Article image
Logistikrapport

Stor efterfrågan på mark för industri och logistik i Göteborgsregionen

Efterfrågan på mark för industri och logistik i regionen är större än förväntat; upp till åtta miljoner kvadratmeter fram till 2035. Men om mark inte reserveras och förbereds för dessa syften, finns risken att företag inte kan etablera sig och växa i den takt de avsett och Göteborgsregionen går miste om arbetstillfällen. Det konstaterar Business Region Göteborg i en ny rapport.

Main content

Det är en kraftig tillväxt som Göteborgsregionen just nu befinner sig i. Det långsiktiga målet är att 120 000 nya jobb tillskapas fram till år 2035. En del av dessa jobb kräver arbetsplatser för industri och logistik, och arbetsplatser kräver mark. Närmare bestämt mellan fyra och åtta miljoner kvadratmeter i fram till 2035 enligt den undersökning som Business Region Göteborg gjort tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Göteborgs Hamn AB. Och det är något som behöver tas med i planeringen framöver, säger John Wedel, ansvarig infrastruktur och logistik på Business Region Göteborg och den som skrivit rapportsammanfattningen Näringslivets behov av mark för industri och logistik i Storgöteborg 2018.

– Det är oerhört positivt att efterfrågan på mark är så stor. Vi måste redan nu lyfta det faktum att mellan fyra och åtta miljoner kvadratmeter behövs de närmaste åren, för att ha en beredskap och att marken inte reserveras för annat.

Det man tittat närmare på är så kallad tyngre verksamhet: transport, magasinering, partihandel och tillverkning. Det handlar om nyetableringar, företag som vill växa eller verksamheter som behöver flytta på sig i samband med markomvandling. Man har definierat två typer av verksamhetsmark.

– Det är dels mark för till exempel logistiklager som behöver stora ytor men inte på så dyra lägen, dels mark till verksamheter som försörjer staden med varor och som behöver mindre ytor men med dyrare, halvcentrala lägen, säger Jessica Waller, näringslivsutvecklare stadsutveckling på Business Region Göteborg.

Hon betonar att varje företag har unika behov och preferenser vad gäller mark, men att de allra flesta vill ha närhet till god infrastruktur och bra kommunikationer för de anställda.

– På lång sikt finns mark – men vi behöver ha en beredskap när förfrågningarna kommer. Företagen har inte alltid tid att vänta, säger Jessica Waller.

– Konkurrensen är stenhård, och går det inte snabbt nog kan de välja att etablera sig i andra delar av Sverige eller till och med utomlands och regionen går miste om arbetstillfällen. Det har redan förekommit, säger John Wedel.

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för Göteborg, det vill säga den långsiktiga visionen om hur stadens mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas.

– Vårt mål är att det faktaunderlag vi har tagit fram används för att bredda synen på vad mark ska användas till och definiera och reservera mark för tyngre verksamheter. Men det är en balans. Det behövs naturligtvis också ett stort bostadsbyggande, säger John Wedel.

Göteborg är inte den enda kommunen i rapporten; behovet av verksamhetsmark är stort över hela Göteborgsregionen. Därför träffar Business Region Göteborg just nu näringslivschefer, politiker och tjänstemän som arbetar med stadsutveckling i respektive kommun för att lyfta frågan och bidra till en medvetenhet bland både kommunala och privata markägare om hur stort behovet är.

– Vi har hittills fått väldigt positiva reaktioner och kommentarer om hur vi tillsammans kan arbeta för att fler företag ska kunna etablera sig och växa i regionen, säger Jessica Waller.

Färgbox

Läs och ladda ned rapporten Näringslivets behov av mark för industri och logistik i Storgöteborg 2018. Rapporten kommer att presenteras och diskuteras på mässan Logistik & Transport i Göteborg den 7 november.

Kontakt:

Jessica Waller, näringslivsutvecklare stadsutveckling (med regionalt perspektiv)
Tel: 031-367 62 17, mail: jessica.waller@businessregion.se

John Wedel, ansvarig infrastruktur och logistik
Tel: 031-367 61 21, mail: john.wedel@businessregion.se

Print this page:

Tip a friend