Article image
Fakta & Statistik

Sysselsättningen i Göteborgsregionen ökar snabbast i landet

Visste du att lönesumman i Göteborgsregionen ökar mer än i övriga Sverige och att arbetslösheten är lägst bland storstadsregionerna? Vi fortsätter att botanisera i 2018 års utgåva av Business Region Göteborgs rapport Fakta & Statistik. 

Main content

Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva tillverkningsföretag som de båda Volvobolagen, SKF, AstraZeneca med flera. Lönesumman i Göteborgsregionen växer snabbare än i riket och övriga storstadsregioner. Framförallt är lönesummetillväxten störst inom byggbranschen och tjänstesektorn. Överlag ökar sysselsättningen i regionen med högre takt än riksgenomsnittet. En snabbt växande tjänstesektor stödjer tillverkningsföretagen och regionens näringsliv berikas ytterligare av snabbt växande näringar inom hotell- och restaurang, bygg och fastigheter.

Göteborgsregionen – en av Sveriges tillväxtmotorer

Under 2017 växte den reala lönesumman i Göteborgsregionen med 4,5 procent. Göteborgsregionen har en högre tillväxttakt i real lönesumma jämfört med Sverige i stort som växte med 3,7 procent år 2017.

Den genomsnittliga tillväxten för den reala lönesumman i Göteborgsregionen har under perioden 2000–2017 varit 3,5 procent. Tittar man på enskilda branscher så har den största tillväxten skett inom byggsektorn, följt av tjänstesektorn. Byggbranschens konjunkturläge för det kommande året spås vara starkt. Därutöver bidrar företagens högt förädlade tjänster och en växande offentliga sektor alltmer till regionens ekonomi.

Antal sysselsatta växer snabbare i Göteborgsregionen än i riket

År 2016 fanns det cirka 518 000 sysselsatta personer i Göteborgsregionen. Det är en ökning med 30 procent sedan år 2000 eller 119 000 sysselsatta personer.

Samtliga branscher i regionen visar en ökning i antal sysselsatta efter krisperioden 2008. Den svenska tillverknings- och utvinningsindustrin uppvisar en negativ tillväxt, medan motsvarande i Göteborgsregionen går åt andra hållet. Mycket av denna utveckling förklaras av att Göteborgsregionens kunskapsintensiva tillverkningsindustri gått väldigt starkt framåt de senaste åren. Företagstjänster är dock den bransch som växer mest i Göteborgsregionen och följs tätt av branschen information och kommunikation.

Lägst arbetslöshet bland storstadsregioner

2007 låg arbetslösheten i Göteborgsregionen på ungefär samma nivåer som Sverige i stort. Den positiva sysselsättningsutvecklingen i Göteborgsregionen från 2010 och framåt har inneburit att arbetslösheten fortsatt sjunka. Arbetslösheten i Göteborgsregionen under 2017 var i genomsnitt 5,7 procent, vilket är lägst bland landets storstadsregioner och cirka 2 procentenheter lägre än för Sverige.

Ladda ner Fakta & Statistik 2018 här.

Fotnot: Samtliga siffror kommer från SCB.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content