Article image
Var med i den digitala kampen mot Coronakrisen

Var med i den digitala kampen mot Coronakrisen

Nu behövs en ordentlig kraftsamling för att stoppa covid-19. Bidra med din idé eller kompetens för att rädda liv, samhälle och företag under hackathonet Hack the Crisis Sweden, den 3-6 april. 

Main content

Regeringen fattade förra veckan beslut om att Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska projektleda Hack for Sweden som den 3–6 april anordnar Hack the Crisis Sweden. Syftet med Hack the Crisis Sweden är att hitta digitala lösningar och koncept som kan hjälpa oss i eller ur Coronakrisen och som kan implementeras snabbt i vårt samhälle. Initialt fokus ska läggas på de samhällsutmaningar som skapas till följd av Covid-19.   

- Eftersom Sverige och världen nu är mitt i en stor kris är det av största vikt att alla goda krafter mobiliseras för att möta de utmaningar som folkhälsan, ekonomin och samhället ställs inför. Att samla bred kompetens för att gemensamt hitta idéer och lösningar till följd av covid-19, är ett otroligt viktigt initiativ. Vi har världsledande innovationskraft i vår region och jag hoppas på stort engagemang och att så många som möjligt tar chansen att vara med i den digitala kampen mot Coronakrisen, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg. 

Hack the Crisis genomförs just nu i flertalet länder där hela ekosystemet för innovation går samman för att hitta lösningar på Coronapandemin som drabbat världen. Initiativen skapar stort engagemang där människor går samman och bidrar med olika kompetenser i de landspecifika hackaton som arrangeras.  

Citat

Vi ser att alla kan hjälpa till. Vi behöver idéer, kod och analyser från medborgare, privat sektor, offentlig sektor och övriga engagerade aktörer som vill bidra i kampen mot Coronapandemin och dess effekter. Tiden är kritisk och därför agerar vi nu.

Avsändare

Anna Eriksson, generaldirektör för Myndigheten för Digital förvaltning, DIGG

Vill du vara med och bidra? Gå in på hackthecrisis.se Där finns all information om hur du anmäler dig och alla praktikaliteter.  

Hack for Sweden startade 2014 som ett hackathon, dvs. en form av en innovationstävling med syfte att främja användningen av öppna data. Hack the Crisis Sweden organiseras av DIGG, Hack for Sweden och Regeringen. Business Region Göteborg är partner i Hack the Crisis Sweden. 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content