Article image
Johanneberg Science Park , FED

Vartannat besök från Asien

Gröna systemlösningar inom t ex fjärrkyla och fjärrvärme är populära ämnen för de som kommer på studiebesök till Göteborg. Vartannat studiebesök som arrangerades av Green Gothenburg under 2017 hade asiatiska deltagare.

Main content

Göteborg har gått från att vara en tung industristad med många miljörelaterade utmaningar till en stad som i internationell jämförelse är i världsklass inom gröna tekniklösningar.  Det lockar många att besöka Göteborg för att lära mer om helhetslösningar inom exempelvis fjärrkyla/fjärrvärme och hållbar stadsplanering. Green Gothenburg svarar för att skräddarsy gröna studiebesök i Göteborg och under 2017 kom 524 personer vid 34 tillfällen. Majoriteten var intresserade av hållbara transportlösningar följt av grön energi och stadsutveckling. Av de asiatiska besöken stod Kina för flest deltagare och då Kinas energiminister var i Göteborg intresserade han sig bland annat för stadens fjärrvärmelösningar. 

Göteborg världsledande inom fjärrvärme och fjärrkyla 

Ett område där Göteborg är världsledande är inom fjärrvärme och fjärrkyla och nyligen beslöts att staden storsatsar på det centrala fjärrkylenätet som byggs ut med 450 miljoner fram till år 2035.  De nya stadsdelar som växer fram kommer att erbjudas anslutning till fjärrkylenätet. Kylan produceras genom att ta tillvara på de energiflöden som redan finns, till exempel överskottsvärme från avfallshanteringen. 
För en månad sedan möttes europeiska experter inom fjärrvärme och fjärrkyla i Göteborg på konferensen Celsius Summit – The Power of Network.  Offentlig sektor, politiker och näringslivet var på plats med över 175 personer från 15 länder. Business Region Göteborg svarade via Green Gothenburg för studiebesök kring energieffektivisering och innovation i anslutning till konferensen. 

Sofia Mc Conell

- Green Gothenburgs studiebesök byggs alltid så att helhetsbilden av systemlösningar blir tydliga, berättar Sofia Mc Conell. 
- Regionens företag kan genom medverkan i studiebesöksprogrammen  få information om aktuella affärsmöjligheter och etablera nya kontakter också på en global marknad.  
- Det är ett avancerat kreativt pusslande att skapa programmen med insatser från både experter på miljöteknikföretag, Göteborgs Stad, Science Parks, testbäddar och den politiska sfären – för att nämna några. Framförhållningen i planeringen av våra studiebesök är ofta minst 2 månader. Vår styrka är att kunna erbjuda kvalitetssäkrade skräddarsydda program för delegationer med inflytelserika beslutsfattare på hög nivå. 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content