsvarar nära en femtedel av landets totala industriinvesteringar.

Så mycket investeras i bostäder och kontorslokaler i regionen

Stora byggprojekt kommer ta fart de kommande åren. Under 2016 investerades det cirka 53 miljarder kronor i anläggningar, bostäder och kontorslokaler i Göteborgsregionen. Prognosen för 2017 visar att investeringsvolymen förväntas landa på cirka 59 miljarder kronor. Fram till år 2035 bedöms investeringsvolymen i Göteborgsregionen uppgå till cirka 1 000 miljarder kronor.

Handeln och tillverkningsindustrin omsätter mest

2016 var den totala omsättningen för Göteborgsregionen cirka 1 189 miljarder kronor. Handel, samt tillverknings- och utvinningsindustrin stod för mer än hälften av den totala omsättningen i regionen. Även företagstjänster, transport och byggverksamhet utgör en stor del av regionens omsättning.

Ladda ner Fakta & Statistik 2018 här.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content